Reageer op: Omgevingsvergunning

#36700
Bob
Deelnemer

    Naar verwachting luidt lid 3 ongeveer als volgt.

    3. De eigenaars zijn voor de in het eerste lid bedoelde breukdelen verplicht bij te dragen in de schulden en kosten, die voor rekening van de gezamenlijke eigenaars zijn. In afwijking van het hiervoor in dit artikel bepaalde zijn de schulden en kosten die gemaakt zijn in verband met onderhoud, herstellingswerkzaamheden en vernieuwingen van alle ramen en deuren, bijbehorende posten, kozijnen en hang- en sluitwerk ………. niet voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaars, maar voor rekening van de eigenaar van het appartement waarin gemelde zaken zich feitelijk bevinden of waaraan gemelde zaken dienstbaar zijn.

    Misschien kan Forma de …….. nog even verduidelijken?