Peter

Aangemaakte reacties

12 berichten aan het bekijken - 1 tot 12 (van in totaal 12)
 • Auteur
  Berichten
 • In reactie op: Eigen risico opstalverzekering bij vervangen sloten #13323
  Peter
  Deelnemer

  https://www.rijssenbeek.nl/uploads_new/publicaties/Opstalverzekering.-Het-eigen-risico-en-het-eigenarenbelang-belicht.pdf

  Dank je, een zeer verhelderend artikel. @peter: Heb je al eens naar je inboedelverzekering gekeken. Sommige inboedel verzekeringen dekken schade aan de opstal en wel speciaal in het geval dat het of een appartement met VVE betreft of een huurder betreft.

  Dank voor het meedenken, maar het gaat nu niet om schade aan de opstal of niet-vergoeden door de verzekering. De opstalverzekering vergoedt bij verlies en/of diefstal van sleutels het vervangen van cilinders, met een eigen risico van 250 euro.
  De vraag is wie dat eigen risico moet betalen 🙂

  In reactie op: Eigen risico opstalverzekering bij vervangen sloten #13333
  Peter
  Deelnemer

  Conclusie is als volgt:

  > Dát een VVE een opstalverzekering afsluit betekent niet dat de VVE ook automatisch verantwoordelijk is voor alles dat onder die opstalverzekering valt. Zo is bijvoorbeeld in de hoofdsplitsingsakte hang- en sluitwerk uitgesloten, terwijl het toch de hoofdsplitsing is die de verzekering afsluit.
  > Eigen risico is een afweging van de Vergadering. De polis is beschikbaar bij alle Eigenaars die zonder voorbehoud opdracht hebben gegeven tot het afsluiten van een verzekering. Het eigen risico is dus geen verrassing en eigenaren hebben de mogelijkheid (gehad) om zich aanvullend te verzekeren op eigen gelegenheid.
  > De relevante VVE is verantwoordelijk voor het onderhoud en het in gebruik houden van het hang- en sluitwerk. Echter is het vervangen na diefstal (of verlies) van sleutels, niet noodzakelijk voor het onderhoud of het in gebruik houden. Gebruik en onderhoud worden op geen enkele manier beperkt.
  Derhalve wordt in dergelijke gevallen het eigen risico niet vergoed.

  Als mensen tot een andere conclusie komen dan hoor ik het graag!

  In reactie op: Eigen risico opstalverzekering bij vervangen sloten #13331
  Peter
  Deelnemer

  Ad 3. Een eigenaar (niet-bestuurder?) die zelfstandig opdracht verstrekt al zijn (gemeenschappelijke) cilinders te vervangen om daarna geld voor zijn (wan?)daad te claimen bij de VvE?! In casu inderdaad het bedrag van het eigen risico niet aan betreffende eigenaar uitkeren. Probleem opgelost. Merk op dat de cilinders die zijn vervangen nog steeds gemeenschappelijk bezit zijn gebleven (vraag maar aan betreffende eigenaar om de oude cilinders netjes in te leveren).

  Deze stappen gaan we nog even na. Ik kan mij ook zo voorstellen dat als je huissleutels voor de deur uit je auto worden gestolen je niet wil wachten met vervangen van je cilinders totdat een VVE een keer gereageerd heeft op je verzoek. Dus ik heb daar wel begrip voor eigen handelen.
  Hier zit ook vooral een issue bij de VVE Beheerder die alles wel best vindt en waarvan wij weinig zicht hebben op wat al toegezegd is bijvoorbeeld.

  In reactie op: Eigen risico opstalverzekering bij vervangen sloten #35139
  Peter
  Deelnemer

  Ik blijf natuurlijk het meest nieuwsgierig naar de antwoorden van de posters die vinden dat het E.R. voor rekening van de VvE is.

  De eigenaren in casu hebben de cilinders laten vervangen en daarna via de VVE een claim bij de opstalverzekering ingediend. Die keert uiteraard uit aan de VVE en niet aan de eigenaren. De VVE heeft wel alvast het uitgekeerde bedrag (kosten minus eigen risico) vergoed.

  In reactie op: Eigen risico opstalverzekering bij vervangen sloten #35137
  Peter
  Deelnemer

  Uit de reacties van de posters die tot de conclusie komen dat het eigen risico ten laste van de VvE hoort te komen maak ik op dat zij daarmee ook vinden dat, in het geval de opstalverzekering geheel niet zou dekken, alle kosten voor het vervangen van de cilinders volledig voor rekening van de VvE komen.
  1. Wat is het antwoord op de volgende vragen: Heeft de VvE überhaupt een/enig belang bij het vervangen van de cilinders? Zo ja, wat is het belang van de VvE dan?
  2. Op welke grond heeft de VvE de plicht om een niet verloren of niet kapotte cilinder te vervangen,laat staan voor de kosten op te draaien?
  3. Hoe gaat de persoon die zijn sleutel in de auto heeft laten slingeren de VvE bij weigering de cilinders te vervangen alsnog dwingen om dat op kosten van de VvE te (laten) doen?
  Ik ben heel benieuwd naar de antwoorden op de 3 vragen. 😉

  1: Interessante vraag. Direct is er natuurlijk géén belang voor de VVE. Maar indirect mogelijk wel: je wil natuurlijk geen inbrekers in je portiek en als deze sleutels voor een inbraak kunnen worden gebruikt in een appartement dan geeft dat eigenaren een onveilig gevoel. Je zou ook kunnen beargumenteren dat de VVE een rol heeft in het beveiligen van de woningen zelf, maar dan is de vraag in hoeverre die rol er is: de VVE controleert ook niet aan wie eigenaren hun sleutels uitlenen bijvoorbeeld. Dus m.i. houdt die rol voor de VVE op bij redelijk algemene zaken als een goed afgesloten voordeur van het portiek.
  2. Een kapotte cilinder moet de VVE gewoon vervangen. Een cilinder verliezen lijkt me lastig. De vraag die je volgens mij stelt: heeft de VVE een plicht om nav een verloren sleutel of een gestolen sleutel de cilinders te vervangen? Dat is denk ik ook de crux van het geheel, ongeacht of de verzekering het dekt. Van de dekking van de verzekering kun je denk ik niet afleiden dat het ook een verantwoordelijkheid van de VVE is.
  3. De cilinders zijn al vervangen. Het gaat nu om het vergoeden van de schade. In die zin heeft de VVE alle ruimte want die kan besluiten om het eigen risico niet uit te keren en dan komt die automatisch voor rekening van de eigenaar. In die zin hoeft de VVE dus niet ergens geld vandaan te gaan halen of de kosten van vervanging voor te schieten. De VVE heeft ook geen opdracht gegeven.

  In reactie op: Eigen risico opstalverzekering bij vervangen sloten #35136
  Peter
  Deelnemer

  Nou precies wat Monsteras zegt, ‘t eigen risico is een keuze van de VVE.

  Je vergelijking loopt ook meteen mank omdat bij een lekkage veroorzaakt door een bewoner er een schuldige is aan te wijzen en het bij waterschade privégedeelte betreft. Echter bij inbraak is er sprake van onheil buitenaf en in de TS wordt gesteld dat hang en sluitwerk (tegen ‘t gebruikelijke in?) gemeenschappelijk is. Als gemeenschappelijk door onheil van buitenaf beschadigd raakt dient de VVE dit te herstellen. Of en hoe dit gedekt wordt, is dan helemaal niet relevant voor de bewoner. Want het is gemeenschappelijk begrijp ik uit de 1e post en daar kan alleen in geval van aansprakelijkheid iemand aansprakelijk gehouden worden. Maar de eigenaar heeft dit niet gedaan, het is hem overkomen.

  Het feit dat eigen risico een keuze is van de VVE hoeft toch niet te betekenen dat de VVE dit eigen risico ook hoeft te dragen? De VVE kan besluiten wel of geen eigen risico in te stellen zodat de premie hoger of lager wordt. Maar het is m.i. heel goed te verdedigen om te zeggen: er is een eigen risico zodat iedereen lagere premie heeft en de veroorzaker draagt dat eigen risico individueel. Zoals dus ook bij bijvoorbeeld een lekkage door een verkeerd aangesloten wasmachine (die een bewoner ook kan overkomen trouwens).

  Uit jurisprudentie blijkt dat tenzij anders is vastgesteld, hang- en sluitwerk (niet de sleutels!) gemeenschappelijk zijn. Dat is op zich ook niet vreemd: je wil een sleutelbeleid kunnen voeren als VVE.

  Jij zegt dat het niet van belang is voor bewoner of en hoe iets gedekt is, maar dan bekijk je het volgens mij op zo’n manier dat de VVE verplicht is om iets te herstellen. In die gevallen ben ik het met je eens (iemand schopt een ruit in van een bewoner, de VVE moet dit herstellen). In dit geval is er echter geen enkele noodzaak voor de VVE om de cilinders te vervangen. Het is de wens van de bewoner dat dit gebeurt. Er staat nergens in het reglement dat de VVE bij verlies van sleutels van een bewoner de plicht heeft om cilinders te vervangen.

  En juist dáár zit hem de crux van mijn vraag: in hoeverre is het reëel dat andere bewoners opdraaien voor een individuele keuze van een bewoner om zijn- of haar cilinders te vervangen. Als je – zoals jij beargumenteert – aangeeft dat omdat de cilinders nu eenmaal gemeenschappelijk zijn, de kosten van vervanging door de VVE gedragen moeten worden (of en hoe die daarvoor nu verzekerd is), dan zou ik als eigenaar bij wijze van spreke kunnen besluiten dat ik mijn cilinders ook een keer wil laten vervangen. Nu zijn denk ik weinig mensen het er over oneens dat dat niet redelijk zou zijn om op de VVE af te schuiven. Dus dan kom je bij de vraag uit wanneer het vervangen van cilinders een must is en wanneer dit een wens is. Bij braak? Makkelijk. Bij diefstal van sleutels uit de woning? Ook makkelijk. Maar bij diefstal van sleutels elders (in de buurt van de woning of juist ver weg?), met of zonder adreslabel aan de sleutelbos? Verlies van sleutels?

  In reactie op: Eigen risico opstalverzekering bij vervangen sloten #13321
  Peter
  Deelnemer

  https://www.rijssenbeek.nl/uploads_new/publicaties/Opstalverzekering.-Het-eigen-risico-en-het-eigenarenbelang-belicht.pdf

  Als je dit leest dan zou je dus zeggen dat er géén aansprakelijkheid is voor de VVE voor het eigen risico. Immers is de schade niet veroorzaakt door of vanwege een gemeenschappelijk gedeelte dan wel een gemeenschappelijke zaak.
  De schade is veroorzaakt door een privé-aangelegenheid, namelijk een diefstal van sleutels (niet uit de woning).

  In reactie op: Eigen risico opstalverzekering bij vervangen sloten #13309
  Peter
  Deelnemer

  Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Maar wil je verschil gaan maken in de soort schade?

  Het lijkt mij heel reëel dat je zegt: er is ingebroken of er is een lekkage en daardoor heeft iemand schade, dat dan het eigen risico door de VVE wordt gedragen. Uiteraard ook voor schades aan algemene delen.
  Maar als je door een oorzaak waar de VVE helemaal niet bij betrokken is je sloten moet laten vervangen, moeten dan andere eigenaren meebetalen. Voor de VVE zelf is het vervangen zelfs niet eens noodzakelijk.
  Het gaat uiteraard niet om het bedrag, dat is niet zo hoog, maar om het principe.

  In reactie op: Eigen risico opstalverzekering bij vervangen sloten #13305
  Peter
  Deelnemer

  Aha, alle eigenaren zijn op de hoogte van het eigen risico. Is er niet zoiets als eigen schuld? Kan de VVE verantwoordelijk worden gehouden voor de kosten die voortvloeien uit iemand die zijn spullen kwijtraakt in de openbare ruimte?

  In reactie op: Eigen risico opstalverzekering bij vervangen sloten #13301
  Peter
  Deelnemer

  De VVE is verantwoordelijk voor de verzekering en dus ook van het gevolg van ‘t eigen risico.

  Waar baseer je die conclusie op? Als er lekkage is door schuld van een bewoner, dekt de opstalverzekering wel de lekkage, maar komt het eigen risico wel voor kosten van die bewoner. Dus de automatische gevolgtrekking dat als je de verzekering afsluit dat je dus ook altijd voor het eigen risico moet opdraaien vind ik wat kort door de bocht.

  In reactie op: Eigen risico opstalverzekering bij vervangen sloten #13300
  Peter
  Deelnemer

  Zie artikel 11.1.d > hieruit concludeer ik dat het eigen risico voor rekening van de VvE is.

  Hoe kom je tot die conclusie? Er staat alleen dat de kosten die verband houden met onderhoud, het gebruik en behoud en noodzakelijke herstelwerkzaamheden die niet ten laste komen van bepaalde eigenaars voor hang- en sluitwerk verantwoordelijkheid van de VVE zijn.
  Dus vernieuwen, onderhoud etc. Maar er speelt hier uiteraard een andere situatie, namelijk dat er iets gestolen is uit een locatie die niet onder het beheer van de VVE valt.

  In reactie op: Eigen risico opstalverzekering bij vervangen sloten #13295
  Peter
  Deelnemer

  Er is in het modelregelement (2017) en het VVE-reglement niets opgenomen over eigen risico-betalingen of het vervangen van sleutels bij diefstal en het overnemen van eigen risico in dergelijke gevallen.
  Er is ook geen besluit genomen over een dergelijke situatie, de casus heeft nooit eerder gespeeld.

12 berichten aan het bekijken - 1 tot 12 (van in totaal 12)