Regels en geldigheid van extra ledenvergadering

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 20)
 • Auteur
  Berichten
 • #6417
  pietertje1960
  Deelnemer

   Beste lezers,

   In onze jaarlijks ledenvergadering van afgelopen jaar zijn een aantal besluiten genomen m.b.t. groot onderhoud.

   Nu zijn 2 leden het “ineens” daar niet meer mee eens. In de afgelopen vergadering hadden zij ook “voor” het onderhoud gestemd.

   Nu hebben zij doormiddel van rondgang langs de appartementen 10% van de eigenaren achter zich gekregen om een extra LV uit te schrijven. Waarschijnlijk weten deze mensen nog geen eens waarvoor ze getekend hebben.

   Hopelijk kan iemand mij de volgende vragen beantwoorden:

   – Geldt hier de “normale” procedure m.b.t. het komen van een rechtsgeldige vergadering (1e vergadering fictief, 2e vergadering ongeacht aantal stemmen rechtsgeldig).

   – Kan deze vergadering gehouden worden zonder aanwezigheid van de initiators (de personen die VOOR deze vergadering getekend hebben (de 10%).

   – Bestaat er een mogelijkheid om de vergadering vooraf te “verhinderen” en geen doorgang te laten vinden? Door middel van een groter aantal handtekeningen?

   Voor de volledigheid, de jaarlijkse ALV wordt ieder jaar netjes volgens de regels gehouden.

   Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen, waarvoor dank alvast!

   #6418
   nico
   Deelnemer

    beste Pietertje,
    volgens mij is de laatste ledenvergadering bindend mbt de besluiten die daar genomen zijn. het naderhand proberen deze besluiten terug te draaien lijkt mij niet mogelijk. Wat heeft anders een vergadering voor zin?

    #6419
    Carla
    Deelnemer

     Beste Pietertje1960,
     Wanneer de vergadering een geldig ( voldoende quorum, voldoende informatie m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden, voldoende stemmen vóór ) besluit heeft genomen, dan kan degene die achteraf bezwaar heeft op dat genomen besluit, binnen één maand nadat hij/zij daarvan op de hoogte was, naar de kantonrechter stappen om het te laten vernietigen. Na die maand is het besluit onherroepelijk.
     Heb je trouwens enig idee waarom er nu plotseling tegenwind ontstaat?
     Met vriendelijke groet,
     Carla.

     #6420
     pietertje1960
     Deelnemer

      Hoi Carla,
      Ik vermoed uit frustratie. Omdat de beste vrouw niet herkozen is voor de technische commissie.
      Overigens zie ik net dat de 2 leden de complete agenda van de afgelopen reguliere vergadering heb ingediend en dus feitelijk, mits rechtsgeldig de complete vergadering over gedaan zal worden.
      Op deze manier is een VVE toch niet te besturen? Heb jij toevallig ook antwoord op de andere vragen die ik gesteld heb?
      groetjes, Pietertje

      #6421
      pietertje1960
      Deelnemer

       Overigens gooit ze het nu op twijfel aan de aanbestedingen. Dit terwijl er unaniem mandaat is gegeven het project uit te voeren onder toezicht van een extern bouwadviseur.

       #6422
       Rob
       Deelnemer

        Wanneer er een extra ledenvergadering wordt gehouden die geheel conform de regelgeving is georganiseerd zullen de besluiten die daar genomen worden even rechtsgeldig zijn als alle andere besluiten die in een ledenvergadering genomen worden.
        En ja, daar zou je inderdaad een VvE mee in de problemen kunnen krijgen.
        Echter, het zijn en blijven toch echt de leden die de besluiten nemen 😉
        Pieter, wat mij echter dan weer opvalt in jouw vraagstelling is het volgende.
        Je geeft aan dat de jaarlijkse ALV netjes volgens de regels wordt gehouden.
        Iets daarboven schrijf je “… Geldt hier de “normale” procedure m.b.t. het komen van een rechtsgeldige vergadering (1e vergadering fictief, 2e vergadering ongeacht aantal stemmen rechtsgeldig)”
        Als ik het woordje fictief lees wordt ik al snel een beetje huiverig !
        Persoonlijk vind ik fictief vergaderen ook niet volgens de regels.
        Begrijp ik daaruit dat het in jouw VvE “gewoonte” is om de eerste vergadering “fictief” te houden en waarbij alle daadwerkelijke besluiten dus in de tweede vergadering genomen worden ?
        Indien dat zo is, zie ik niet in waarom de extra vergadering dan niet op die manier gehouden kan worden en wordt de VvE in principe “afgestraft” voor deze in mijn ogen verkeerde manier van vergaderen.
        “… Bestaat er een mogelijkheid om de vergadering vooraf te “verhinderen” en geen doorgang te laten vinden? Door middel van een groter aantal handtekeningen?”
        Als het verzoek is ingediend met het benodigde aantal stemmen zal het bestuur binnen de gestelde termijn een vergadering moeten uitschrijven, anders zijn de verzoekers zelf bevoegd een vergadering uit te schrijven.
        Zolang de verzoekers tenminste het benodigde aantal stemmen blijven houden zie ik persoonlijk niet op welke manier je dat zou kunnen verhinderen.
         

        #6423
        Carla
        Deelnemer

         Dag Pietertje1960,
         Je eerste vraag over de procedure, daarin schaar ik mij achter de vraag die Rob je stelt.
         De tweede…..of die vergadering gehouden kan worden zonder de initiatiefnemers…..volgens mij wel. Hoewel het tegelijk niet van betrokkenheid getuigd om een aktie op te zetten en er zelf niet bij te zijn. Voor elke vergadering geldt dat elk lid of in persoon of via een machtiging haar/zijn stem kan laten horen.
         De derde vraag …. je kan die gewenste vergadering m.i. niet verhinderen door een soort tegen aktie met een groter aantal handtekeningen.
         Je laat in tweede instantie weten dat de twee leden de complete agenda van de reguliere vergadering opnieuw willen indienen. Met als gevolg dat de vergadering in zijn geheel opnieuw zal worden gedaan. Pffff…. ik vraag mij af of dat juridisch wel kan. is of kan. Ik denk van niet. Want dan zou de uitslag van de voorgaande ( reguliere ) vergadering waarin de besluiten zijn genomen, voor vernietigbaar verklaard moeten worden. En een dergelijk besluit is niet aan de leden, maar aan de kantonrechter. Die het verzoek zal beoordelen , overwegende het belang en het bewijs ervan.
         Je hebt gelijk….zo valt er niet te besturen. Het is nu eenmaal zo dat dat er leden zullen zijn die zich geconfronteerd weten met een onwelgevallig besluit. Dit is inherent aan een democratisch besluit.
         En wanneer dat besluit genomen is , op de juiste wijze, dan kan je dat m.i. niet zomaar in een verlangde extra vergadering , ongedaan maken.
         Met vriendelijke groet,
         Carla.

         #6426
         pietertje1960
         Deelnemer

          Allereerst, dank allen voor jullie hulp!

          @Rob

          Klopt inderdaad dat er standaard eerst fictief word vergaderd. Ik vind het ook onbegrijpelijk inderdaad. Van de 150 eigenaren komen er op een goede dag misschien 20 opdagen. Helaas zien de eigenaren het belang niet in van de vergadering. Met als gevolg dat enkele eigenaren machtigingen op gaan halen en vervolgens redelijk eenvoudig op eigen houtje allerlei besluiten kunnen nemen. Ik merk uit jou antwoord eigenlijk dat een fictieve vergadering eigenlijk niet strookt met de regelgeving?
          @Carla
          Heb jij enig idee of ik ergens aan kan refereren (modelregelgeving, wetboek of e.d.) m.b.t. het eventueel proberen terug te draaien van de genomen besluiten.
          Nogmaals hartelijk dank voor jullie hulp

          #34972
          Rob
          Deelnemer

           Hoi Pieter,  “…Ik merk uit jou antwoord eigenlijk dat een fictieve vergadering eigenlijk niet strookt met de regelgeving?”
           Naar mijn mening strookt dat  inderdaad niet met de regelgeving en zeker niet met de bedoeling van die regelgeving, maar daar zullen anderen wellicht een andere mening over hebben 😉
           Hoi Carla, ik zie nog niet zo waarom eerdere besluiten vernietigd verklaard worden.
           De vergadering wordt niet “opnieuw” gedaan, er komt een nieuwe vergadering waarin weer nieuwe besluiten worden genomen, die inderdaad mogelijk tegenstrijdig met eerdere besluiten zijn.
           Uiteraard ben ik het volledig eens dat je op die manier niet goed een VvE kan besturen en dat je als VvE grote (financiele) risico’s neemt.
           Maar zoals gezegd, het zijn de leden zelf die zorgdragen voor de besluitvorming !

           #6429
           Carla
           Deelnemer

            Beste Pietertje1960,
            Hierbij wat leesvoer:
            https://www.vvecentraal.nl/2012/01/05/780/ ( incl. tweede vergadering )
            http://www.vverecht.nl/2010/02/niet-geagendeerd-wel-beslist/ ( lees m.n. het eerste stuk )
            http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-5/artikel130
            Beste Rob,
            Ik ben het roerend met je eens dat de leden zelf zorg dragen voor de besluitvorming. Echter ik lees in de berichtgeving van Pietertje dat er in de reguliere vergadering een besluit is genomen. Wanneer dat besluit op de juiste wijze tot stand is gekomen en er niet binnen een maand na het kennen van dat besluit, bezwaar is aangetekend, dan staat dat besluit als een huis. En kan er uitvoering aan worden gegeven.
            Nu echter blijken er twee mensen te zijn die alsnog bezwaar aantekenen. ( vermoedelijk na de fatale termijn van een maand ) ….. dan kan je toch niet door een verlangde extra ledenvergadering het eerder correct genomen besluit ongedaan gaan maken? Stel je voor…..dat op deze extra vergadering een nieuw besluit wordt genomen in afwijking van het eerste besluit…..dan zouden er wederom mensen op kunnen gaan staan die dát besluit weer aan willen vechten.
            Op welke grond zou het bestuur dan uitvoering kunnen gaan geven aan het, naar ik aan neem, nodige onderhoud? Welk besluit zou dan haar rechtsgeldigheid toekomen?
            Met vriendelijke groet,
            Carla.

            #6430
            Bob
            Deelnemer

             For the record.
             Ben het volledig met Rob eens.
             Ieder (vergader)besluit waaraan door het bestuur nog geen uitvoering is gegeven kan door de vergadering altijd worden herzien dan wel herroepen.
             Wanneer sprake is van voortschrijdend inzicht is het zelfs hoogst onverstandig om een (achteraf gezien) eerder genomen onjuist en/of onverantwoord besluit niet te herzien.
             Iedere correct en volgens de regelen der kunst bijeengeroepen vergadering kan besluiten nemen, en dus ook herzien/herroepen.
             Eens gestemd is altijd gestemd is een te rigide en onjuiste zienswijze.
             Met vriendelijke groet, Bob.

             #6431
             Bob
             Deelnemer

              Voor de volledigheid nog aanvullend.
              Ook wanneer eerdere vergaderbesluiten al (groten)deels zijn uitgevoerd kan de vergadering verdere uitvoering stopppen, dan wel uitvoering laten terugdraaien. Wanneer de vergadering de (eventuele)  kapitaalvernietiging voor lief neemt is en blijft het een besluit van de vergadering.
              Het is zeker niet zo dat een vergaderbesluit, dat rechtens correct door de/een vergadering wordt teruggedraaid, toch (en tegen de nieuwere/latere wil van die vergadering in) door een bestuur kan worden uitgevoerd, louter omdat dat oude (en inmiddels herziene) besluit destijds eenmaal is genomen.
              Met vriendelijke groet, Bob.
               

              #6433
              Bob
              Deelnemer

               Nu echter blijken er twee mensen te zijn die alsnog bezwaar aantekenen.

               Neen, er zijn twee leden die de moeite nemen om voldoende andere leden (i.c. 10%) te overtuigen/mee te krijgen, om zo een nieuwe vergadering te laten organiseren waarin die vergadering (alle leden, en niet slechts twee) de kans krijgt zich (opnieuw) uit te spreken over een eerder genomen besluit. Daarmee kan het eerder besluit worden herzien, worden gewijzigd of in stand blijven.
               Met vriendelijke groet, Bob.

               #6434
               Carla
               Deelnemer

                Ter info m.b.t. het onderwerp, opgeworpen door Pietertje1960:

                Herzien onherroepelijk ALV besluit


                In mijn optiek zal er toch goede grond dienen te zijn om een genomen besluit te herroepen. ( in het voorbeeld: onjuiste informatie, dwaling en/of misleiding. ) Zonder die goede grond zou je dus in de praktijk wel aan de gang kunnen blijven met vergaderingen uit te schrijven. ( als je het maar doet binnen ‘n maand én met de vereiste 10% aan handtekeningen!) Lijkt me niet echt vruchtbaar. ( in dát geval zou ik, als bestuurder, zelf naar de kantonrechter stappen. 😉 )
                Beste Pietertje,
                Ik hoop dat je uit hetgeen hier wordt aangedragen, je eigen weg kunt vinden. We zijn allen betrokken ( leken ) leden op dit forum.  Wens je een sluitend advies, dan kan je beter te rade gaan bij een advocatenkantoor welke gespecialiseerd is in het VvE recht.
                Bedankt voor je vragen, altijd weer stof tot nadenken én leerzaam. Succes met de voortzetting van je werkzaamheden voor de VvE.
                Met vriendelijke groet,
                Carla.

                #6435
                Bob
                Deelnemer

                 We zijn allen betrokken ( leken ) leden op dit forum.

                 Neem aan dat Carla hier vooral voor zichzelf spreekt.  😉
                 Het aangehaalde voorbeeld treft absoluut geen doel. In aangehaalde kwestie blijkt achteraf dat de vergadering door het bestuur (nota bene) aantoonbaar op het verkeerde been is gezet.
                 Het op instigatie van de eigen leden herzien/heroverwegen van enig eerder genomen besluit is van een totaal andere orde! Zie mijn 3 voorgaande posts.
                 Met vriendelijke groet, Bob.

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 20)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.