Leden en machtigingen

6 berichten aan het bekijken - 31 tot 36 (van in totaal 36)
 • Auteur
  Berichten
 • #11121
  Bob
  Deelnemer

   Hetgeen op zich zelf nog niet betekent dat dit bij ontbreken van dergelijke bepalingen in het AvS men dit per HHR kan regelen.

   Dat kan dus ook niet!

   In een HHR mogen de rechten en mogelijkheden/opties van de leden niet worden beperkt zonder dat de statuten (AvS/reglement) daar (expliciet) de mogelijkheid voor aangeven/bieden.
   Als twee buren dezelfde mede-eigenaar wensen te machtigen bestaat die mogelijkheid onder de voor jouw VvE vigerende regelgeving. Dan kun je, zonder dat die regelgeving daar de mogelijkheid voor aangeeft, dat niet zomaar verbieden in een HHR. Als er (veel) meer leden hun heilige vertrouwen hebben/stellen in één en dezelfde persoon staat het hen, onder MR1992, volkomen vrij om allemaal dezelfde persoon van hun volmacht te voorzien.

   #11122
   Bob
   Deelnemer

    Als de wet voorschrijft voor een VvE dat stemmen geschiedt in persoon en geen volmacht kent, is een AvS met een dergelijke bepaling omtrent volmacht dan niet strijdig met de wet?

    Quote
    Desalniettemin moet het ervoor worden gehouden, dat in het splitsingsreglement de mogelijkheid wordt geopend om de weg van de volmacht te volgen. Alle modelsplitsingsreglementen hebben die mogelijkheid ook.
    Unquote
    Aldus Rijssenbeek. Ergo, géén strijd met de wet.

    #11123
    RonaldL
    Deelnemer

     Ja, dat heb ik ook gelezen. Maar ik doelde op het feit dat iets wat in modelreglementen (dus in AvS) staat niet altijd conform de wet is.
     Als voorbeeld (ander onderwerp):

     Algemene afwijkende kostenverdeling in splitsingsakte van de VvE in strijd met de wet


     Als nu voor gewone verenigingen de volmacht is geregeld in de wet (boek 2?) maar specifiek voor de VvE niet (boek 5?), is dan een slinkse regeling in de AvS correct? Heeft de wetgever nou niet specifiek bedoeld de volmacht voor de VvE niet mogelijk te maken?

     #11126
     Rob
     Deelnemer

      Ik denk niet dat het de specifieke bedoeling van de wetgever is geweest om de volmacht voor de VvE niet mogelijk te maken.
      Een VvE is gewoon iets heel anders dan een andere vereniging, dus ik vind het niet zo vreemd dat BW2:38 niet van toepassing is verklaard op VvE’s.
      De bepalingen over de toegang tot de vergadering e.d. in de statuten van de VvE, zijn naar mijn mening wel grotendeels gebaseerd op die wetgeving.
      Daarom is de AVS ook m.i. de plaats om de volmacht binnen de VvE te regelen.
      Ik ben van mening dat er in de statuten (AVS) van een VvE overigens best veel vastgelegd kán en mág worden, zelfs een afwijkende kostenverdeling.
      Wanneer de maatstaf voor die afwijkende kostenverdeling duidelijk in de AVS is vastgelegd, is er volgens mij weinig aan de hand.
      De genoemde uitspraken gaan naar mijn mening alleen over de algemene bepalingen in modelreglementen, die (naderhand) eveneens een afwijkende kostenverdeling zouden moeten bewerkstelligen.
       

      #11206
      Ap95
      Deelnemer

       Bij mij geldt Modelreglement 1992 maar in de Acte van Splitsing staat dat een lid ten hoogste 2 machtigingen mag hebben.
       Laatste gebeurde het volgende. Bestuurslid X kreeg 3 machtigingen. De laatst ontvangen machtiging (van lid A) schoof hij door naar Y maar die had er ook al 2 dus werd de machtiging doorgeschoven naar Z. lid A, degene die de machtiging aan X had gegeven, wist nergens van. Mag dat? Op de vergadering is schriftelijk gestemd. Is de stem die namens A is uitgebracht geldig?
       Op dezelfde vergadering heeft lid B een stem uitgebracht namens lid C, maar op het machtigingsformulier ontbrak de naam van lid B. Is die machtiging geldig? En is die stem geldig uitgebracht?

       #11209
       RonaldL
       Deelnemer

        Bij mij geldt Modelreglement 1992 maar in de Acte van Splitsing staat dat een lid ten hoogste 2 machtigingen mag hebben.
        Laatste gebeurde het volgende. Bestuurslid X kreeg 3 machtigingen. De laatst ontvangen machtiging (van lid A) schoof hij door naar Y maar die had er ook al 2 dus werd de machtiging doorgeschoven naar Z. lid A, degene die de machtiging aan X had gegeven, wist nergens van. Mag dat? Op de vergadering is schriftelijk gestemd. Is de stem die namens A is uitgebracht geldig?
        Op dezelfde vergadering heeft lid B een stem uitgebracht namens lid C, maar op het machtigingsformulier ontbrak de naam van lid B. Is die machtiging geldig? En is die stem geldig uitgebracht?

        https://www.rijssenbeek.nl/uploads_new/publicaties/de-volmacht-en-de-stemming-met-logo.pdf
        Lees bladzijde 4 en 5.
        Hier staat dat inplaatsstelling niet mag, maar dat een genomen besluit in de ALV niet perse ongeldig is.
        Een machtiging is op persoon gesteld, dus de 2e vraag: nee, machtiging niet geldig. De voorzitter van de ALV zou zich dat tijdens het verzamelen van de gegevens van de stemgerechtigden aan het begin van de vergadering moeten realiseren.

       6 berichten aan het bekijken - 31 tot 36 (van in totaal 36)
       • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.