Reageer op: Leden en machtigingen

#11206
Ap95
Deelnemer

    Bij mij geldt Modelreglement 1992 maar in de Acte van Splitsing staat dat een lid ten hoogste 2 machtigingen mag hebben.
    Laatste gebeurde het volgende. Bestuurslid X kreeg 3 machtigingen. De laatst ontvangen machtiging (van lid A) schoof hij door naar Y maar die had er ook al 2 dus werd de machtiging doorgeschoven naar Z. lid A, degene die de machtiging aan X had gegeven, wist nergens van. Mag dat? Op de vergadering is schriftelijk gestemd. Is de stem die namens A is uitgebracht geldig?
    Op dezelfde vergadering heeft lid B een stem uitgebracht namens lid C, maar op het machtigingsformulier ontbrak de naam van lid B. Is die machtiging geldig? En is die stem geldig uitgebracht?