Statutaire basis vereist voor boete in VvE recreatiepark

De VvE Recreatiepark Aqua Horst in Ermelo heeft bij huishoudelijk reglement bepaald dat bij de huisjes geen campers gestald mogen worden. Op overtreding van die regel is een boete van € 5.000,- gesteld. Eén eigenaar overtreedt die regel toch en het bestuur legt de boete op. De eigenaar laat het op een procedure aankomen en wint deze. De VvE gaat hoger beroep waarna het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de VvE de regel niet mocht vaststellen en de boete niet mocht opleggen. Advocaat VvE en verenigingsrecht Robert van Ewijk bespreekt de uitspraak.

Door: Robert van Ewijk | voorheen werkzaam bij AMS Advocaten, nu als advocaat en partner werkzaam bij Lexys Advocaten.

Lexys VvE Advocaat

Wat is een Boek 2 VvE?

De vereniging waar het in deze zaak om gaat is een zogenaamde ‘Boek 2 VvE’. Dat is een VvE die niet is ontstaan bij splitsing van een registergoed in appartementsrechten (waarop titel 9 van boek 5 BW van toepassing is), maar een gewone vereniging waarop de wettelijke bepalingen van boek 2 BW van toepassing zijn. In die bepalingen staat dat de verplichtingen die de leden tegenover de vereniging hebben, de manier waarop eventuele verplichtingen kunnen worden opgelegd en om welke soort verplichtingen het kan gaan, in de statuten moeten staan.

Verbod om campers bij huisjes te plaatsen

In de statuten van deze Vereniging van Eigenaars is bepaald dat het doel van de vereniging het behartigen van de belangen van de eigenaren is, in het bijzonder het beheren en onderhouden van de gemeenschappelijke terreinen in het park. Daarnaast staat in de statuten dat de vereniging nadere regels vast kan leggen in een huishoudelijk reglement. De VvE bepaalt bij huishoudelijk reglement vervolgens dat bij de huisjes (onder meer) geen campers gestald mogen worden en dat bij overtreding van die bepaling een boete van maximaal € 5.000,- kan worden opgelegd.

Verbod en boete zijn nietig

Nadat een eigenaar toch een camper heeft geplaatst bij zijn huisje en deze ondanks verzoeken van het bestuur niet verwijdert, legt de VvE een boete op en stapt zij naar de rechter. De kantonrechter geeft de eigenaar gelijk en de VvE gaat in hoger beroep. In hoger beroep oordeelt het Gerechtshof dat de aard van de verplichtingen die in het huishoudelijk reglement worden opgelegd, op grond van de hiervoor beschreven wettelijke bepalingen, steeds kenbaar moeten zijn uit de statuten. Het verbod om een campers te plaatsen bij de huisjes heeft echter geen grondslag in de statuten en volgt ook niet uit de algemene doelomschrijving van de VvE, aldus het Hof. Daarnaast ontbreekt in de statuten de mogelijkheid om aan de leden boetes op te leggen. Het Hof komt daarom tot de conclusie dat het besluit om de eigenaar aan te schrijven de camper te verwijderen en een boete op te leggen, nietig zijn.

Verschil gewone VvE en Boek 2 VvE ten aanzien van boetes

Bij gewone VvE’s, waarop boek 5 BW van toepassing is, wordt meestal gewerkt met een modelreglement. In alle modelreglementen is de mogelijkheid geboden om aan de leden, bij overtreding van de wet, het reglement of het huishoudelijk reglement, een boete op te leggen. De problematiek die in deze zaak aan de orde kwam zal dus niet zo vaak voorkomen bij gewone VvE’s, mits de statutaire bepalingen over de wijze van boeteoplegging maar gevolgd worden. Bij Boek 2 VvE’s is echter speciale aandacht vereist of de regels die men wil vastleggen wel statutair mogelijk zijn, en of er wel boetes opgelegd kunnen worden.

Dit bericht is geplaatst op  dinsdag 26 mei 2015.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.