Modelreglement 2017 en HHR

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 21)
 • Auteur
  Berichten
 • #6359
  Beer1802
  Deelnemer

   Hallo forumleden,

   met belangstelling heb ik het, vandaag gepubliceerde, nieuwe MR 2017 gelezen. Het is mooi dat het aan de huidige tijd is aangepast, helaas kunnen wij met zijn allen er niet zoveel mee doen gezien de AvS die iedere VvE nu heeft.

   Maar in het MR 2017 staan enkele artikelen die interessant zijn, met name die gaan over her plaatsen van scootmobielen en laadpalen voor elektrische auto’s. Mijn vraag is of het gerechtvaardigd is artikelen over deze onderwerpen in te passen in het HHR? Nu is voor wat betreft laadpalen in ons HHR helemaal niets geregeld. Als er nu iemand het terrein op komt rijden en zegt: “hallo kunnen jullie even een laadpaal voor mij regelen?” Hoe ga je daar nu mee om. Je hebt niets om op terug te vallen en het lijkt mij niet juist om in dit geval te zeggen “ho wacht even, dit moeten wij nog even regelen en vastleggen in de ALV”. Dit is mosterd na de maaltijd. Je kunt de zaken maar beter van te voren geregeld hebben. Voor de duidelijkheid dus mijn vraag: Kunnen wij als bestuur de regels zoals beschreven in het MR 2017 over nemen in het HHR en deze in het voorjaar in brengen in de ALV? Of moet je eerst aankondigen en toestemming vragen om het HHR te wijzigen? Ik ben benieuwd hoe andere VvE’s daar mee omgaan. Voor de duidelijkheid: onze AvS valt onder het MR 1983.

   Vriendelijke groeten

   Henk.

   #6361
   Rob
   Deelnemer

    Ik denk niet dat je een en ander zomaar in het HHR kan regelen.
    Je handelt al snel in strijd met het splitsingsakte.
    In de splitsingsakte is veelal vastgelegd dat je toestemming moet hebben van de vergadering voor bijvoorbeeld iedere op, aan- of onderbouw alsmede wijzigingen aan de gemeenschappelijke zaken.
    Die toestemming kan je niet verleggen naar het HHR als de akte die mogelijkheid niet biedt.
    Wanneer iemand in jouw VvE graag een laadpaal wil kan hij daar in de vergadering natuurlijk wel toestemming voor vragen.
    Je zou dan als VvE in een overeenkomst voorwaarden aan die toestemming kunnen geven zoals je die ook hebt kunnen lezen in MR2017.

    #6362
    Bob
    Deelnemer

     Hi Henk,
     Naar mijn overtuiging kan de tekst over beide punten één op één worden overgenomen in enig HHR. Ik zou wel voorzichtig zijn met aanpassing van de letterlijke tekst.
     Ik zie geen strijd met MR1983 sec ontstaan.
     Vriendelijke groet, Bob.

     #34971
     Rob
     Deelnemer

      Die stelling deel ik (nog) niet met Bob. 😉
      Zo is in MR2017 o.a. te lezen “… De Eigenaar die een oplaadpunt doet aanbrengen, is bevoegd om de kabels en leidingen die noodzakelijk zijn om het oplaadpunt op het elektriciteitsnet aan te sluiten te laten lopen via de Gemeenschappelijke Ruimten, mits dat geschiedt op een daartoe geëigende en de voor de andere Eigenaars minst bezwarende wijze.”
      Daarvoor zal je dus veranderingen moeten aanbrengen in de gemeenschappelijke zaken en/of gedeelten wat dus naar mijn mening niet is toegestaan in de oudere reglementen en dus ook niet geregeld kan worden in een HHR.

      #6367
      Bob
      Deelnemer

       Hi Rob,
       MR1983 artikelen 12.3, 13.2 en 14 geven de vergadering op alle onderhavige punten de mogelijkheid om toestemming te verlenen. Hier kan dus geen strijd ontstaan met het MR.
       Voorts is de toestemming allesbehalve ongeclausuleerd. Er worden tal van criteria en toetsmomenten (bijv. vooraf neerleggen werkplan waarop alsnog kan worden ingegrepen zijdens de VvE) neergeslagen. De mogelijkheden en opties worden slechts goed en volledig neergelegd, in lijn met de inmiddels vaste jurisprudentie daaromtrent (scootmobielen). Van wildgroei kan en zal geen sprake zijn.
       Ik zie geen enkel verschil met de (geclausuleerde) toestemming voor het plaatsen van bijvoorbeeld standaard zonneschermen die zonder wachttijd en nieuwe (onveranderd herhaalde) vergaderbesluiten aan het gebouw mogen worden aangebracht, en waartoe de mogelijkheden en randvoorwaarden in het HHR zijn neergeslagen.
       Vriendelijke groet, Bob.

       #6369
       Bob
       Deelnemer
        #6370
        Bob
        Deelnemer
         #6371
         Rob
         Deelnemer

          Hoi Bob, ik ben het uiteraard eens met je punt dat de vergadering bevoegd is om toestemming te geven voor deze zaken, maar ik zie nog niet waaruit blijkt dat die bevoegdheid van de vergadering ook neergelegd mag worden in het HHR als dat niet zodanig in de akte is aangegeven, zoals bijvoorbeeld in MR1992 artikel 13 lid 2.
          Dat haal ik ook niet uit de aangeboden artikelen hierboven.
          Ik denk dat oplaadpalen, in tegenstelling tot zonneschermen e.d. veelal op de gezamenlijke installatie aangesloten zal moeten worden bij gebrek aan eigen stroomvoorziening op de parkeerplek.

          #6372
          Rob
          Deelnemer

           PS.  Ook in het model huishoudelijk reglement op vverecht.nl lees ik “…. Op verzoek van een eigenaar kan de vergadering toestemming verlenen tot het voor eigen rekening en risico aanbrengen van een elektrisch oplaadpunt bij parkeerplaatsen (indien aanwezig). Aan die toestemming kunnen nadere voorwaarden worden verbonden.”
           Ook daarbij heeft een eigenaar dus niet op grond van het HHR direct de benodigde toestemming.

           #6374
           Bob
           Deelnemer

            Hi Rob,
            Zoals reeds aangegeven kan ik met de beste wil van de wereld geen strijd zien met MR1983.
            Daarmee is het voor mij toegestaan, zoals ik ook al in een voorbeeld liet zien.
            In jouw argumenten kan ik ook geen ekele strijd met MR1983 lezen. Jouw strijdigheden met MR1983 zie ik niet duidelijk aangegeven.
            De letterlijke tekst in enig HHR overnemen zie ik als een heel goed plan, zonder meer mogelijk, en met visie op de (nabije) toekomst. Het is een goed plan van Henk. Iedereen weet exact hoe de hazen lopen en wat de procedure/meetlat zal zijn.
            Vergeet niet dat de rechter bij een verzoek om vervangende machtiging dezelfde criteria en overwegingen zal bezigen en dat de gang naar de rechter alleen maar nog meer wrijving en onnodige verhitting zal opleveren.
            Het spaart de VvE verder talloze vergaderingen uit waarbij iedere keer hetzelfde besluit wordt genomen voor iedere aparte opgebrachte laadpaal en/of iedere scootmobiel. Om ieder verzoek opnieuw vergaderen levert nodeloos tijdverlies op, hoge kosten, het frustreert de leden, en iedere vergadering eindigt in dezelfde volraf bekende en telkenmale herhaalde besluiten.
            Ik houd mijn mening onverkort overeind, maar jij mag er natuurlijk heel anders over denken.
            Met vriendelijke groet, Bob.
             

            #6375
            Bob
            Deelnemer

             Ook daarbij heeft een eigenaar dus niet op grond van het HHR direct de benodigde toestemming.

             Het is dan ook de vergadering die het HHR wijzigt, met verzwaard quorum en zwaardere stemverhouding, en daarmee de vergadering die toestemming verleent, onder vooraf bekende voorwaarden, en met vooraf bekende procedure. Lang leve de transparantie en de rechtszekerheid.
             Met vriendelijke groet, Bob.

             #6376
             Rob
             Deelnemer

              Hoi Bob,
              “…. Ik houd mijn mening onverkort overeind, maar jij mag er natuurlijk heel anders over denken.
              En dat doe ik dus ook 😉
              Laten we het daar maar even op houden 🙂
              Met vriendelijke groet,
              Rob

              #6377
              Beer1802
              Deelnemer

               Rob en Bob hartelijk dank voor jullie antwoorden.Maar het is zeker niet mijn bedoeling een zware discussie tussen jullie op gang te brengen. Ik zal jullie antwoorden en verwijzingen eens goed op me laten inwerken.
               Groet
               Henk.

               #6378
               Bob
               Deelnemer

                Hi Henk,
                Geen probleem, en graag gedaan.
                Wel vul ik mijn eerdere posts nog even aan.
                Voor wat in het HHR mag worden opgenomen verwijs ik even naar MR1983 artikel 44 lid 1.
                Merk op dat met het neerslaan van onderhavige bepalingen in jullie HHR de eerdere door mij aangehaalde artikelen uit MR1983 geen geweld wordt aangedaan, er ontstaat daarmee géén strijd met het vigerende MR.
                Zoals reeds eerder beargumenteerd blijft het een beslissing van de vergadering en is er zeker geen sprake van een beslissing die niet door de vergadering is genomen (het HHR beslist helemaal niets, doch is slechts een neerslag van het (standaard) besluit van de vergadering. Het is wat mij betreft zelfs heel verstandig om dit soort zaken neer te slaan in het HHR, en niet in notulen en besluitenlijsten die na de wettelijke bewaartermijn eenvoudig kunnen verdwijnen. Het HHR is en blijft, en je zou het zelfs in de openbare registers kunnen/moeten optekenen (vergelijk met MR2006)).
                Rob haalt in zijn posts een artikel uit MR1992 aan dat ook in jouw eigen (wel van kracht zijnde) MR1983 voorkomt (zie de artikelen die ik eerder opvoerde).
                Merk op dit punt op dat opname van de gewenste teksten in het HHR niets toe of af doet aan deze bepalingen. Die bepalingen uit het MR blijven fier overeind. De vergadering kan verleende toestemming altijd weer intrekken. Een bepaling die opgenomen in het HHR strijdig zou zijn met deze bepaling (het kunnen intrekken van verleende toestemming) is zonder meer nietig. Gelukkig stelt de tekst die jij wilt opnemen deze bepaling absoluut niet buiten werking. Kort, er is geen enkele strijd met MR1983 wanneer jullie de gewenste bepalingen in jullie HHR opnemen.
                Vriendelijke groet, Bob.

                #6380
                Beer1802
                Deelnemer

                 Bob,
                 Dit is een heel duidelijk verhaal waar ik zeker verder mee kan. Hartelijk bedankt.
                 Vriendelijke groet
                 Henk.

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 21)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.