VvE’s moeten spaargeld uitlenen van VvE Belang

Opmerkelijk nieuws van Nu.nl zojuist. Stichting VvE Belang introduceert eind deze maand namelijk een platform waar arme Verenigingen van Eigenaars (VvE ‘s) geld kunnen lenen en waar rijke VvE’s hun spaargeld kunnen uitlenen. Een soort crowdfunding voor en door VvE’s dus. Een slecht plan vinden wij. Vooral omdat reserveren en sparen juist het uitgangspunt is. En met het reservefonds moet de VvE geen risico lopen. Lees hier hoe dat zit.

Sparen op een bankrekening is de regel, beleggen de uitzondering

VvE’s zijn verplicht om een reservefonds in stand te houden om periodieke onderhoudsuitgaven te kunnen bestrijden. Vanaf 2017 zijn VvE’s zelfs verplicht om daarvoor te sparen. Volgens de modelreglementen is de regel dat het geld wordt bewaard op een afzonderlijke bankrekening, op naam van de VvE. In uitzonderingssituaties kan de VvE besluiten om (een gedeelte van) haar reservefonds te beleggen, mits dat gebeurt met inachtneming van algemeen aanvaarde bedrijfseconomische eisen op beleggingsgebied als rentabiliteit, solvabiliteit, risicospreiding en afstemming op het doel van het reservefonds, aldus Modelreglement 2006. Het is echter af te raden om het geld uit het reservefonds te beleggen: dat is namelijk niet in het belang van de VvE. Crowdfunding dus ook niet.

Onderhoudsfonds gebaseerd op MJOP

VvE’s baseren hun jaarlijkse reservering als het goed is namelijk op een actueel Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Dat betekent dus ook dat het geld dat is gespaard ook daadwerkelijk – op termijn – nodig is voor het geplande onderhoud. Als er sprake is van een hoog banksaldo, dan betekent dit in de regel dus dat er onderhoud aan zit te komen. Het geld zou dan dus niet moeten worden uitgeleend. Anders is het niet beschikbaar als de VvE het plotseling nodig heeft. Keerzijde is dat als de VvE wel beschikt over een te hoog banksaldo en het geld niet nodig heeft, dat de stortingen in het reservefonds dus te hoog zijn. De VvE zou dan de jaarlijkse reservering en daarmee de servicekosten moeten verlagen. En wat als er zich een calamiteit voordoet en op lange termijn gepland onderhoud plotseling direct vereist is? Moet de rijke VvE dan zelf geld gaan lenen?

Crowdfunding: specialisme bij VvE ontbreekt

Als een arme VvE geen geld heeft om onderhoud te verrichten en niet terecht kan bij een reguliere bank, dan zegt dat iets over haar kredietwaardigheid. Het zegt dus ook iets over het risico verbonden aan het uitlenen van geld aan die VvE. Het kan dan natuurlijk niet zo zijn dat een bank, met kennis van geld uitlenen (dat is immers haar core-business) weigert geld te lenen aan een arme VvE, en dat een rijke VvE (die geld uitlenen niet als core-business heeft) dat wel gaat doen. Met andere woorden: het feit dat die arme VvE’s niet bij een bank terecht kunnen, zegt iets over het risico van het verstrekken van een lening aan die VvE. Dat is dan dus per definitie in strijd met haar reglement.

Wat is het belang voor de rijke VvE?

Daar komt bij dat rijke VvE’s ook geen enkel wezenlijk belang hebben bij het uitlenen van geld. Wellicht kan er iets meer rendement op het spaargeld gehaald worden, maar daar staat tegenover dat VvE’s altijd meer risico bij geld uitlenen dan het bank op een spaarrekening te houden waar het is gedekt door het depositogarantiestelsel. Ook daarom valt niet in te zien dat VvE Belang met dit initiatief komt. Dat klemt te meer nu niet is gemotiveerd dat en hoe de risico’s zouden zijn afgedekt. VvE Belang heeft alleen gesteld dat er een check (“kwaliteitstoets en kredietbeoordelingstoets”) plaatsvindt en dat de VvE’s moeten “pitchen”.

Waarom leent VvE Belang niet zelf geld uit aan VvE’s?

Als het echt zo risicoloos en voordelig zou zijn, valt niet in te zien waarom VvE Belang niet zelf geld gaat uitlenen aan arme VvE’s. Zo is het belang van die arme VvE’s gediend, en hoeven rijke VvE’s zich niet in allerlei bochten en ingewikkelde constructies te wringen. Dat VvE Belang dit heeft overwogen, staat vast. Kees Oomen, directeur van VvE Belang, schreef op 27 mei 2016 namelijk:

“Al geruime tijd speelt bij ons de gedachte om het dan maar zelf te gaan doen: een eigen VVE-bank.”

Dat zou echter, aldus Oomen, juridisch en financieel onhaalbaar zijn. Maar waarom zouden VvE’s dan wel als bank moeten gaan fungeren? Wij wachten de inhoudelijk reactie van VvE Belang af.

Dit bericht is geplaatst op  maandag 21 november 2016.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Een reactie over “VvE’s moeten spaargeld uitlenen van VvE Belang

  1. J.Blom schreef:

    Ik ben appartements eigenaar,kunt u mij op de hoogte houden van actueel nieuws via email.

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.