Reageer op: Omgevingsvergunning

#36698
Forma
Deelnemer

  Carla, bij deze de benadering van een juridisch deskundige.

  Ik begin met de vaststelling dat op grond van de splitsingsakte en dan met name op grond van artikel 9 van de akte, de buitengevel, waaronder tevens begrepen de raamkozijnen met glas en de deuren – en dus ook de schuifpui – tot de gemeenschappelijke zaken behoren waarover de VvE het beheer voert. In lid 2 van voormeld artikel is opgenomen dat het de individuele eigenaren niet is toegestaan om wijziging aan te brengen in deze gemeenschappelijke eigendommen, tenzij de vergadering toestemming verleent.

  De tweede vraag die aan de orde komt is wie de kosten voor vervanging van de schuifpui dient te dragen.
  Ik sluit mij aan bij de beoordeling die is gegeven door xxxxxxxxxxxxxx, die heeft verwezen naar het bepaalde in artikel 2 lid 3 van de akte. In dat artikel is expliciet opgenomen dat de kosten die worden gemaakt in verband met onderhoud, vernieuwing van ramen en deuren voor rekening van de individuele eigenaren komen. Deze kosten komen dus niet voor gemeenschappelijke rekening. De schuifpui valt mijns inziens eveneens onder deze bepaling, althans ik kan niet inzien waarom dat niet het geval zou zijn.”

  Kort gezegd is dus door mij geconcludeerd dat (a) voor wijziging van de gemeenschappelijke zaken weliswaar toestemming van de ALV nodig is doch (b) dat de kosten voor het onderhoud en vernieuwen van ramen en deuren voor rekening van de eigenaren komen, daaronder tevens begrepen de schuifpuien.
   
  Het maakt dus niet uit of het gaat om onderhoud of vervanging.