Reageer op: Verplichte vergadering wordt niet gehouden

#2058
Bob
Deelnemer

  Hi Martijn,
   
  Allereerst merk ik op dat het voor mij moeilijk (lees onmogelijk) is om jouw zaak inhoudelijk volledig en exact te behandelen. Ik ken de situatie in jouw VvE niet en er ontbreken veel te veel feiten en gegevens. Zo weet ik niet hoe de bestaande splitsing precies in elkaar zit, en natuurlijk ook niet wat de wijzigingen inhouden. Verder ken ik (net als jij) het nieuwe concept van de akte niet. Ook weet ik niet of er sprake is van ondersplitsingen. De bestaande toestand is te vaag en ik ga daarom proberen een helder algemeen verhaal op hoofdlijnen te geven.
   
  Je geeft aan dat er een aanbouw is afgebroken en dat er een (veel grotere?) supermarkt voor in de plaats komt, en verder dat de grenzen tussen de privégedeelten zijn gewijzigd. En je schreef dat de nieuw te bouwen supermarkt niet meedoet aan de VvE?! Is er op die manier een stuk bezit (grond en gebouw) aan de bestaande VvE onttrokken? Ik ben heel benieuwd of dat allemaal met toestemming van de vergadering en volgens de regelen der kunst is gegaan. Daar ga ik verder niet op in, want dan wordt mijn betoog geen reactie, maar een boek.
   
  In elk geval geef ik je even mee dat je er alles mee te maken hebt, ongeacht op welke verdieping je woont. Vanzelfsprekend heb je niets te maken met de winkels, in die zin dat je niet gaat over de andere privégedeelten binnen de VvE, maar van rechtswege lid zijnde van de VvE heb je alles te maken met de binnen de VvE bestaande gemeenschappelijke zaken en gedeelten. Zie op dit punt modelreglement 1992 (MR1992) artikelen 9 en 10. De aard en omvang van de gemeenschappelijke zaken en gedeelten hebben zonder meer invloed op de schulden en kosten die voor rekening van de gezamenlijke eigenaars komen (dus ook voor jouw rekening). Zie op dit punt MR1992 artikel 3.
  Naast (lees boven) het MR is het op deze punten bepaalde in de akte van splitsing van belang. Zoals reeds geschreven ken ik die akte niet (en ik ga ook niet raden).
   
  In de (bestaande) akte van splitsing zijn de breukdelen en uit te brengen stemmen neergeslagen. Aan de hand van de breukdelen wordt bepaald voor welk deel jij in (alle) kosten van de gemeenschap bijdraagt. Het risico dat ik bedoelde is dat de aard en omvang van de gemeenschap zijn toegenomen, en daarmee ook de kosten. In de nieuwe akte kunnen ook andere breukdelen (kostenverdelingen) ontstaan en andere stemverhoudingen (invloed). Verder kan het zo zijn dat er ondersplitsingen worden gemaakt of juist opgeheven.
   
  Het is dus zaak dat je heel erg goed nagaat (aan de hand van de bestaande akte) hoe jouw VvE nu in elkaar zit, en welke kosten voor welke zaken voor jouw rekening komen.
  Datzelfde moet je heel precies nagaan aan de hand van het gepresenteerde concept.
  Als je dat hebt gedaan kun je de oude en nieuwe situatie nauwkeurig vergelijken, en zien of jouw (financiële) positie binnen de VvE verbetert, verslechtert of gelijk blijft. Probeer iemand te vinden die goed op de hoogte is van hoe een VvE werkt of hoort te werken en ga niet over één nacht ijs. Schroom niet om tegen te stemmen en houd bij een voor jou ongunstig besluit van de vergadering de termijnen voor de gang naar de rechter scherp in de gaten.
   
  Ik realiseer me dat dit mogelijk erg beangstigend klinkt (het kan ook meevallen) maar beter blo Jan dan do Jan zeg ik maar.
   
  Tot slot nog even een link naar hoe een wijziging van een splitsingsakte tot stand komt (hoort te komen). Dan weet je hoe het hoort en hoe het in jouw VvE had moeten gaan (of misschien wel is gegaan). Zo kun je je ook een voorstelling maken van de kosten waarmee een wijziging gepaard gaat. En daar betaal je naar alle waarschijnlijkheid  (en zonder enig eigen belang) naar breukdeel aan mee.
   

  VvE splitsingsakte wijzigen


   
  Hoor wel wanneer je nog specifieke vragen hebt en ik hoop dat je met het bovenstaande uit de voeten kunt.
   
  Vriendelijke groet,
  Bob.