Vernieuwing buitenruimte en bruikleen gemeentegrond – MR92 Art. 38

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
 • Auteur
  Berichten
 • #4801
  Gert
  Deelnemer

   Situatie
   In onze VvE is er een voorstel van het bestuur om de buitenruimte voor de entrees te vernieuwen en tevens een gedeelte om het pand wat gemeentegrond is in bruikleen te nemen. Het betreft:

   (1) Horizontale ruimte:
   (a) Nieuwe bestrating en
   (b) Plaatsing plantenbakken bij de entrees.
   Bestrating is verzakt en tegels 30×30 zijn mechanisch versleten. Plantenbakken worden geplaatst om een mooiere entree te krijgen en om fietsen te weren.

   (2) Vernieuwen gevels, puur voor mooier aanzicht:
   (a) Boeidelen Trespa hout en
   (b) Muren Bokastyle zwart
   Muren zijn nog goed en boeidelen vallen onder schilderwerk 2019.

   (3) Buitenruimte van gemeente:
   (a) Inrichten tweewielerstalling voor fietsen/brommers/scooters/motoren op gemeentegrond (bruikleen) welke grenst aan tuinen beneden appartementen.
   De fietsen die nu op 1a staan moeten dan hier geplaatst worden. Er is een HR regel om fietsen in de eigen berging te plaatsen en motoren in de parkeervakken te zetten.
   (b) In bruikleen nemen, inrichten en onderhouden van grond aan de zuidgevel van het pand.
   (c) Op verzoek van bepaalde autobezitters die dit nodig vinden zouden er camera’s in de openbare ruimte gericht op de parkeerplaatsen geplaatst moeten worden.

   (4)Modelreglement 1992 is van toepassing (MR92).

   Reservefonds
   De eenmalige kosten voor het bovenstaande zijn ca. €75k, grofweg €25k voor elke post 1, 2, 3. Het bestuur wil dit alles financieren uit het reservefonds, maar is dit wel juist? Het reservefonds (de echte reserve) is toch bedoeld voor extra onverwachte puur noodzakelijke onderhoudsuitgaven die (nog) niet in MJOB voorzien zijn. Het is een onderhoudsplan en het reservegeld is dus bedoeld voor onverwachte ONDERHOUDszaken! Zo hebben we een paar jaar geleden noodzakelijke vernieuwing van de spouwankers uit het reservefonds betaald.

   Hoe te financieren – Ref. MR92
   (1a) Is een noodzakelijk herstel (Art. 3b), die in de jaarbegroting opgenomen moet worden of eventueel uit het reservefonds betaald kan worden.

   Extra voorschotbijdrage
   Alle andere zaken betreffen ‘buiten het onderhoud vallende uitgaven’ waarvoor Art. 38 lid 5 t/m 8 van toepassing is. De extra voorschotbijdrage (dus niet uit reservefonds!) dient dan volgens Art. 38.7 bepaald te worden en eigenaars die hiervan geen voordeel trekken hoeven niet in de kosten bij te dragen (Art.38.8.). Maar wie zijn dit?

   Discussie
   (1b) Is geen ‘uitvloeisel van het onderhoud’ (Art 38.8), opnieuw bestraten is voldoende. Maar welke eigenaars zijn dan niet verplicht om hieraan bij te dragen? Of komt hier het vage Art. 3j. om de hoek kijken “kosten gemaakt in het belang van de gezamenlijke eigenaars als zodanig”.
   (2 a/b) Niet nodig, puur cosmetisch, schilderen boeidelen staat gewoon in MJOB voor 2019 en muren zijn nog goed. Welke eigenaars hoeven hier dan niet aan bij te dragen? Zij die het niet willen resp. tegen stemmen? Of toch Art. 3j?
   (3a) Dit zou tweewielerstalling op bruikleengrond moeten worden en is dus geen eigendom van de VvE. Dan hoeven eigenaars daar toch nooit aan mee te betalen en is het per definitie iets wat niet eens ter tafel of ter stemming kan worden gebracht. Of is een bruikleenovereenkomst als ‘eigendom’ aan te merken? Volgens HR dienen fietsen van bewoners in de berging gestald te worden en motoren op de parkeerplaats. Voor bezoekers zijn er 6 fietsenklemmen. Om het nog moeilijker te maken vwb de erfafscheiding hiervoor geldt Art. 22 waarin erfafscheidingen voor rekening komen van de eigenaar/gebruiker.
   (3b) Idem, ook geen eigendom VvE.
   (3c) Plaatsen camera’s in openbare ruimte. Hiervoor gelden privacy regels. Beetje vaag, maar mag alleen op te bewaken objecten gericht zijn. Heeft niets met onderhoud te maken en ook maar in belang van enkele autobezitters. Ook Art. 38.8.

   Interessante punten lijkt me. Voer voor juristen? Graag jullie reactie.

   #4813
   Rob
   Deelnemer

    Hoi Gert,
    Allereerst mijn complimenten voor de uitgebreide wijze waarop je je vraag hebt uiteengezet.
    Het is een interessante en leuke kwestie waarbij eenieder zijn eigen mening en ideeën zal hebben.
    Ik deel jouw stellingname over het reservefonds.
    Het lijkt mij niet verstandig om de gelden daarvan te gaan gebruiken voor vernieuwingen en/of andere extra’s.
    1b) Naar mijn mening geeft juist de aanvulling “als zodanig” aan dat het daarbij gaat om de hoedanigheid van eigenaar.
    Ik zie geen verband tussen het “het eigenaar zijn van” en het plaatsen van bloembakken bij de entrees.
    (2a/b) vind ik eigenlijk al weer veel lastiger.
    Hoewel ik het me enigszins kan voorstellen dat er tegenstanders zijn van deze vernieuwing lijkt het mij haast onmogelijk te stellen dat je daar als eigenaar uiteindelijk geen voordeel uit trekt.
    Wat betreft 3a/b denk ik juist weer dat het zéér eenvoudig is om aan te tonen geen voordeel bij een dergelijk besluit te hebben en zou ik ook tegenstander zijn wanneer de VvE een dergelijk trace wil gaan bewandelen.
    Persoonlijk vind ik het zelfs geen VvE aangelegenheid en zouden eigenaren die wel graag gebuik zouden willen van een dergelijke stalling gezamenlijk en op eigen kosten proberen dat bij de gemeente voor elkaar te krijgen.
    Het lijkt mij zeer ongewenst, en misschien ook wel niet toegestaan als de VvE extra kosten gaat maken voor het onderhouden van gemeentegrond.
    Ik ben, net als jou, reuze benieuwd naar andere meningen en reacties.
     
     
     

    #4814
    Gert
    Deelnemer

     Beste Bob,
     Bedankt voor je snelle reactie. Ik geef eerst nog even wat meer achtergrond.
     Achtergrond
     Ik heb bewust zaken uit mekaar getrokken omdat ieder deel zijn eigen beoordeling en besluitvorming nodig heeft, vind ik. Kijk, probleem is dat dit in zijn geheel (met een gelikte artist impression) zonder kostengegevens op de agenda van jl. ALV is geplaatst. Het was zelfs een stempunt! Ik kon om persoonlijke redenen niet zelf bij de vergadering aanwezig zijn en heb hier bezwaar tegen gemaakt omdat je dus alle gegevens voor een stemming VOORAF aan iedere eigenaar met de agenda moet meesturen. Tevens heb ik mijn bedenkingen (zo noem ik het maar even) schriftelijk in een ingekomen stuk aan de Vz Vergadering en Vz. Bestuur gestuurd. Dit is dus niet behandeld! In de vergadering is er een eerste begroting van 4 aanbieders ter tafel gebracht. Daar heb ik het getal van €75k en de opsplitsing vandaan. Het bestuur heeft al overeenstemming met de gemeente en daar wensen ze niet op terug te komen, want dat is al in de ALV van vorig jaar ‘besloten’. Hier heb ik ook schriftelijk bezwaar tegen gemaakt. Belachelijk en bestuurlijk volledig onjuist want dat kan nooit als de vergadering nog niet volledig geïnformeerd is en besloten heeft. De financiering moet dus volledig uit het reservefonds komen. Argument is dat er toch genoeg geld inzit en er is al €50k opgenomen in het MJOB voor deze renovaties. Het plan wordt als een (1) geheel gepresenteerd en er is gestemd om hiermee door te gaan en definitieve vaste-prijs-offertes aan te vragen. Met €75k en 100 woningen komt dat dus neer op 5 maandbijdragen/woning! In een volgende vergadering moet alles dan gepresenteerd en besloten worden. Dit om even de situatie te schetsen. Hier wens ik dus geen genoegen mee te nemen.
     Mijn reactie
     Nu mijn reactie op jouw inbreng. Het is allemaal niet zo voor de hand liggend ….
     (1a) Bestrating. Blijkbaar ben je het hier ook wel over eens. En betaling uit het reservefonds lijkt ook verantwoord.
     (1b) Bloembakken. Wat is je argument waarom je geen verband ziet? En omdat het geen uitvloeisel van onderhoud is, wie zou dan niet verplicht zijn om eraan mee te betalen? Zij die dat niet willen?
     (2a/b) Gevel. Ook geen uitvloeisel van onderhoud, want alles is nog goed en schilderen staat gewoon gepland in MJOB. Welk voordeel zou een eigenaar als zodanig dan hieruit trekken? Het is veel duurder dan alleen schilderen. Verfraaiing entree en daardoor waardevermeerdering appartement? Dat zou dan ook gelden voor bloembakken.
     (3a/b) Bruikleen gemeentegrond – fietsenstalling en onderhoud. Dat ik daar geen voordeel aan heb is mij duidelijk, maar ook hier argument verfraaiing/waardevermeerdering. Heb hier eerder nadeel van … de fietsen komen nu zelfs in grote getale buiten voor het pand te staan en het is eerder een aanmoedigings- dan een ontmoedigingsbeleid, wat het zou moeten zijn. En, nogmaals fietsen bewoners horen in de berging en motoren op de parkeerplaats. Het gaat feitelijk om een paar scooters en fietsen voor bezoekers.
     (3c) Camera parkeerplaatsen. Hier zeg je niets over.
     Kijk, grote probleem is dat zowel beheerder (ook Vz. Vergadering) als het Bestuur zich niet verdiepen in de regelgeving en zich daar absoluut niet aan wensen te houden. Daar heb ik al vele voorbeelden van en discussies over gehad, maar daar hebben ze gewoon lak aan. Men wilde mij zelfs in de vergadering een spreekverbod opleggen of schorsen en op mails krijg ik ook vaak geen of een nietszeggend antwoord. Tevens is er een grooteigenaar die net onder 50% van de stemmen heeft en beheerder krijgt altijd een volmacht om met de vergadering mee te stemmen. Een bruikleenovereenkomst, dat is al ‘besloten’ … dit bestuur tekent zoiets gewoon en trekt straks gewoon €75k uit het reservefonds, en dan? Tussen gelijk hebben en gelijk krijgen zit hier een groot verschil en om de gang naar de rechter te maken ….
     Bob, ik zie weer uit naar je reactie en die van anderen …

     #4815
     Gert
     Deelnemer

      Sorry het is Rob, mijn excuses Rob! Bob reageert ook wel op dit Forum.

      #4817
      Bob
      Deelnemer

       Hi Gert,
       Jouw verhaal gelezen hebbend merk ik het volgende op.
       Net als Rob ga ik een heel eind met je mee in jouw redenatie. Op dit moment heb ik even niet de tijd om gedetailleerd op alle punten die je aandraagt in te gaan. Maar met de (onplezierige) situatie die je schetst merk ik het volgende op.
       Ik begin doelbewust aan het eind van jouw verhaal, waar je schrijft: “Tussen gelijk hebben en gelijk krijgen zit hier een groot verschil en om de gang naar de rechter te maken …“. Hieruit maak ik op dat je niet van plan bent om naar de rechter te gaan.
       Wanneer die veronderstelling correct is het volgende.
       Ongeacht of je gelijk hebt of niet zit je met het volgende probleem. De vergadering beslist waarschijnlijk met de vereiste gekwalificeerde meerderheid (misschien zelfs met slechts één tegenstem) om uitvoering te geven aan alle voorliggende voorstellen. Los van de vraag of de besluiten nietig en/of vernietigbaar zijn gaat het bestuur de genomen besluiten uitvoeren. De vergadering heeft ook besloten om de zaak te financieren uit het “reservefonds”. Met deze constatering heb je als lid geen enkel ander “machtsmiddel” dan de gang naar de rechter. De besluiten zijn genomen, het bestuur beschikt over de gelden in het reservefonds en dat ook nog eens met formele en expliciete toestemming van (bijna?) alle leden.
       De hele zaak is wat mij betreft te triest voor woorden (I’ve been there) maar alleen de rechter kan uitkomst bieden. Op bepaalde punten zie ik ook meer dan voldoende aanknopingspunten waar je mijns inziens een goede kans maakt om te “winnen”.
       Vanwege tijdgebrek nog slechts wat losse opmerkingen.
       Strikt genomen kan een bestuur er mee “wegkomen” om met de uitnodiging alleen maar een agenda mee te sturen met niet meer dan de te behandelen punten.
       De vergadering kan altijd beslissen dat de gelden in het reservefonds voor welke niet-begrote zaak dan ook kunnen en mogen worden aangewend. Er bestaat geen (wettelijke) plicht om de bedragen op de MJOB op de daarin vastgelegde tijdstippen ook daadwerkelijk en aan de begrote werkzaamheden uit te geven. Een MJOB is slechts een hulpmiddel en planningstool. Herschikken en verschuiven komt vaak genoeg voor.
       Bezwaren inbrengen (al dan niet geschreven) kan mogelijk andere leden overtuigen of wakkerschudden, maar wanneer men toch besluit om anders (ook fout) te beslissen kun je daar weinig anders aan doen dan te kiezen voor de rechtsgang.
       Bruikleen betekent niet automatisch geld uitgeven. De gemeente dekt zich met een dergelijke overeenkomst slechts in tegen verjaring waarbij zij de grond definitief kwijt is.
       Vraag: is de ruimte voor de entree betrokken in de splitsing of gemeentegrond?
       Tot slot de na Rob nog openstaande kwestie. Bewaking van de openbare ruimte is geen beheerstaak voor de VvE.
       Vriendelijke groet, Bob.

       #4819
       Gert
       Deelnemer

        Ik verwijs naar punt (3a/b) Bruikleenovereenkomst met gemeente.
        Wie kan er nog wat zinnigs zeggen of een VvE überhaupt gerechtigd is om een bruikleenovereenkomst aan te gaan?
        Eens met Rob, zoiets staat toch buiten het bestaande eigendom per splitsingsakte en valt daarmee per definitie buiten de competentie van een VvE (bestuur). Iets anders is het wanneer de betreffende grond in eigendom zou komen van de VvE, maar daar is dan een gekwalificeerd besluit van de vergadering voor nodig, een overdrachtsakte en wijziging splitsingsakte.
        Alvast bedankt,
        Gert

        #4820
        Bob
        Deelnemer

         Hi Gert,
         Mijn vraag ging over de betegelde grond vóór de entree, niet over de bruikleengrond.
         Neen, de VvE kan zelfs grond kopen en eigenaar van die grond worden zonder dat die grond in de splitsing wordt betrokken. Dan hoeft de akte ook niet te worden aangepast.
         Vriendelijke groet, Bob

         #4822
         Rob
         Deelnemer

          Hoi gert,
          In mijn overtuiging is de statutaire doelstelling uitsluitend het beheer, onderhoud en instandhouding van het complex.
          De kwaliteit van de leefomgeving, uiteraard wel belangrijk, is, wederom in mijn overtuiging, géén onderdeel van die doelstelling.
          Het plaatsen van de bloembakken heeft als doel eventuele fietsen en scooters weg te houden en heeft naar mijn idee dus slechts alleen iets met de leefomgeving te maken.
          Vandaar dat ik geen verband zie tussen die zaken.
          Eén en ander mag naar mijn idee best in de vergadering besproken worden, maar eventuele kosten zouden niet voor rekening voor de VvE dienen te komen.
          De kosten voor dergelijke zaken zouden naar mijn idee, buiten de VvE om, gedragen moeten worden door de eigenaren welke prijs stellen op de maatregelen.
          Overigens vind ik verfraaiing van de entree en waardevermeerdering van de appartementen persoonlijk géén gezamenlijk belang.
          Het kan best zijn dat de ontwikkeling van andere materialen een reden kan zijn om bepaalde onderdelen eerder te vernieuwen dan bijvoorbeeld is aangegeven in een mjop.
          Door toepassing van andere materialen kan er mogelijk bespaard worden op andere onderhouds- of schilderkosten.
          Vandaar dat ik enige moeite heb met punt 2a/b, waarbij het bij mij overigens dan weer niet mag gaan om verfraaiing of waardevermindering.
          Persoonlijk vind ik dus dat alleen de onderhoudswerkzaamheden ten laste zouden mogen komen van het reservefonds en alle andere zaken buiten de VvE om geregeld zouden moeten worden.
          Wanneer men van mening is dat de andere zaken wél tot de VvE behoren en men op basis van artikel 38 daar een besluit over neemt ontkom je toch echt niet aan art. 38.8
          In deze kwestie zitten best veel zaken waarbij je naar mijn idee eenvoudig kan stellen dat je als eigenaar “geen voordeel trekt” uit een dergelijke besluit.
          Door onttrekking van geld uit het reservefonds zoude die eigenaren alsnog meebetalen in de kosten.
          In tegenstelling tot een andere kwestie hier op het forum lijkt me dat in deze kwestie onjuist !
          Wat betreft de camera’s ben ik het geheel met Bob eens.
          De eigenaren die daar voor zijn kunnen ook weer op eigen kosten het camerasysteem aanschaffen en dan wel in de ALV eventueel toestemming vragen de camera’s aan het complex te mogen monteren.

          #4823
          Gert
          Deelnemer

           Beste Rob en Bob,
           Ik word wel wijzer van jullie opmerkingen. Dat ik uiteindelijk een rechtsgang zou moeten maken was me ook al duidelijk. Ik heb de case juist op het Forum geplaatst om goede argumenten gebaseerd op de regelgeving en (juiste) interpretatie daarvan te verkrijgen en die geven jullie mij.
           MR92 Art. 32 gaat over gelden onttrekken aan het reservefonds en dat kan ook alleen maar cfm. Art.4 2e zin voor begrote MJOB (dus onderhoud) en inbegrepen noodzakelijke vernieuwingen. Daar zit dus weer een uitleg, want wat is noodzakelijk … een vernieuwing op basis van onderhoud of ook anderszins omdat het bv mooier is. Dat moet naar mijn mening dan ook met ONDERHOUD te maken hebben en Carla (wanneer kom je op de lijn?) heeft dit woord ook al eens in hoofdletters geschreven, dat het allemaal gaat om ONDERHOUD. Daar ben ik het hartgrondig mee eens, maar als de vergadering het gewoon mooi vindt en het geld er voor over heeft uit het reservefonds …..
           Nog even naar Bobs vraag mbt de betegeling voor de entree. Een gedeelte tot de kadastrale grens is van de VvE en loopt 4m door tot aan de stoeprand op gemeentegrond. Dit laatste en de strook voor de tuinen van de benedenwoningen (totaal ca. 45x4m) zou dan in bruikleen gegeven worden door de gemeente in te richten als tweewielerstalling.
           Wordt vervolgd ….
           Gert

           #4824
           Carla
           Deelnemer

            Dag Gert,
            In antwoord op je vraag…..ik las/lees ijverig mee hoor. Echter gezien het feit dat ik nog meer hobby’s heb naast hetgeen een VvE en haar regelgeving aangaat, en ik eveneens van mening was/ben dat er adequate antwoorden werden/worden gegeven door de medescribenten, hield ik het even bij lezen. Vandaar !
            Dat neemt niet weg dat, naar nu blijkt, dat je reeds eerder iets van mijn gedachtengang(en) hebt gelezen. Leuk. Wat vanzelfsprekend niet impliceert dat ik het gelijk aan mijn zijde heb of meen te hebben.
            Graag blijf ik onderschrijven dat het begrip ONDERHOUD van het gezamenlijk bezit het uitgangspunt dient te zijn bij een discussie waaraan het geld ‘uit de grote pot’ op enig moment gaat worden uitgegeven.
            De regelgeving hier voor is overduidelijk.
            Zodra het GEEN onderhoud betreft, gelden, in mijn optiek, de daarvoor opgestelde regels, die een uitweg bieden om de wensen toch gerealiseerd te krijgen, maar wel via de dan toegestane route. ( de daarop betrekking hebbende artikelen zijn in deze casus reeds genoemd )
            Ik kan je verzekeren dat ook in onze VvE wel eens iets de revue passeert waarop b.v. gereageerd wordt in de zin van: ” we hebben toch geld genoeg ” of “dat maken we met elkaar toch wel uit “……  Toch…..wanneer je nu zwicht voor het begrip ‘ verfraaien ‘ , ‘ verhoging van het leefklimaat’ of zelfs ‘vermeende waardevermeerdering ‘ , dan schiet je  daarmee in je eigen voet. Want waar ligt dan de grens, als je die nu al overgaat? ‘t Ligt zomaar op de loer dat er in de toekomst gewezen kan worden op het besluit van nu en er geen begrip meer is wanneer een gelijkluidend voorstel in de toekomst wordt afgewezen. Dan zou de situatie van willekeur kunnen ontstaan. Beter nu, desnoods via de rechter, de zaken netjes regelen is mijn devies. ( voor wat ie waard is ;-))
            Wens je veel wijsheid en goede moed. ( ik beperk me weer even tot mee lezen, dank voor je vraag )
            Met vriendelijke groet,
            Carla.

            • Deze reactie is gewijzigd 3 maanden, 2 weken geleden door .
            #4825
            Bob
            Deelnemer

             Hi Gert,
             Dank, dan begrijp ik dat er dus getegeld gaat worden op een eigen stukje voor de entree, en verder op gemeentegrond die in bruikleen wordt genomen. Daar zou ik ook helemaal niet blij van worden.
             Verder moet ik hier toch even de puntjes op de i zetten.
             Het reservefonds van MR1992 artikel 32 is NIET gelijk aan het wettelijke reservefonds uit BW6: 126 lid 1. Het reservefonds ex MR1992 art. 32 is voor bestrijding van ANDERE kosten dan die kosten als bedoeld in MR1992 art. 4 lid 1 tweede volzin, en daarmee nu geheel NIET voor MJOB-kosten, maar juist voor andere kosten (die kunnen ook niet-onderhoud gerelateerd zijn).
             Lekker verwarrend allemaal, maar zo zit het wel in elkaar. De begripsverwarring leeft overal, maar naar ik denk heeft jou VvE geen twee reservefondsen.
             Vriendelijke groet, Bob.

             #4826
             Rob
             Deelnemer

              Hoi Bob,
              Ik neem aan dat je bedoeld bw5:126 lid 1 😉

              #4832
              Gert
              Deelnemer

               Allen, ben onderweg en reageren via mijn slimme telefoon valt niet mee, maar lezen en reageren op het Forum is iets (Carla’s hobby) wat me niet loslaat.
               Carla, bedankt voor jouw bijdrage (dacht al dat je meelas en -leest). IK begrijp alles wat je zegt, maar mbt je opmerking dat de regelgeving hiervoor (tav onderhoud) overduidelijk is zoek ik liefst een overzicht. Heeft iemand dat? Anders moet ik dat uit de discussie en elders samenstellen.
               En mbt GEEN onderhoud kan er toch cfm MR92 Art 38 anders besloten worden door de Vergadering, maar dan uitsluitend via voorschotbijdrage? Onderstaande para haalt dat toch weer onderuit? En daar kun je dan alleen weer onderuit als je er geen voordeel aan hebt! En daar besluit de Vergadering dan weer over, of uiteindelijk de rechter …. Of zie ik dat verkeerd?
               Mbt het reservefonds ref. BW5: 126.1 (bedankt Bob/Rob, dit is voor het eerst dat ik dit lees, erg he, maar dit bewijst het nut van dit Forum) is het toch ook zeer vaag …. ‘De vereniging houdt een reservefonds in stand ter bestrijding van andere dan de gewone jaarlijkse kosten.’ Dat staat toch vrij aan iedere uitleg! Welke andere kosten? En is dit alles wat er in de regelgeving over dit reservefonds (bedankt voor de puntjes op de i Bob) staat?
               Tot zover vanaf mijn slimme telefoon …
               Hgr. Gert

               #4834
               Bob
               Deelnemer

                Hi Rob,
                Thanks, BW 5. Tikfout, kleine tablet en dikke vingers. 😉
                Hi Gert,
                Artikel 32 geeft ruimte aan welke andere kosten dan ook. En de vergadering kan de bestemming van die gelden ook wijzigen. The sky is the limit, als de vereiste stemverhoudingen maar worden geëerbiedigd. De achtervang is hooguit een rechter die o.a. naar redelijkheid en billijkheid kijkt.
                Artikel 38 lid 7 geeft aan dat de extra voorschotbijdrage KAN worden gevorderd (dat is wat anders dan “moet”). Het voornaamste is dat de gelden in kas moeten zijn gereserveerd, en dat kan bijvoorbeeld ook via enig reservefonds.
                Vriendelijke groet, Bob.

                #4835
                Bob
                Deelnemer

                 Hi Gert,
                 En het reservefonds ex BW5:126 lid 1 dient voor alle andere dan de gewone jaarlijkse kosten, en daar kan ook heel veel onder vallen dat niet onder MJOB-kosten valt. Zo blijft de zaak “rekbaar”.
                 Daarmee zijn we wat mij betreft weer terug bij mijn eerste post in deze thread.
                 Mijn advies:
                 1. Probeer de andere leden te overtuigen en beïnvloed de stemming (bij succes hoef je niet naar de rechter)
                 2. Wacht de feitelijke besluitvorming af
                 3. Houdt de (fatale) termijnen in acht en maak tijdig de stap naar de rechter
                 4. Bereid de rechtsgang goed voor en laat je bijstaan door een deskundige. Hoe beter jouw argumentatie hoe meer succes je mag verwachten. Ook een rechter kan worden overtuigd.
                 Een advocaat is op zich geen garantie voor succes (in een rechtszaak eindigt er ook altijd een met een zilveren plak), en wat een rechter beslist is nooit te voorspellen (de rechter weet zelf ook niet op voorhand wat hij of zij zal beslissen; dat wordt pas duidelijk in de uitspraak, en ook dan is er nog altijd beroep mogelijk).
                 Vriendelijke groet, Bob.

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.