Cameratoezicht en de VvE

 • Dit onderwerp bevat 27 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op mei 12, 201712:44 pm door .
13 berichten aan het bekijken - 16 tot 28 (van in totaal 28)
 • Auteur
  Berichten
 • #2726
  Pieter
  Deelnemer

   Bob, er is inderdaad een besluit genomen al is dat op dubieuze gronden.
   Heb jij ervaring met nietigverklaring bij een rechtbank? Wat vraagt een advocaat voor een dergelijk verzoekschrift? Heb je nog tips?
    
   Groet,
   Pieter

   #2727
   Bob
   Deelnemer

    Hi Pieter,
    Gelukkig alleen maar ervaring bij de kantonrechter om vernietiging van een besluit te verzoeken (met voor mij positief resultaat), maar niet bij de rechtbank.
    Mocht je snel een eerlijk en betrokken advies wensen dan zijn er meerdere mogelijkheden. Zie bijvoorbeeld deze:

    Vastgoedrecht


    Neen, daar werk ik zelf niet, en ik heb er ook geen aandelen 😉
    Het is allereerst zaak om het probleem zo helder mogelijk te krijgen. In een eerste gesprek met de advocaat (onder toga-tarief) moet duidelijk worden of het om een vernietigbaar of een nietig besluit gaat (wij hebben hiervoor op het forum te weinig exacte gegevens gekregen).
    Heb je een rechtsbijstandverzekering dan kun je daar eerst aankloppen, maar dan gaat er (nog) meer tijd verloren en je zou de boot kunnen missen in het geval “slechts” een verzoek tot vernietiging nodig was (fatale termijn verstreken).
    Succes en vriendelijke groet, Bob.

    #2728
    Bob
    Deelnemer

     Nog even een nabrander.
     Zolang er twijfel bestaat (vernietigbaar/nietig) altijd eerst gaan voor vernietiging bij de kantonrechter om te voorkomen dat je i.v.m. het al zijn verstreken van de termijn niet meer ontvankelijk zou zijn indien de rechtbank “terugverwijst”. Voor vernietiging staat een termijn van 1 maand, en voor nietigheid is geen termijn gegeven.
     Hoop dat we nog van je horen over het verdere verloop.
     Veel succes, Bob

     #2731
     Pieter
     Deelnemer

      Hallo Bob,
      Heb je het verzoek tot vernietiging bij de kantonrechter zonder hulp van een advocaat gedaan of is dit af te raden?  Zijn er voorbeeldbrieven die aangeven hoe zo’n verzoek moet worden aangeboden? Je merkt wel dat ik (gelukkig) geen ervaring heb in deze zaken.
      Typisch dat ‘buren’ in een rijtjeshuis je nooit met dergelijke voorstellen lastig vallen, zijn die slimmer?
      Groet,
      Pieter
       

      #2732
      William
      Deelnemer

       Nee, die hebben geen gemeenschappelijk/financieel belang 🙂
       Overigens kun je dit soort buren wel elke week zien bij De Rijdende Rechter 😛

       #2733
       Rob
       Deelnemer

        Informatie over de verzoekschriftprocedure is o.a. hier te vinden !
        Maar … ook deze link wil ik je niet onthouden, naar mijn idee een prima en werkzaam protocol voor als er geen mogelijkheden meer zijn te ontkomen aan de camera’s 😉

        #2734
        Bob
        Deelnemer

         Hi Pieter,
         Een verzoekschrift mag je helemaal zelf doen, maar als je dat niet eerder hebt meegemaakt kun je beter iemand meenemen/laten helpen die wel ervaring heeft. Het is niet moeilijk, maar er zijn wel wat valkuilen, en het geeft het nodige werk.
         Wanneer je een rechtsbijstandverzekering hebt zou je het via hen kunnen proberen. In de praktijk zal je zien dat rechtsbijstandverzekeringen niet echt staan te springen om te gaan procederen, en je zult ze dus met verdraaid goede argumenten moeten overtuigen dat er geen andere optie is. Waar je in de praktijk ook tegenaan loopt is het minimale belang dat je moet aantonen voordat je rechtsbijstandverzekering daadwerkelijk dekt (lees bijvoorbeeld kosten camerasysteem in kosten naar jouw breukdeel). Via de rechtsbijstandverzekering gaat het dientengevolge vaak moeizaam.
         Heb je medestanders dan doe je er mijns inziens verstandig aan om de krachten te bundelen (en de kosten te delen), zodat het allemaal “behapbaar” blijft. Vergeet niet om ook een kostenveroordeling te verzoeken (gaat de gerekwestreerde ook doen).
         Met de link van Rob heb je een aardig idee over hoe het werkt, maar je doet er verstandig aan om je niet louter te laten leiden door die link/dat stappenplan.
         Op de pagina van onderstaande link vind je het “Procesreglement verzoekschriftprocedures rechtbanken, kantonzaken (versie 01 juli 2015)”. Dat is de state of the art versie.
         https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Kanton/Paginas/Procesreglementen-kanton.aspx
         Standaard brieven en verzoeken zijn er niet, ieder verhaal is bijzonder. Zie verder het procesreglement.
         Vriendelijke groet, Bob.

         #2755
         Pieter
         Deelnemer

          Hallo Bob,
          Inmiddels contact gehad met een nieuwe bewoner die op de vergadering aanwezig was. Hij wees mij er op, dat hij oorspronkelijk niet had gedacht dat er over cameratoezicht werd gestemd. Bij het agendapunt stond namelijk: “Mededelingen huishoudelijke mededelingen” en vervolgens drie onderwerpen a,b,c. waaronder cameratoezicht.
          Dus weer een brief naar het bestuur gezonden, dat ik en wellicht ook andere VvE-leden geen machtiging hebben afgegeven omdat het onderwerp “Cameratoezicht” niet expliciet op de agenda stond.
          Het onderwerp zal dus volgend jaar weer op de agenda staan voor de ALV.
          Wordt dus later vervolgd. Ben wel benieuwd of er nog meer eigenaars zijn die met dit onderwerp te maken hebben, want ik hoor er meerdere mensen over.
          Groet,
          Pieter

          #2757
          Bob
          Deelnemer

           Hi Pieter,
           Dank voor de aanvullende info. Nog wel even een opmerking/waarschuwing. Indien de notulen een genomen besluit bevatten verandert een brief aan het bestuur, juridisch gezien, net zo min iets aan het genomen besluit als een losse opmerking van enig lid na de vergadering.
           Ik blijf overigens nieuwsgierig naar het verdere verloop.
           Vriendelijke groet, Bob

           #5021
           Pieter
           Deelnemer

            Hallo Bob,
            Cameratoezicht bleek toch een prestige-zaak te zijn; de privacy-wetgeving was toch wat ingewikkelder en stringenter dan gedacht. Het bestuur stelde dan ook voor om van uitvoering af te zien. En toen was iedereen het er mee eens.
            “Big brother is not watching me”.
            Vriendelijke groet,
            Pieter

            #5022
            Bob
            Deelnemer

             Hi Pieter,
             Dank voor de terugkoppeling.
             Eind goed al goed. 😉
             Vriendelijke groet, Bob.

             #5024
             Rob
             Deelnemer

              Waarom is iedereen toch zo “bang” voor de privacy wetgeving?
              Ik heb het idee dat daar te pas en te onpas “gebruik” en/of  “misbruik” van gemaakt wordt.
              Net naar gelang het op dat moment het beste uitkomt voor degene die er mee schermt.
              Voor mij is een camerasysteem zeker geen must, maar het moet naar mijn idee best mogelijk zijn om, indien gewenst, als VvE een camerasysteem te installeren zonder dat de privacy van de bewoners is het geding komt.
              Met goede afspraken en procedures zie ik geen problemen.

              #5239
              Post
              Deelnemer

               Wij ontkomen er niet aan om een dergelijk systeem te hebben. Maar we volgen daarbij zeer strak de letters van de wet.
               We hebben enige tijd geleden toevallig een eigenaar gehad die een procedure wilde starten voor het verwijderen van alle camera’s omdat het besluit niet goed genomen zou zijn. Daar hebben we toen met spoed een extra LV voor afgeroepen waarbij de feitelijke beslissingstekst uit het vorige besluit nogmaals is herhaald, voorzien van zienswijze en een voorbeeld van hoe dat in de afgelopen jaren is uitgevoerd. We hebben bijna unaniem het besluit genomen het eerdere besluit te handhaven, ook met de context van de zienswijze en uitvoering tot op heden. De betreffende eigenaar durfde zijn hand niet op te steken om tegen te stemmen.
               Wij hebben als basis wel een uitgedokterd beleidsdocument wat aansluit op de wetgeving. Hieronder zal ik de tekst plaatsen. Let op als je dit over neemt en gaat sleutelen. Elke regel heeft een hele specifieke functie en is doordacht.
               Wat ook belangrijk is is bewoording. Voorkom dat er verwarring ontstaat tussen toezicht (live meekijken) en controle/bewaking (achteraf controleren bij incidenten). In het eerste geval is een vergunning nodig en in het tweede geval niet. Met name duidelijkheid brengen in dit verschil zal mensen meer zekerheid geven over privacy.
               Voor wat betreft het nemen van een beslissing, het moet inderdaad duidelijk uit de vergaderstukken blijken waar over besloten wordt. Anders kunnen mensen met een machtiging niet goed vooraf een steminstructie geven.
               Verder viel me in het oude gedeelde van de posts op dat de TS niet aanwezig was op de ALV. Als bestuurslid vind ik het altijd zeer vervelend als mensen klagen maar niet de geeigende weg volgen en afwezig blijven op het moment dat je het gesprek aan kan gaan. Blijf altijd het gesprek aan gaan daar waar je de mogelijkheid krijgt. Zeker als er meer speelt is aanwezigheid op een ALV cruciaal. Met een goede voorzitter (van de vergadering) kan iedereen goed zijn verhaal doen. Communiceren via brieven en advocaten werkt frustratie in de hand en is zeker niet bevordelijk voor het zoeken naar een oplossing en is bovendien vaak kostbaar voor de overige eigenaren die een dergelijke discussie nutteloos vinden. Immers iedereen heeft een mening.
               Succes met de situatie. En voor diegene die hier ook mee te maken hebben hoop ik dat onderstaande hulp kan bieden bij het goed implementeren van videobewaking binnen een VvE.
               ============
               Beleid videobewaking
               LET OP: De videobewaking valt onder de wet- en regelgeving zoals deze is beschreven in de “Handreiking Vrijstellingbesluit Videocameratoezicht” welke terug te vinden is op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (http://www.cbpweb.nl/hvb/pages/vwc36.aspx). De wet- en regelgeving is te allen tijde leidend en onderhevig aan wijzigingen.
               Doel
               Het bewakingssysteem heeft als doel:
               – de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van bewoners en bezoekers van ons
               pand;
               – de beveiliging van de toegang tot ons gebouw;
               – de bewaking van het gebouw en zaken die zich in het gebouw bevinden;
               – het vastleggen van incidenten.
               Het systeem is niet bedoeld voor voortdurende controle van natuurlijke personen en zal niet als dusdanig gebruikt worden.
               Toegang
               De toegang tot het systeem is beperkt tot de leden van het Bestuur van de V.v.E. en diegene die belast is met de bewaking of de verstrekking van de opnames.
               Toegestane ontvangers van de opnames
               De opnames mogen alleen worden verstrekt aan: degenen, inclusief derden, die:
               – belast zijn met de hierboven opgesomde werkzaamheden, of
               – leiding geven aan de hierboven opgesomde werkzaamheden, of
               – noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven opgesomde werkzaamheden;
               – ambtenaren van de politie bij incidenten, indien de gegevensverstrekking noodzakelijk is
               voor de goede vervulling van hun publiekrechtelijke taak.
               anderen, indien:
               – de betrokkene zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de
               gegevensverwerking, of
               – de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door
               de verantwoordelijke, of
               – de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de betrokkene
               (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak), of
               – de gegevens verder worden verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke
               doeleinden. Voorwaarde hierbij is dat de verantwoordelijke ervoor zorgt dat de gegevens ook alleen voor deze specifieke doeleinden verder worden verwerkt.
               Bewaartermijn
               Er is geen minimum bewaartermijn voor opnames vastgesteld. De opnames zullen maximaal 4 weken bewaard worden. Met uitsluiting van incidenten waarbij een noodzaak is deze beelden langer te bewaren, in dat geval zullen opnames pas verwijderd worden na afhandeling van het betreffende incident.
               Contact
               Bij vragen en of verzoeken met betrekking tot dit beleid en/of de videobewaking kan contact op worden genomen met de beheerder van de V.v.E.

              13 berichten aan het bekijken - 16 tot 28 (van in totaal 28)
              • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.