Reageer op: Verplichte vergadering wordt niet gehouden

#2168
Bob
Deelnemer

  Hi Martijn,
   
  In aanvulling op mijn 4e post in dit topic op bladzijde 1, waarin ik het betoog van mr. Rijssenbeek aanhaalde, kan ik nog melden dat mr. Rijssenbeek in zijn kort geleden  uitgegeven boek over de modelreglementen nog dieper op de kwestie rond verrekening en opschorting ingaat. Vanzelfsprekend waag ik het niet zijn copyright te schenden en meld slechts dat hij in zijn boek aan de hand van jurisprudentie (meer dan 15 uitspraken) uitlegt dat er (zelfs) met de feiten die jij aandraagt geen succesvol beroep op opschorting mogelijk is. Er wordt namelijk, ondanks de ronduit scharrige gang van zaken binnen jouw VvE, met zekerheid niet voldaan aan de wettelijke eisen/voorwaarden om te mogen verrekenen/opschorten. Voor al jouw VvE-problemen staan andere wegen/rechtsgangen open, en die heb je niet benut (en dat vindt de rechter niet fijn).
   
  Ook in de door Rob aangehaalde uitspraak doet het hof niets anders dan alle punten uit de akte na memorie van antwoord stuk voor stuk afvinken. Wat door appellante in die akte niet wordt weersproken en/of weerlegd wordt vanzelfsprekend door de rechter niet (meer) in de beschouwingen meegenomen. Dat mag niet worden omgekeerd en worden vertaald alsof het hof zou hebben gezegd dat er, in het geval er wel zou zijn weersproken of weerlegd, wel een grond voor opschorting zou (hebben) bestaan.
  Dat zegt de rechter namelijk helemaal niet. De rechter neemt deze door appellante aangedragen zaken verder niet mee en vertelt niet (lees nooit) wat er zou zijn beslist wanneer de grief overeind zou zijn gebleven en wel in de beschouwingen zou zijn meegenomen. De rechter doet hier zeker geen uitspraken maar beschouwt slechts. Rob verbindt naar mijn overtuiging onterechte conclusies aan de overwegingen.
   
  Ik zou me gewoon houden aan hetgeen mr. Rijssenbeek verkondigt. Rob stelt terecht dat opschorting van betaling “in eerste instantie het probleem niet oplost”. Ik voeg daaraan toe dat opschorting in tweede en elke volgende instantie ook zeker niets oplost. Je krijgt er zoals ik eerder al stelde hooguit een eigen probleem bij.
   
  Met vriendelijke groet,
   
  Bob.