Recht om VvE-vergadering in persoon bij te wonen?

 • Dit onderwerp bevat 29 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op mei 8, 20202:37 pm door .
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 30)
 • Auteur
  Berichten
 • #6266
  Goedeman
  Deelnemer

   Onze VvE (met modelreglement 1992) bestaat uit 4 appartementsrechten met elk 1 stem.
   De VvE beheerder heeft onlangs het beheercontract met onze VvE opgezegd.
   Daarbij is tegelijk een offerte gedaan voor hun hun digitale beheerbedrijf.
   Bij aanname van de offerte zullen in onze VvE geen fysieke vergaderingen meer worden gehouden; In plaats daarvan één ALV middels een videoconferentie met een vaste agenda en met een standaard tijd van 1 uur.
   Ik heb de beheerder, m’n mede-leden en de bestuurder van onze VvE (= 1 van de leden) al laten weten dat ik vergaderingen in persoon wil kunnen bijwonen.
   Daarop heeft de bestuurder een bijzondere vergadering in de buurt uitgeschreven met maar 1 onderwerp: Aanname van de offerte van het digitale beheerbedrijf.
   Ik vind dat ik recht heb om het woord te kunnen voeren in een fysieke vergadering. Kunnen mijn 3 mede-leden mij (of mijn rechtsopvolger) dit ontzeggen?
   (ik heb deze vraag al aan de beheerder gesteld, maar kreeg daar geen antwoord op)

   • Dit onderwerp is gewijzigd 3 maanden, 1 week geleden door .
   #6270
   Rob
   Deelnemer

    Ik vraag me af op het uberhaupt wel mogelijk is voor een VvE om geheel online te vergaderen?
    Naar mijn weten moet die mogelijkheid in de statuten zijn vastgelegd, en online vergaderen is naar mijn mening nog iets anders dan digitaal stemmen.
    Hoe ga je bijvoorbeeld voldoen aan MR1992 art. 33 lid 9 “De aanwezigheid ter vergadering blijkt uit de vóór de aanvang van de vergadering ondertekende presentielijst.”
    In MR1992 is eveneens bepaald dat  ‘Ieder der eigenaars is bevoegd, hetzij in persoon, het zij bij een schriftelijke gevolmachtigde al dan niet lid van de vereniging, de vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen
    Jouw 3 medeleden kunnen jou dat recht dus nooit ontzeggen!

    #6271
    Carla
    Deelnemer

     Beste Goedeman,
     Ik ben het eens met hetgeen @ Rob naar voren brengt.
     Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig of jij de enige, van de vier, bent met bezwaar. Nog los van de reglementen……bepaald de beheerder de agenda, n.b. een vaste? Bepaald de beheerder de tijdsduur, één uur? Gaat de beheerder er zomaar vanuit dat de eigenaars de benodigde apparatuur voor een videoverbinding in huis heeft? Wordt dit dan een voorwaarde voor een nieuwe koper? Komen er notulen?
     Wanneer ik in jouw schoenen zou staan zou ik niet akkoord gaan met de offerte en op zoek gaan naar een andere beheerder.
     Succes en een vriendelijke groet,
     Carla.

     #34968
     Bob
     Deelnemer

      Hi Goedeman,
      Nieuwsgierig 😉
      Is dit toevallig bij een “vogel” (naam moederbedrijf) en is de vanaf-prijs bij 4 appartementsrechten €675,00 incl. BTW per jaar?
      Vriendelijke groet, Bob

      #6273
      Bob
      Deelnemer

       Dit is een geanonimiseerd voorbeeld van iets dergelijks (bron internet):
       XXXX VvE beheer heeft voor dit vraagstuk XXX-XXX.nl opgericht. XXX-XXX.nl gaat alleen het beheer verzorgen voor maximaal 4 appartementsrechten in één complex. Het concept is eenvoudig maar dekt de lading die bij het beheer van een volwaardige VvE hoort. XXX-XXX.nl maakt hiervoor gebruik van de hedendaagse mogelijkheden. Voorbeelden van de dienstverlening zijn de vergaderingen via videoconferentie en de online beheeromgeving “Mijn VvE”. Dus geen avonden vergaderen maar een standaard tijd van 1 uur middels videoconferentie met een vaste agenda. De videoconferentie wordt begeleid en genotuleerd door een van onze medewerkers. De verslagen worden in gescand en ter goedkeuring rond gezonden voor ondertekening. Bij vragen kunnen eigenaren op vaste tijdstippen inbellen voor een gesprek via videoconferentie.
       Vriendelijke groet, Bob.

       #6274
       Goedeman
       Deelnemer

        Bob, ik weet niet wat je bedoelt 🙂

        #6275
        Goedeman
        Deelnemer

         Inmiddels is mr. Ir. Engelfriet, deskundige op het gebied van ICT en recht, zo vriendelijk geweest om mij attent te maken op een letterlijke zin uit de Kamerstukken bij de invoering van de wetgeving rond elektronisch stemmen en vergaderen in rechtspersonen.
         “Het vereiste van een fysieke algemene vergadering vervalt niet.”
         (Kamerstukken II 2004/2005, 30019, nr. 3.)

         #6278
         Bob
         Deelnemer

          Hi Goedeman,
          Met mijn reactie bedoelde ik niets, ik stelde een vraag.
          Mijn tweede reactie hierboven heb ik van een site van een VvE-beheerder gehaald. In mijn eerste post stelde ik de vraag of ik de juiste (relatief) grote beheerder/aanbieder heb gevonden.
          Feit is in elk geval dat er beheerders zijn die deze onmogelijke “dienst” daadwerkelijk aanbieden. Vergaderen via videoconferentie is nooit mogelijk geweest. Dat was ook niet de strekking van de wijziging van BW2.
          Ik zie voor jou het probleem echter anders. Wanneer 3 van de 4 eigenaars dit besluit zouden nemen, en ook nog zouden uitvoeren, heb je namelijk wel een probleem.
          Je hebt volkomen gelijk dat dit niet kan/mag, maar als het desondanks toch wordt gedaan zal je naar de rechter moeten. Met alleen maar gelijk hebben ben je er in de VvE-praktijk helaas regelmatig (nog) niet.
          Vriendelijke groet, Bob.

          #6280
          Bob
          Deelnemer

           Hi Goedeman,
           Afsluitend nog even, wellicht ten overvloede, mijn advies.
           Zoek tenminste één medestander die tegen de voorgestelde beheerder is, en zorg beiden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.
           Verder dan stakende stemmen gaat het dan nimmer komen, en het voorstel is verworpen.
           Succes met het vinden van een goede beheerder!
           Vriendelijke groet, Bob.

           #6281
           Goedeman
           Deelnemer

            Hoi Bob,
            je schrijft “(..) als het desondanks toch wordt gedaan zal je naar de rechter moeten.”
            Hiermee geef je blijk van inzicht in het probleem.
            Met vriendelijke groet

            #6288
            Rob
            Deelnemer

             “… Feit is in elk geval dat er beheerders zijn die deze onmogelijke “dienst” daadwerkelijk aanbieden. Vergaderen via videoconferentie is nooit mogelijk geweest. Dat was ook niet de strekking van de wijziging van BW2.”
             Ongelooflijk toch dat er, zo blijkt uit een korte google-sessie , naast de door Bob al aangegeven VvE beheerder diverse andere VvE beheerders en partijen zijn die ook al één en ander aanbieden !!!
             Ben toch erg nieuwsgierig waarom zij menen dat iets dergelijks in een VvE mogelijk is.
             In de kamerstukken waar Goedeman hier eerder naar verwezen heeft zie ik nog geen enkele aanwijzing waarmee een VvE beheerder/bestuurder het recht hiertoe zou hebben.
             Ik lees in die stukken ook niets anders dan, als die mogelijkheid er al zou zijn, het sowieso in de statuten geregeld zou moeten worden.
             Ik ben ook reuze nieuwsgierig hoe de eerder genoemde VvE beheerder in de praktijk invulling geeft aan
             “… Het is niet noodzakelijk om op dit punt de artikelen 116 en 226 te wijzigen, omdat nog altijd een fysieke bijeenkomst moet plaatsvinden. De plaats waar de fysieke bijeenkomst wordt gehouden is de plaats als bedoeld in deze artikelen. Op deze plaats zullen ook de voorzitter van de algemene vergadering van aandeelhouders, de bestuursleden en de commissarissen tijdens de vergadering aanwezig zijn.
              

             #7086
             Alexander
             Deelnemer

              In een recente zaak (heeft een rechter een uitspraak gedaan met betrekking tot het vergaderen via videoconferentie.
              Het vergaderen via videoconferentie is niet in strijd met artikel 36 van het modelreglement 1992. Artikel 36 bepaalt dat iedere eigenaar bevoegd is een vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren maar bepaalt niet  hoe de vergadering moet worden gehouden.
              De kantonrechter acht het niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid om digitaal te vergaderen. Vergaderingen op deze manier zijn immers kostenbesparend en kunnen efficiënter worden gehouden.
              In dit geval heeft de beheerder dan ook correct gehandeld, aldus de kantonrechter.
               
               

              #7093
              Joost H.
              Deelnemer

               Alexander, heb je een vindplaats van die uitspraak? Linkje?

               #7134
               Rob
               Deelnemer

                Ik ga er eigenlijk vanuit dat Alexander doelt op deze uitspraak.
                Die uitspraak heeft betrekking op digitaal uitgebrachte stemmen en zegt naar mijn mening nog niet dat vergaderen via videoconferentie ook meteen is toegestaan.
                Daarnaast ben ik ook erg nieuwsgierig naar het oordeel van een hogere rechter in deze kwestie, aangezien die meer kijkt naar de wet- en regelgeving dan naar de redelijkheid en billijkheid.
                Wat ik dan zelf ook nog niet helemaal begrijp daarin.
                De kantonrechter geeft aan dat uit de parlementaire geschiedenis zou blijken dat bw2:38 lid 6, 7 en 8 ook op vereniging van eigenaars van toepassing zou zijn.
                In die artikelen wordt echter steeds verwezen naar de statuten.
                En in de statuten van de VvE is daar vrijwel nooit iets over te vinden.
                Daarnaast is ook vastgelegd dat de bestuursleden en commissarissen op een fysieke vergadering aanwezig moeten zijn.
                Ik ben benieuwd hoe dat in de “skype” vergaderingen van Alexander geregeld is ?

                #11757
                Joost H.
                Deelnemer

                 Deze discussie is vandaag de dag toch wel weer actueel. I.v.m. de corona crisis / Covid-19 is er een noodwet aangenomen die het voor VvE’s mogelijk maakt om online te vergaderen. Zie: https://www.nederlandvve.nl/vve-nieuws/noodwet-maakt-online-vve-vergadering-mogelijk/
                 Zou wat mij betreft een goede ontwikkeling zijn als dat in de toekomst ook mogelijk blijft. Scheelt een hoop gedoe en zorgt voor meer efficiëntie op de vergaderingen.

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 30)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.