Niet tevreden over onze beheerder.

 • Dit onderwerp bevat 52 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op Geen antwoorden door .
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 53)
 • Auteur
  Berichten
 • #4223
  Rob
  Deelnemer

  “… Als de leden tijdens de vergadering erop attent gemaakt worden dat een besluit nietig is, dan vindt de beheerder dat het een vernietigbaar besluit is en adviseert de vergadering toch maar dit besluit te nemen.
  Als men het er niet mee eens is kan men binnen de gestelde termijn de kantonrechter vragen dit besluit te vernietigen.
  Dit staat dan ook nog eens in de notulen vermeldt.
  Deze beheerder moet zich dan echt even gaan verdiepen in het verschil tussen nietige en vernietigbare besluiten en de rechtsgevolgen daarvan.
  Maar het is natuurlijk een kwalijke zaak dat men hier zo mee om gaat !
  … Beheerder en het bestuur maken het zelfs zo bont dat er een extra vergadering belegd wordt met als enig agendapunt een gerechterlijk vonnis.
  De leden moeten stemmen of zij voor of tegen het vonnis zijn! Want de rechter heeft een besluit tegen de wet genomen.
  Dit is wel heel apart.
  Maar… kan het ook zijn dat men het niet eens was met het vonnis en middels een extra vergadering wilde besluiten wel-of niet in hoger beroep te gaan?

  #4225
  Rob
  Deelnemer

  Hoi Peter,
  Ik ben Rob, en geen Bop 😉
  “… Peter)Zelfs in de huisregels van het SKW staat vermeld dat het niet wenselijk is dat een beheerder bestuurder/voorzitter van een VvE wordt.Maar als je de SKW hierover aanspreek zeggen deze,ja maar als jullie VvE dit wil mag het wel.”
  In feite heeft het SKW hierin gelijk.
  In jouw VvE is echter de bijzondere omstandigheid dat er maar 1 bestuurder is, in jullie geval de vve-beheerder, en dan schrijven de reglementen voor dat die bestuurder niet tevens  voorzitter van de vergadering (het orgaan) mag zijn.
  Er zou dus door jullie VvE een voorzitter van de vergadering (het orgaan) benoemd moeten worden.
  … Peter)Zoals ik in een andere reactie geschreven heb Bop ik ben de enige die onkruid verwijderd van een zeer groot terrein,knip 80 meter heining.verwijder zerfafval,Maar ik ben ook de enigste die verweer voer als er verkeerde besluiten genomen worden of andere zaken die niet volgens het boekje gaan.Maar heb ik die regels verzonnen!!!
  En dan jaag je onwetende de gordijnen in.”
  Ik begrijp dat je ontzettend veel goed werk voor de VvE doet.
  Precies daarom begrijp ik nog niet helemaal waarom geen enkel lid jouw dan in het bestuur wil hebben.
  … Ik heb een uittreksel van de KvK gehaald en daar staat meneer [naam persoon] en mevrouw [naam persoon] (echtpaar gezamelijk,[naam beheerder])als besturders van onze VvE vermeld met volledige volmacht.U begrijpt het al.De beheerder/bestuurder kan nu zonder tussenkomst van derden doen en laten wat zij willen.De beheerder heeft ook de volmachten bij verschillende banken op zijn naam.Zij kunnen over de reservegelden vrij beschikken etc,etc.”
  Hoewel ik zelf ook nog geenszins overtuigd ben van de waarde van het SKW certificaat denk ik wel dat jullie je als VvE daardoor iets minder zorgen hoeven te maken over de gelden in het reservefonds.
  Het zou vermoedelijk het einde van het SKW certificaat betekenen als een grootschalige fraude door een SKW gecertificeerd beheerder aan het licht zou komen.
  Maar het is uiteraard zeer verstandig de vinger aan de pols te houden en zorg te dragen voor een goede en juiste controle.
  En daarbij, alleen de voorzitter van de vergadering (het orgaan), kan in jullie VvE dus niet de beheerder zijn, heeft samen met een aangewezen lid formeel de beschikking over de gelden in het reservefonds.
   
   
   

  #4226
  William
  Deelnemer

  Hoi allen,
  Na alles gelezen te hebben, ben ik van mening dat
  A; Peter het niet eens is met hetgeen de vergadering heeft beslist. Het is naar mening een verre van ideale situatie om een beheerder ook te benoemen tot bestuurder, echter is dit niet verboden. De werkwijze van de beheerder in deze (schriftelijke aanvaarding, inschrijving KvK e.d.) is volgens mij gewoon ‘normaal’. Of dit ook allemaal daadwerkelijk gebeurt is weten we niet.
  B; De overige leden van de VvE vrij naïef zijn de toch wel gegronde opmerkingen van Peter te negeren.
  C; Ik vooralsnog geen reden zie om deze beheerder het SKW certificaat te ontnemen.
  Van de harde meerwaarde van het SKW-certifcaat ben ik ook nog niet overtuigd, het is wel een stap in de goede richting.

  @Helene
  ,
  ‘De richtlijnen van de SKW certificatie worden boven het MR gesteld.
  Zo vraagt de beheerder jaarlijks toestemming aan de vergadering hem te machtigen  om vorderingen bij wanbetaling uit handen te geven aan een incassobureau.’
  Niet mee eens, de richtlijnen van het SKW zijn ‘het volgen van de akte/reglementen’. De toestemming die de beheerder hier vraagt is vermoedelijk de toestemming voor de ‘wettelijke incassoprocedure’. Het SKW verlangt dat een gecertificeerd beheerder elk jaar toestemming krijgt van de vergadering om, indien noodzakelijk, wanbetalers te mogen herinneren/aanmanen/en vervolgens de deurwaarder in te schakelen.
  Tot slot, een beheerder die geen gehoor geeft aan verzoeken, emails etc., en de genomen besluiten niet uitvoert, is uiteraard niet correct bezig. Echter heb ik daar ook nog geen concreet voorbeeld van gezien. Of ik heb er over heen gelezen…

  #4227
  Bob
  Deelnemer

  Hi Helene,
  Wat mij betreft heb je volkomen gelijk.
  MR2006 stelt expliciet dat het bestuur géén machtiging behoeft voor het voeren van incassoprocedures. De jurisprudentie is conform. Daarmee is de eis van het SKW zoals jij al aangaf zonder meer “overbodig”. Het bestuur heeft die machtiging automatisch ingevolge het MR2006.
  Vriendelijke groet, Bob.

  #4228
  Rob
  Deelnemer

  Hoi William,
  Het punt wat Helene maakt is dat, conform MR2006  het bestuur van de VvE geen machtiging van de vergadering nodig heeft voor het voeren van incassoprocedures.
  Daarmee is naar mijn idee de door het SKW verlangde toestemming reeds een feit en zou dus ook niet jaarlijks op de agenda behoeven te staan.
  Sterker nog, de leden kúnnen niet anders besluiten omdat dat in strijd zou zijn met MR2006.
   
  MR2006 art. 53 lid 5
  Het bestuur behoeft de machtiging van de vergadering voor het instellen van en berusten in rechtsvorderingen of verzoekschriftprocedures, het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, alsmede voor het verrichten van rechtshandelingen en het geven van kwijtingen een belang van een nader door de vergadering vast te stellen bedrag te boven gaande.
  Het bestuur behoeft geen machtiging om in een geding verweer te voeren, voor het nemen van conservatoire maatregelen en voor het voeren van incassoprocedures.

  #4229
  Rob
  Deelnemer

  Sorry, ik zie nu pas dat Bob ook al over deze kwestie had geantwoord 🙂

  #4230
  Bob
  Deelnemer

  Hi Peter,
  Wat een drama. Kennelijk ben je de alom bekende “roepende in de woestijn”.
  Helaas kun je zelfstandig binnen de VvE niet heel erg veel uitrichten. Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn nog steeds twee verschillende zaken. Echter, wanneer je het gelijk aan jouw kant hebt bestaat er kans dat je (uiteindelijk) ook gelijk krijgt. Andersom werkt het niet. Uit (ruime) ervaring op dit punt kan ik je mededelen dat het welhaast altijd een kwestie zal worden van in rechte afdwingen. Een goede rechtsbijstandverzekering is hiervoor onontbeerlijk, net als ruime eigen kennis van het VvE-recht. In mijn ervaring zijn algemeen juristen niet DE kenners op VvE-gebied.
  Schande dat de beheerder je inzage in de stukken en besluiten weigert. Hier mag ik je voor alle zekerheid nog even wijzen op MR1992 artikel 41 lid 6. Ook dit is in rechte af te dwingen. Je hebt als lid van de VvE gelukkig wel de broodnodige rechten.
  Succes en sterkte, Bob.

  #4231
  Bob
  Deelnemer

  Hi Rob, NoProb, we zijn het weer eens gloeiend met elkaar eens. Vriendelijke groet, Bob. 😉

  #4232
  Rob
  Deelnemer

  Hi Rob, NoProb, we zijn het weer eens gloeiend met elkaar eens. Vriendelijke groet, Bob. ?

  Nu maar hopen dat deze wonderlijke SKW gecertificeerd beheerder het ook eens wordt 😉 🙂

  #4233
  William
  Deelnemer

  Heren,
  Ik ben er van op de hoogte dat MR2006 de richtlijnen voorschrijft 😉 . De beheerder is in deze vrij machteloos als deze zijn SKW-certificaat wil houden, deze schrijft nu eenmaal voor dat de vergadering toestemming geeft. In de praktijk heeft dit niet veel om handen hoor, een besluit ziet er in de notulen dan zo uit:
  ‘De vergadering gaat akkoord met de wettelijke incassoprocedure’.

  #4234
  William
  Deelnemer

  Correctie: Het SKW schrijft voor dat de beheerder toestemming vraagt, niet per se krijgt uiteraard.

  #4235
  Rob
  Deelnemer

  Als ik ergens allergisch voor ben is het wel om dingen te doen omdat dat nu eenmaal zo in de richtlijnen is aangegeven.
  Wanneer de SKW auditeur vraagt waarom de beheerder geen toestemming aan de vergadering heeft gevraagd voor die wettelijke incassoprocedure kan het antwoord van de beheerder simpelweg zijn dat die toestemming dus al conform  MR2006 aanwezig is.
  Als de SKW auditeur daar vervolgens geen genoegen mee neemt zegt dat meer over de goede man/vrouw zelf, of over het SKW in het algemeen dan over de beheerder.
  Hoewel het vragen van die toestemming in principe wellicht een simpele handeling mag zijn zet je toch de deur open voor het nemen van een nietig besluit, als de vergadering om welke reden dan ook zou besluiten de toestemming te weigeren.
  Dat lijkt mij toch geenszins de bedoeling van het SKW certificaat.

  #4236
  William
  Deelnemer

  Hoi Rob,
  ik onderschrijf je mening deels Rob, ik ben alleen niet de persoon om dit tegen te zeggen. Met welke gedachte de richtlijn is opgesteld door het SKW weet ik niet. Ze werken ook niet altijd logisch. Wij kregen een ‘aantekening’ wegens de slordige slechte staat van een VvE, waarvan we het technisch beheer niet voeren -.-
   

  #4237
  Rob
  Deelnemer

  Hoi William, het was ook niet persoonlijk bedoeld hoor 😉

  #4238
  William
  Deelnemer

  Gelukkig 🙂 . Overigens zijn de richtlijnen van het SKW inzake het beheerderscertificaat voor eenieder te downloaden op hun website geloof ik. Het is een heel boekwerk, maar zeker interessant om als VvE-lid en/of ‘klant’ van een gecertificeerd beheerder een keer door te nemen.

15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 53)
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.