stemrecht ontzeggen

 • Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op juni 20, 20186:22 pm door .
10 berichten aan het bekijken - 1 tot 10 (van in totaal 10)
 • Auteur
  Berichten
 • #7569
  Fleur
  Deelnemer

   Wij hebben een VVE vereniging waarvan 1 van de eigenaren ook de boekhouding/financiele administratie doet.

   Na meerdere verzoeken en het niet reageren op verzoeken en  ook nu weer het niet nakomen van de aanlevering van de stukken is er tot op heden nog geen vergadering geweest en zal deze ook niet komen voor eind deze maand.

   Mijn vraag is of hij wegens belangenverstrengeling  als mede eigenaar over zijn eigen functie als boekhouder/financiele administrateur van de VVE vergadering zijn stemrecht ontzegt kan worden.

   #7570
   pakkans23
   Deelnemer

    dag Fleur,
    waarom zijn stemrecht ontzeggen? hij is immers verplicht aan de ALV, zeker aan de kascommissie de stukken ter inzage te verstrekken en zo nodig ook een toelichting. bij gebreke is een gang naar (of dreiging daarmee) de kantonrechter de uiterste oplossing
    het is altijd mogelijk om een ALV te houden mits voldoende steun, maar dat is een ander verhaal

    #7572
    Fleur
    Deelnemer

     Dag Pakkans,
     Hij komt dus zijn verplichting niet na aan de ALV en er is ook geen kascommissie.
     Wij zullen dit ook op de Agenda laten zetten als er een vergadering wordt gehouden.
     Gr, Fleur

     #7573
     Rob
     Deelnemer

      Het is niet mogelijk om een lid van de VvE het stemrecht te ontzeggen.
      Het bestuur is verplicht om binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar een vergadering te houden. Alleen de vergadering is bevoegd om die termijn te verlengen.
      Zie BW2:48 lid 1 :  Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders en commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
      PS. Dat er geen kascommissie is, is overigens ook de VvE zelf te verwijten.
       

      #7576
      pakkans23
      Deelnemer

       Fleur,
       zoals Rob terecht opmerkt heeft jullie ‘tegenpartij’ wettelijke verplichtingen. ik denk dat een mededeling dat u desnoods naar de rechter gaat om nakoming af te dwingen, voldoende zal zijn om hem tot actie te dwingen.
       wat het ontbreken van een kascommissie betreft: dat is zeer ernstig; de ALV te verwijten.

       #7577
       Bob
       Deelnemer

        Hi Fleur,
        Even een paar vraagjes.
        Kennelijk heeft jullie VvE iemand (een lid) die de boekhouding doet. Verder is er geen kascontrolecommissie benoemd. Er wordt wel vergaderd en kennelijk ook genotuleerd.
        Hebben jullie een (benoemd) bestuur en/of een (benoemde) voorzitter van de vergadering?
        Zit de boekhouder/beheerder(?) de vergaderingen voor?
        Wie notuleert de vergaderingen?
        Bestaat er een (beheers)overeenkomst tussen VvE en betreffende boekhouder?
        Met vriendelijke groet, Bob

        #7578
        Fleur
        Deelnemer

         Bob,
         Wij hebben meerdere malen om de overeenkomsten gevraagd en die krijgen wij niet, waarom weten we niet, dus weten ook niet of die echt bestaat.
         De Boekhouder die de financieladministratie doet is mede-eigenaar van het pand, waar hij ook voor betaald wordt als een normale boekhouder. Vandaar mijn vraag of hij mag meestemmen als we willen dat hij opstapt als boekhouder.
         De vergadering wordt genotuleerd door de voorzitter van de ledenvergadering (dat is een vertegenwoordiger van 1 van de eigenaren en doet dit vrijwillig).
         De totale VVE bestaat uit 4 leden met 7 appartementrechten.
         Met vriendelijke groet,
         Fleur

         #7579
         William
         Deelnemer

          De (groot)eigenaar zal gewoon mogen meestemmen hoor. Dit is mijns inziens alleen via de rechter te voorkomen, door inderdaad een beroep te doen op belangenverstrengeling. Zie het artikel in bijgaande link;

          Grooteigenaar kiest zichzelf als VvE-beheerder, rechter ontzegt stemrecht


           

          #7580
          Bob
          Deelnemer

           Hi Fleur,
           Dank voor jouw antwoorden.
           Uit de antwoorden trek ik de conclusie dat er binnen jouw VvE naar alle waarschijnlijkheid geen sprake is van een formele organisatie, doch slechts van een informele. Iedereen doet iets, en dat wordt, kennelijk al (veel) langer door anderen gedoogd.
           Dat maakt het hele gebeuren een stuk lastiger. Er zijn geen formele/benoemde personen aan te spreken.
           Enig lid op voorhand zijn of haar stemrecht ontzeggen is in dit geval geen optie.
           Met vriendelijke groet, Bob

           #7581
           Bob
           Deelnemer

             
            Formele Informele Organisatie
            Met vriendelijke groet, Bob

           10 berichten aan het bekijken - 1 tot 10 (van in totaal 10)
           • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.