VvE-lening is niet altijd de oplossing

Onlangs publiceerde Platform31 de resultaten van een onderzoek naar leningen voor Verenigingen van Eigenaren (VvE ‘s). Vandaag verscheen het gehele rapport online. Hoewel wij van mening zijn dat een VvE lening voordelen kan bieden, zijn wij het niet helemaal eens met het rapport van Platform31. 

Problematiek

Het uitgangspunt van de VvE-reglementen is dat er voor groot onderhoud gereserveerd moet worden. Een VvE-lening wordt in het rapport aangedragen als oplossing voor het eventuele probleem waarbij individuele eigenaren geen aanvullende (hypothecaire) lening kunnen afsluiten. Vaak is de reden daarvoor gelegen in onvoldoende draagkracht bij de eigenaren. Echter geldt juist in het geval van onvoldoende draagkracht, dat die eigenaren niet op hogere kosten moeten komen te zitten. Want als ze hun eigen aflossing niet kunnen betalen, zal het betalen van een hogere bijdrage aan de VvE ook problematisch kunnen zijn.

Er moet daarnaast goed opgelet worden of de lening die de VvE afsluit even duur is als de lening die een individuele eigenaar af zou sluiten. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met de (on)mogelijkheid van hypotheekrenteaftrek. Het voordeel van een VvE lening is echter dat als je het appartement verkoopt, je ook van de lening af bent. Dat is bij een persoonlijk krediet vaak niet het geval. Ook kan je bij een ‘eigen’ hypothecaire lening achterblijven met een restschuld.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

In het rapport van Platform31 wordt er ten onrechte van uit gegaan dat een geldlening een ondeelbare schuld is en de individuele VvE-leden dus hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het geheel. Conclusie die daaruit getrokken wordt door Platform31 is dat het verstrekken van de lening voor banken weinig risico met zich mee zal brengen. Het uitgangspunt is echter onjuist, zoals onder meer blijkt uit dit arrest van het Gerechtshof Den Haag: VvE-leden zijn (extern) in beginsel slechts hoofdelijk aansprakelijk voor hun aandeel in een schuld van de VvE en een geldschuld is wel degelijk deelbaar. Bovendien zegt aansprakelijkheid niets over de verhaalbaarheid van een schuld en dus niets over het risico verbonden aan een lening.

Conclusie

Veel VvE’s hebben te kampen hebben met achterstallig onderhoud en minimale reserves. Het aangaan van een lening door een VvE is echter vooral aan te raden als dat ook leidt tot kostenbesparing, of in het geval het voor de eigenaren niet mogelijk is om een flinke eenmalige bijdrage ineens te voldoen.

Tot slot moeten we opmerken ons niet aan de indruk te kunnen onttrekken dat we hier met een conceptversie van het rapport te maken hebben. Zo is het schema op pagina 14 grotendeels niet-ingevuld, staat er een vraagteken op een plek waar kennelijk nog een onderbouwing vereist is (p. 7) en staat er op pagina 24: “(noem bronnen).”

UPDATE: zojuist (10-07-2013, 16:37) begrepen wij van Platform31 dat het inderdaad om een conceptversie gaat welke per abuis is geüpload. Het concept is verwijderd en de juiste versie komt zo spoedig mogelijk online. Deze kunt u dan vinden door onderstaande link te volgen. (RvE)

UPDATE: vandaag (17-07-2013, 12:42) is de juiste versie van het rapport gepubliceerd. De fouten die wij hiervoor na de woorden “Tot slot…” aanstippen zijn uit het rapport gehaald. Ook de stelling dat VvE-leden hoofdelijk aansprakelijk zouden zijn voor de gehele schuld is uit het rapport gehaald. 

Dit bericht is geplaatst op  woensdag 10 juli 2013.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

1 reacties over “VvE-lening is niet altijd de oplossing

  1. Albert schreef:

    Onze voorzitter wil een stemming houden over het aangaan van een lening van € 230.000,00. De bestuurder is echter tegen het aangaan van een lening. Is de bestuurder gemachtigd om bij een meerderheid van ja-stemmers de lening te blokkeren? Heeft de vervangend-bestuurder de bevoegdheid om de aanvraag van de lening toch door te laten gaan?
    Bij voorbaat dank voor uw reactie.

    (Gegevens verwijderd en bekend bij de redactie)

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.