VvE weigert toestemming airco

 • Dit onderwerp bevat 66 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op juli 24, 20209:48 pm door .
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 68)
 • Auteur
  Berichten
 • #8355
  Verbazing
  Deelnemer

   Beste lezers,

   Ik ben me op de tweede ALV van onze VvE eigenlijk best rotgeschrokken en zou graag advies krijgen hoe te handelen.

   Het begint afgelopen zomer met de hitte; wij willen airco. Het huishoudelijk reglement was er slechts nog in concept, dus ik heb mijn zienswijze aan de desbetreffende commissie overgebracht; ik wilde uiteraard ruimte om airco te installeren. Dit werd niet in het definitieve concept opgenomen want men wist niet wat voor overlast er veroorzaakt zou worden.

   De beheerder had ik gemaild hierover. Deze zei: als je 3 mensen kenbaar laat maken dat ze airco willen, dan wordt dit besproken in de ALV. Ik heb aangegeven dat dat geregeld zou worden, en die mensen hebben zich ook per email gemeld. Ik heb mijn eigen aircoplan ingebracht als agendapunt.

   Maar de interesse van de drie belangstellenden werd niet als zodanig behandeld. Sterker nog: het concept huishoudelijk reglement werd niet puntsgewijs behandeld en dus ging de stemming over het gehele concept. En dat werd goedgekeurd, met één tegenstemmer: ik. Want mijn punt dat hier raakvlakken mee had moest nog behandeld worden en dat is a) niet slim en b) niet echt kies.

   Toen was het woord aan mij. Ik legde uit dat ik airco wilde aanleggen zoals letterlijk in de splitsingsakte vermeld:  niet zichtbaar voor anderen. Maar de bovenbuurvrouw vond dat ze er last van zou hebben (het geluid van de buitenunit) en een andere bewoner had het over precedentwerking. Dat snap ik, maar dan had zij een appartement aan een andere zijd emoeten kopen want zij kan niet onzichtbaar plaatsen. Zij heeft zich in het afgelopek jaar blijkbaar populair gemaakt want iedereen was tegen. Maat tegen op basis van argumenten die volgens de splitsingsakte geen hout sneden. Het eerder aangenomen huishoudelijk reglement zei dat er niets mocht, maar de splitsingaakte gaat voor en is die passage dus als nietig te beschouwen.

   De beheerder verzuimde in eerste instantie een stemming te houden, die volgde pas na het volgende agendapunt.

   Nu komen de notulen binnen, en zegt men dat, nadat iemand van de technische commissie een verhaal had gehouden over ontwikkelingen in converter-technologie ‘waarschijnlijk’ in de toekomst voor het hele gebouw voordelen zou opleveren. Maar dat verhaal had niets met mijn agendapunt te maken, noch kan dit onderdeel zijn van enige beeldvorming omtrent mijn verzoek. De afwijzing vind ik dan ook onterecht, want op verkeerde aannames en emotionele redenen gebaseerd, en niet op datgene dat wettelijk is bepaald.

   Afgezien van deze missers mag ik nu binnen 4 weken na de afwijzing een zaak aanhangig maken bij het kantongerecht, wat ik ook écht ga doen. Ik wil écht airco. Waar kan ik terecht voor voorbeelde van pleitnota’s en dergelijke zaken? De VvE mag zich in zo’n zaak verweren, en dus moet ik (zonder advocaat maar ik sta mijn mannetje wel mits geholpen) een stuk gaan opstellen dat voor de rechter relevante informatie bevat, en met name geen ruis waar hij niets mee kan. Wat zeg ik wel en wat zeg ik niet?

    

   #8356
   William
   Deelnemer

    Ik ben heel erg benieuwd wat er dan in jullie splitsingsaktes over airco’s staat 🙂

    #8358
    Rob
    Deelnemer

     Misschien handig om te weten dat een verzoek tot vernietiging van een besluit van de VvE gedaan moet worden binnen een maand nadat de verzoeker van het besluit kennis heeft genomen of kennis heeft kunnen nemen, dus niet na ontvangst van de notulen.
     Als je zelf op de vergadering aanwezig bent geweest begint die termijn daags ma de vergadering !

     #8360
     Verbazing
     Deelnemer

      @ Rob: is mij bekend, ik heb Google al aardg ‘gebruikt’.

      @William
      : letterlijk staat er het volgende.
      Artikel 22:
      1.Iedere op-, aan-, onder- of bijbouw zonder voorafgaande toestemming van de vergadering is verboden. Dit geldt ook als de eigenaar een recht van erf[acht of van opstal wil vestigen.
      2.Het zichtbaar aanbrengen in of aan het gebouw van naamborden, reclameaanduidingen, uithangborden, zonweringen, windschermen, vlaggen, spandoeken,bloembakken, schijnwerpers, luchtbehandelings- en koelinstallaties en in het algemeen van uitstekende voorwerpen,alsmede het in het zicht hangen van wasgoed, mag slechts geschieden met toestemming van de vergadering of volgens regels te bepalen in het huishoudelijk reglement.
      De vraag die nu rijst is welke argumenten de eigenaren mogen aanvoeren om mijn verzoek af te wijzen, want het gaat hier over het “zichtbaar aanbrengen”.
      Op mijn balkon kan niemand kijken, geen buren, en niet vanaf de straat. Dan denk ik dus: dat betekent dat ik dit mag want waarop zou verzet dan nog gebaseerd kunnen zijn?
       

      #8361
      Rob
      Deelnemer

       Op mijn balkon kan niemand kijken, geen buren, en niet vanaf de straat. Dan denk ik dus: dat betekent dat ik dit mag want waarop zou verzet dan nog gebaseerd kunnen zijn?

       Misschein op lid 3 van hetzelfde artikel 😉
       “De eigenaars en gebruikers mogen zonder toestemming van de vergadering geen veranderingen aanbrengen in de gemeenschappelijke gedeelten of aan de gemeenschappelijke zaken, ook als deze zich in privé gedeelten bevinden.”
       Je zal namelijk ook een gat moeten boren door de (waarschijnlijk/misschien) gemeenschappelijke gevel om van de binnen-unit naar de buiten-unit te komen.
       Wat betreft de geluidsoverlast; bij ons hebben ook diverse eigenaren een airco en uit ervaring kan ik je melden dat een airco (met inverter !) hier geen geluidsoverlast geeft !
        

       #34996
       Verbazing
       Deelnemer

        Dit staat er bij mij dus niet in! Artikel 22.3  gaat over wind- en zonwering. Ik ben even door gaan lezen naar ‘munitie voor de tegenpartij’. In art. 23 staat dat ik geen verandering maag aanbrengen die de constructie van het gebouw verandert. Maar verderop staat onder welke voorwaarden ik wel een scheidingswand mag weghalen mits de draging van de constructie hierdoor niet verandert.
        Dit impliceert dat er best geknutseld mag worden, en ik vraag me dan ook af wat een gaatje in de buitenwand voor verschil uitmaakt.
        Vandaar mijn vraag welk motief men in alle redelijkheid kan hebben om een airco af te wijzen. En de vervolgvraag of een kantonrechter wel of niet vindt dat mijn individuele belang (er zit een medisch deel aan mijn verzoek) onevenredig wordt geschaad.
        Dat de geluidsoverlast meevalt kan ik 100% onderschrijven. Ik moest naar het apparaat toe lopen in de ‘winkel’ om het goed te kunnen horen.
        Zou een kantonrechter mij geen gelijk geven, zou het dan een optie zijn om te gaan voor een monoblock waarvoor je weliswaar gaatjes in de muur moet boren maar die in de buitenmuur met roosters worden ‘afgesloten’? Dan zullen ze hier gaan zeuren dat het zichtbaar is en dan willen ze dat ook niet. Ik voel me hier klem gezet door mensen die van alles vinden, nee zeggen, en mij vervolgens met een kater achterlaten. Voor mijn gevoel is alle redelijkheid dan weg.

        #8365
        William
        Deelnemer

         Dit is voer voor de rechter denk ik.
         Als ik het goed begrijp wil je het besluit van de vergadering om het HHR goed te keuren laten vernietigen door de rechtbank, omwille van een artikel dat er volgens jou had in gemoeten?
         Is het dan niet verstandiger om een nadrukkelijk verzoek tot plaatsing bij de vergadering te doen, en een negatief besluit aan te vechten, of;
         Als je van mening bent dat je zonder slag of stoot de unit mag plaatsen, deze gewoon te plaatsen en de VvE maar aan te laten tonen dat dit niet mag?
         Persoonlijk heb ik een dergelijk interpretatieverschil niet eerder gezien.

         #8366
         Verbazing
         Deelnemer

          Daarom ga ik waarschijnlijk ook naar de rechter. Voor zover ik het nu kan beoordelen voor een nietigverklaring vanwege de tekst in de splitsingsakte, een vernietiging van de onthouding van toestemming door de vergadering en een vervangende machtiging, waar dan ook niemand meer omheen kan want dan is het verhaal aan mijn kant juridisch dichtgetimmerd.
          Aanleggen en maar zien wat de VVE doet ga ik niet doen, want dan moet het verwijderd worden en ook al verwacht ik dat ik in mijn recht sta, ik heb geen zin in dat gezeik. Kost me ook net even te veel geld.

          #8367
          William
          Deelnemer

           Mag ik je aanraden dit toch echt eerst met een jurist te bespreken? Of je rechtsbijstandverzekering, mocht je die hebben.

           #8368
           Verbazing
           Deelnemer

            Dat ga ik zeker doen.
            Ik heb inmiddels een rechterlijke uitspraak gevonden waarbij, net als bij mij, er alleen bezwaren zijn geuit die gemakkelijk weerlegbaar zijn.
            Als ik vervolgens nog zelf op de zitting ga verschijnen met deskundigenverklaringen, dan acht ik zelf de kans erg groot dat ik de zaak win. Maar inderdaad, ik overleg dit eerst met een jurist.

            #8369
            William
            Deelnemer

             Carla en BRob (leuk heh), wat vinden jullie?

             #8372
             Carla
             Deelnemer

              Hi William,
              Leuk je vraag, 😉 en ook de casus. Maar of er nog iets zinnigs aan toe te voegen is…..? De vragensteller is al aardig door jou en @ Rob op weg geholpen, vind ik.
              Maar goed, voor wat het waard is….beste Verbazing,
              Het mogen weghalen van een scheidingswand is niet gebonden aan toestemming van de VvE. Dit betreft een kwestie van ‘klussen’ in en aan de privéruimte.
              De Splitsingsakte geeft aan dat er een mogelijkheid is om toestemming te vragen aan de VvE m.b.t. hetgeen geschreven staat. Ik vraag mij af of het is toegestaan om in het huishoudelijk reglement op te nemen dat een airco plaatsen verboden is. Wel kan je in een huishoudelijk reglement de voorwaarden opnemen, wanneer er een akkoord is door de VvE. b.v. het maximale aantal decibellen of bij verkoop verwijderen en herstel aan de gemeenschappelijke delen. ( de buitengevel )
              Wanneer je naar de rechter wilt gaan, wat ik begrijp, zorg dan dat je goed gedocumenteerd je grieven aan kan leveren. Dus: je verzoek, de afwijzing en de argumenten daarbij. De belangen afweging is dan aan hem/haar. Die jij kan versterken met het je genoemde gezondheidsredenen. De VvE zal aan moeten tonen wat haar belang is bij de weigering.
              Met betrekking tot de mogelijke precedentwerking zou het wat ingewikkelder kunnen worden, maar daar heb ik geen ervaring mee en kan ik dus ook niets inbrengen.
              Succes en een vriendelijke groet, Carla
              p.s. het voorstel, welke je zelf al afwees, om zonder toestemming over te gaan tot plaatsen, raad ik af. https://www.amsadvocaten.nl/blog/vastgoedrecht/toestemming-vve-nodig-bij-aanbrengen-airco-installatie/

              #8373
              Verbazing
              Deelnemer

               Beste Carla,
               Ik ben inderdaad gelukkig al een eind op weg geholpen en heb vandaag ook belangrijk jurisprudentie gevonden. Hierin stond dat precedentwering geen motief mag zijn volgens de rechter omdat elke aanvraag op zichzelf staat. Inderdaad is de regel in het huishoudelijk reglement in tegenspraak met de splitsingsakte en dus vernietigbaar.
               Ik ben nu aan het zoeken naar hoe de procedure gaat; wetstechnisch heb ik de relevante artikelnummers al grotendeels verzameld. Geen idee wanneer de rechtbank van alles van me wil hebben en ik weet nog niet eens of het zonder advocaat kan/mag (liefst wel).
               Dank allen tot dusver!

               #8375
               Bob
               Deelnemer

                Hi Verbazing, William,
                Wat mij betreft nog teveel onduidelijkheden om op basis van bovenstaande input en gegeven adviezen tot een oordeel of mening te komen.
                Helaas mis ik inzage in de kennelijk niet-standaard AvS/MR. Zeker nu de airconditioning als zodanig expliciet wordt vermeld in AvS.
                Voorts is nog steeds volkomen onduidelijk hoe relevante passages uit het HHR exact luiden.

                Het eerder aangenomen huishoudelijk reglement zei dat er niets mocht, maar de splitsingaakte gaat voor en is die passage dus als nietig te beschouwen.

                Verbazing; Hoe luiden de relevante artikelen en/of leden uit het HHR die je hier bedoelt (die kennelijk zeggen dat er niets mag, wat wel erg “ruim” klinkt!)?
                Zonder nadere en exacter uitleg jouwerzijds gaan we er naar mijn overtuiging niet uitkomen.
                Met vriendelijke groet, Bob

                #8377
                Carla
                Deelnemer

                 Beste Verbazing,
                 Zie o.a.: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-en-geschiloplossing/vraag-en-antwoord/ben-ik-verplicht-een-advocaat-te-nemen-voor-mijn-rechtszaak-en-wat-kost-een-advocaat
                 En: https://www.rechtswinkel.nl/documenten/20/zelf-procederen-bij-de-kantonrechter.html
                 Nogmaals, succes. Je bent goed bezig. Wil je ons op de hoogte houden van de ontwikkelingen? Altijd leerzaam voor een ieder die hier op dit forum, zichtbaar of onzichtbaar, mee leest.
                 Met vriendelijke groet,
                 Carla

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 68)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.