Reageer op: Bestuur neemt ontslag

#1822
Bob
Deelnemer

    De persoon die de volmacht geeft wordt in de vergadering vertegenwoordigd door de persoon die de volmacht heeft gekregen. De gevolmachtigde treedt op namens de volmachtgever en kan dus namens de volmachtgever spreken en stemmen in de vergadering. Het gaat niet om hoeveel personen er in de vergadering aanwezig zijn, maar om het aantal stemmen. Volmachten hebben direct invloed op het quorum en op de stemverhouding wanneer er tot besluiten wordt gekomen.
    Ja het bestuur mag uit derden bestaan, tenzij de akte van splitsing en/of het MR dat verbiedt.
    Huurders horen niet in de vergadering, zij zijn immers geen eigenaar. Dat wordt pas anders wanneer de eigenaar die verhuurt zijn huurder een volmacht geeft, maar dat zie ik niet zo snel gebeuren vanwege de verschillende belangen van huurders en eigenaars.