Onduidelijkheid in splitsingsakte

 • Dit onderwerp bevat 65 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op juli 2, 20239:29 pm door .
15 berichten aan het bekijken - 46 tot 60 (van in totaal 66)
 • Auteur
  Berichten
 • #36218
  Bob
  Deelnemer

   1. Kan ik me iets bij voorstellen. Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik dat wel.
   2. Graag gedaan. 😉
   3. Een geanonimiseerd verzoekschrift kun je gewoon plaatsen. Kan echter niet beloven dat ik er (voldoende) tijd voor zal hebben.
   4. Onderschat jezelf niet, een helder betoog/verhaal is voldoende. Gemiddeld hebben rechters er alle begrip voor wanneer een relatieve leek zijn recht komt zoeken. Ze gaan niet proberen je op woorden af te schieten. Of je het zelf kunt kan ik niet beoordelen, met goede hulp is het natuurlijk makkelijker, maar dat kost al snel een hoop. In elk geval juiste inkleding gebruiken.
   5. Prima, gewoon doen.

   In elk geval succes gewenst, dit moet naar mijn idee goedkomen zo.

   MVG, Bob

   #36239
   B. de Vries
   Deelnemer

    Hallo Bob, ik heb een opzet gemaakt voor een tekst Verzoekschrift , als je tijd hebt zou je dan willen reageren, bij voorbaat hartelijk dank :

    Aan [naam Rechtbank]
    [naam sectie Kanton]
    [postadres]
    [postcode en plaats]

    Betreft: verzoekschrift

    Van [naam] Verzoeker
    [adres ]
    {postcode en plaats]

    [ datum]

    Edelachtbare heer/vrouwe.

    In de laatste VvE vergadering van gebouw [ naam, adres , postcode plaats ] op .. oktober j.l. is mijn verzoek tot aanpassing van de Akte van Splitsing (AvS) verworpen.

    Mijn verzoek is het gevolg van een foutieve nummering in de Akte van Splitsing van gebouw (naam , adres ) waardoor de VvE naar mijn oprechte overtuiging een onjuiste kostenverdeling mbt lift en trappenhuis hanteert .
    Om die reden heb ik tegen de financiele voorstellen mbt 2019 en 2020 gestemd zoals ook vastgelegd in de notulen . (bijlage 3)

    Ik verzoek vernietiging van de VVE besluiten betreffende de jaarrekeningen van 2019 en 2020, samen met de bijbehorende besluiten ter vaststelling van de definitieve bijdragen voor 2019 en 2020. Tevens Verzoek tot vernietiging van de besluiten waarbij de begrotingen voor 2021 en 2022 werden vastgesteld, samen met de bijbehorende besluiten waarmee de voorschotbijdragen voor 2021 en 2022 werden vastgesteld. 

    Dit verzoek tot vernietiging van de uitspraak van de VvE vergadering is gebaseerd op strijd met redelijkheid en billijkheid gegeven de feitelijke situatie én onder verwijzing naar de kennelijke fout in de AvS. De voornoemde besluiten van de VvE vergadering zijn in strijd met de (correcte) uitleg van de AvS en daarmee nietig.

    Mag ik u vragen om een kostenveroordeling waarbij de VvE voor alle kosten (van en door de procedure) opdraait, én de kostenveroordeling te laten gelden voor alle leden, behalve verzoeker. Gaarne een vonnis dat uitvoerbaar is bij voorraad.
    In bijlage 1 gelieve u aan te treffen het betreffende tekstgedeelte van de AvS ( Artikel 2 , lid 3 ) met mijn opmerkingen. In de andere bijlages de verder ter zake doende gegevens.

    Aangezien ondergetekende (verzoeker) gepensioneerd is zal het vinden van een datum voor een zitting geen probleem vormen.

    In afwachting van uw gewaardeerde berichten,
    hoogachtend,

    (handtekening)

    [naam ]
    [straatnaam, huisnummer]
    [postcode, plaats]
    [telefoonnummer, e-mailadres]

    Bijlagen :

    1. Betreffende passages uit de AvS
    2. Kopie Akte van Splitsing
    3. Notulen VvE vergadering [.. oktober 2021]
    4. Bestuur van de VvE
    5. Namen , adressen eigenaren in de VvE

    #36240
    Bob
    Deelnemer

     Gezien, nu geen tijd. Even doorgekeken.
     Ziet er al redelijk goed uit. 😉
     Kom er een dezer dagen op terug.

     #36241
     B. de Vries
     Deelnemer

      Fijn alvast bedankt.

      Daar mijn rikketik (hartpatient) bij stress snel overbelast raakt denk ik er toch aan een gemachtigde te zoeken . Ik kan mijn verhaal goed onderbouwen maar voor een rechtbank (voor het eerst in mijn leven ) wordt het waarschijnlijk te spannend en je krijgt maar één kans .

      Kan in het verzoekschrift ook staan dat de eventuele verlaging van de bijdrage met terugwerkende kracht over de jaren 2019 t/m 2021 gevraagd wordt?

      mvg
      Bob

      #36243
      Bob
      Deelnemer

       Hi Bob,

       Mede gegeven jouw laatste post het volgende.
       Wat mij betreft geldt de volgende gouden regel; bij twijfel niet doen. In jouw situatie is bijstand zoeken de beste keuze.

       Nog even wat punten om mee te nemen.
       Duidelijker scheiding aanbrengen tussen vernietiging en nietigheid van de besluiten. Zie mijn post met primair en subsidiair.
       Laat je niet lijmen om voor sec nietigheid te gaan, kies voor samenloop om bij de sector kanton uit te komen.
       Voeg, als die er is, ook de besluitenlijst toe als productie (zo heten de bijlagen bij het verzoek).

       Jouw laatste vraag hierboven. Wanneer betreffende besluiten worden vernietigd en/of nietig verklaard moeten, als resultaat van dat vonnis, de besluiten door de vergadering opnieuw worden genomen, en dat met het hanteren van de correcte verdeelsleutel(s). Daarmee zal in jouw situatie een lagere bijdrage resulteren, en heb jij je geld terug.

       Blijf dezerzijds natuurlijk wel geïnteresseerd in het verdere verloop en de afloop. Misschien wil je me op de hoogte houden.

       Niet alle juristen zijn geslaagd met een 10 voor VvE-recht, zoek bij voorkeur iemand die deze tak van sport als specialisme etaleert.

       Mocht je bij gelegenheid nog een second opinion willen hebben dan hoor ik dat wel.

       Veel succes gewenst en “happy hunting”, deze kwestie gaat vast goedkomen.

       MVG, Bob

       #36244
       B. de Vries
       Deelnemer

        Hallo Bob,

        je hebt het er maar druk mee , maar wel bedankt !
        Er wordt dus nu in het Verzoekschrift gevraagd om beslissingen omtrent de financiële stukken.

        Maar ik vraag mij af of de rechtbank ook niet een beslissing moet nemen dat de AvS moet worden aangepast ?
        ( van 1 t/m 13 in 2 t/m 13 ) Dan pas kunnen de breukdelen worden aangepast, toch ?

        mvg
        Bob

        #36245
        Bob
        Deelnemer

         Maar ik vraag mij af of de rechtbank ook niet een beslissing moet nemen dat de AvS moet worden aangepast ?
         ( van 1 t/m 13 in 2 t/m 13 ) Dan pas kunnen de breukdelen worden aangepast, toch ?

         Even kort door de bocht.
         Je vraagt de rechter om een uitspraak over betreffende besluiten (nietig en/of vernietigbaar).
         De rechter zal tot een juiste uitleg van de AvS moeten komen om daarover te kunnen oordelen.
         De rechter komt tot een conclusie over hoe de AvS moet worden uitgelegd.
         Met die uitleg moet de VvE de besluiten conform uitspraak herzien, en indien geen beroep wordt aangetekend tegen die uitspraak/uitleg staat voor de VvE bindend vast hoe de juiste verdeling van kosten hoort te zijn. De AvS is uitgelegd en behoeft verder géén wijziging meer. Zou alleen maar onnodig geld en tijd kosten.

         #36246
         B. de Vries
         Deelnemer

          Hallo Bob,

          ik weet niet goed hoe ik dit moet inschatten in mijn casus of mag een rechter dat wel ?

          Besluit afwijken van verdeelsleutel VvE nietig
          Bij verdeling van de gemeenschappelijke kosten mag door de VvE niet van de in de akte van splitsing vastgelegde verdeelsleutel worden afgeweken. Wanneer een bestuur of de vergadering van eigenaars hiertoe wel besluit terwijl de akte van splitsing dit niet toelaat, dan is dit besluit in strijd met de akte van splitsing en derhalve op grond van artikel 5:129 jo. 2:14 BW nietig. Een nietig besluit wordt geacht nimmer te zijn genomen.

          gelezen : https://101vvevragen.nl/financien/afwijken-breukdeel-vve/

          mvg
          bob

          #36247
          Bob
          Deelnemer

           De crux in jouw geval is nu juist dat de AvS niet eenduidig is, zodat zonder rechterlijke uitspraak niet zeker is of het genomen besluit nietig is/zal zijn of niet. De rechter gaat in het vonnis aangeven hoe de verdeelsleutel feitelijk luidt. Daarvoor is nodig dat je de (4) besluiten voorlegt voor vernietiging en/of een verklaring voor recht.

           #36345
           B. de Vries
           Deelnemer

            L.S.,

            Helaas heb ik de beslissing moeten nemen om mijn terechte klacht omtrent de bijdrage aan lift niet
            door te zetten in een rechtszaak.
            Ik heb daarmede mensen teleurgesteld. Zowel via de site nederlandvve ( Bob) als prive heb ik veel ondersteuning ontvangen in de voorbereiding. Ook mijn advocaat gaf na mijn beslissing aan : ” Hoewel ik het gezien de bijzondere juridische aspecten jammer vind dat er geen gerechtelijke uitspraak in deze kwestie zal worden gedaan”

            Mijn beweegredenen zijn divers : mijn gezondheid, de scheve gezichten als ik in deze zaak ten koste van de andere eigenaars in het gelijk werd gesteld en dan is er nog het risico dat de VvE in hoger beroep zou gaan met alle gevolgen van dien.

            Alhoewel het voor mij meer een principe kwestie was heb ik er inmiddels vrede mee.

            Mijn excuses dat hiermede ook aan uw inzet een onbevredigend einde is gekomen,

            mvg
            B. de Vries

            #36346
            Bob
            Deelnemer

             Hi Bob,
             Hartelijk dank voor de terugkoppeling.
             Alle begrip voor jouw beslissing en afwegingen. De lieve vrede en rustig kunnen wonen hebben naast geld ook een grote eigen waarde.
             Excuses geheel overbodig, ik heb je graag geholpen.
             Vriendelijke groet, Bob

             #40881
             B. de Vries
             Deelnemer

              LS, ik geef toch maar even door dat ik besloten heb deze zaak ( lift en trappenhuiskosten) bij de rechtbank aan te melden om een uitspraak te krijgen. Het verzoekschrift is verzonden en griffiekosten betaald. Weet niet of een van de oorspronkelijke beantwoorders dit bericht nog krijgen. Ik heb hulp gevraagd aan een jurist. Zal u tot op de hoogte brengen. Mvg bob de vries

              #40890
              Bob
              Deelnemer

               Hi Bob,
               Goed om van je te horen!!
               Ondanks het feit dat ik hier op dit forum in principe niet meer post volg ik de zaken nog wel. Voor jou maak ik in voorkomend geval een uitzondering.
               Veel succes gewenst, gaat vast goedkomen.
               Met vriendelijke groet, de andere Bob

               #40907
               B. de Vries
               Deelnemer

                Hallo Bob,
                mooi dat je eea nog volgt , je hebt veel tijd aan mijn case besteed, ik zal je op de hoogte houden !
                mvg
                Bob de Vries

                #41003
                B. de Vries
                Deelnemer

                 Nav mijn Verzoekschrift bij de Kantonrechter tot aanpassing van de Akte van Splitsing vraagt de rechtbank (buiten de namen en adressen etc. van alle eigenaren ) de volgende gegevens :

                 “””De namen van alle beperkt gerechtigden op een appartementsrecht ( waaronder hypotheekhouders) en ieder die op dit recht beslag heeft gelegd, onder vermelding van het desbetreffende appartementsrecht.”””

                 Hoe gaat dat in de praktijk, heeft iemand enig idee hoe ik aan de gegevens van de beperkt gerechtigden ( zoals hypotheekgevers) kan komen , van de mede eigenaren kan ik daar in dit geval geen medewerking verwachten.

                 Mvg
                 bob de vries

                15 berichten aan het bekijken - 46 tot 60 (van in totaal 66)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.