Mag VvE ondeugdelijk werk door andere aannemer laten afmaken?

Ze blijven helaas bestaan. Onkundige aannemers die broddelwerk leveren. Vaak onkunde, maar soms ook willens en wetens. Ook de Vereniging van Eigenaren (VvE) die onderhoudswerkzaamheden opdraagt kan ermee te maken krijgen. Maar, mag de VvE dan zomaar een andere aannemer opdracht geven om het prutswerk te herstellen? En kunnen de kosten dan bij de oorspronkelijke aannemer in rekening worden gebracht? Nederlandvve.nl legt uit hoe dat zit.

Aannemingsovereenkomst met VvE: eerst sommeren

Als de VvE een aannemingsovereenkomst heeft, dan is het uitgangspunt dat die moet worden nagekomen. De aannemer heeft het recht om – tegen betaling van de aanneemsom – het werk uit te voeren. En als het werk niet goed is, dan heeft hij vaak ook het recht om dat zelf op te lossen. Weliswaar mag de VvE werkzaamheden die niet zijn uitgevoerd door een andere aannemer laten afmaken, maar dat betekent niet dat de oorspronkelijke aannemer ook de kosten daarvan moet dragen. Dat is namelijk pas het geval als de aannemer in verzuim is. Dan moet hij de schade die de VvE heeft geleden door de tekortkoming vergoeden. Onder die schade vallen ook de kosten die de VvE moest maken om het werk door een andere aannemer of klusjesman te laten afmaken of herstellen.

Aannemer in verzuim: schadevergoeding aan VvE

Voor verzuim is wel vereist dat een fatale termijn wordt overschreden, of dat een ingebrekestelling wordt gestuurd. In die ingebrekestelling moet staan wat de aannemer moet doen (herstel van de fout of afmaken van het werk) en binnen welke termijn. Die termijn moet bovendien redelijk zijn. Als de aannemer dan niet binnen die termijn zijn verplichtingen nakomt, is hij in verzuim en mag de VvE de kosten van de herstelwerkzaamheden bij de aannemer in rekening brengen. Dat wordt ook wel vervangende schadevergoeding genoemd.

VvE moet aannemer gelegenheid bieden tot herstel

Kortom: de VvE moet de aannemer dus de gelegenheid bieden om zelf zijn fouten te herstellen. Als dat niet of niet tijdig gebeurt, dan mag de VvE vervangende schadevergoeding vorderen. Dat bevestigde het Gerechtshof Amsterdam recentelijk ook. De ingebrekestelling moet wel aan verschillende (wettelijke) voorwaarden voldoen, zoals de te stellen redelijke termijn. Daarnaast moet de ingebrekestelling duidelijk zijn over wat er precies moet gebeuren. Daarom adviseert Nederlandvve.nl om in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met een jurist of advocaat, om te zorgen dat de ingebrekestelling aan de eisen voldoet.

Dit bericht is geplaatst op  donderdag 4 juni 2020.

Reacties


Discussiƫren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

1 reacties over “Mag VvE ondeugdelijk werk door andere aannemer laten afmaken?

  1. Bob schreef:

    Quote
    Daarom adviseert Nederlandvve.nl om in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met een jurist of advocaat, om te zorgen dat de ingebrekestelling aan de eisen voldoet.
    Unquote

    Aanvullend adviseer ik iedere VvE om te zorgen dat een echte rechtsbijstandverzekering wordt afgesloten om kosten binnen de perken te houden. De in dit artikel geschetste ellende is niet het enige dat een VvE juridisch gezien kan overkomen.

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiƫren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.