Verplichtingen/verantwoordelijkheid van kascommissie bij direct aftreden bestuur

 • Dit onderwerp bevat 219 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op Geen antwoorden door .
15 berichten aan het bekijken - 196 tot 210 (van in totaal 220)
 • Auteur
  Berichten
 • #12615
  teckelodorus
  Deelnemer

  Thx, maar kan jij me ook iets vertellen over de juridische kant van het voorschrijven van een vergadering met alles er op en aan door een zelfbenoemd “bestuur a.i.” bij een slapende VvE?
  Zoals eerder gesteld, zou een vergadering uitgeschreven dienen te worden met eigenlijk maar drie agendapunten 1. vaststellen quorum 2. aanstellen VvdV en 3. benoemen Bestuur. Nu worden de punten 2 en 3 voor deze vergadering al ingevuld door afgetreden bestuursleden.

  #12616
  johbwol
  Deelnemer

  Over de voorstellen die tijdens de geplande vergadering in stemming worden gebracht dient een ieder die dat wenst het zijne hebben gezegd. Voor de stemming is het voorgeschreven quorum vereist om rechtsgeldigheid te verkrijgen. Dit quorum staat bij aanvang de vergadering al vast. Vanaf dat moment staat dus al vast of rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen. Zo niet dan kan tijdens de vergadering  alleen een uitwisseling van standpunten plaats vinden. Voor rechtsgeldige besluiten dient een tweede vergadering te worden uitgeschreven met de zelfde agenda. Tijdens die tweede vergadering is een voorstel rechtsgeldig met de meerderheid van de aanwezige stemmen.

  #12617
  teckelodorus
  Deelnemer

  Dat snap ik en is ook duidelijk, maar is geen antwoord op mijn vraag:
  Er is geen voorzitter van de vergadering en er is geen bestuur, dat moet toch eerst afgewerkt worden voordat je aan de rest begint en bovendien bepaalt afwerking van de rest de VvdV e/o het nieuwe bestuur.

  #12618
  johbwol
  Deelnemer

  De vergadering zou in dit geval een voorzitter kunnen benoemen.

  #12619
  RonaldL
  Deelnemer

  2. Of u stelt zich kandidaat en stemt zelf op uzelf. Als er geen andere kandidaat is bent u automatisch verkozen. Dan bent u bestuur. Dan organiseert u de volgende ALV waarin alleen op de agenda staat het aanstellen van een beheerder. Daarna treedt u af. Beheerder aangesteld of niet.

  Hoezo automatisch gekozen als er geen andere kandidaat is? Moet dat dan niet voldoen aan de meerderheid van de stemmen bij het vereiste quorum, althans bij de eerste vergadering?

  Excuus! Zie de vraag nu pas.
  Met automatisch bedoel ik dat b.v, MR1992 art 37.2 stemmen over personen uiteindelijk gaat over de meeste stemmen, en dat is wat anders dan de meerderheid. Ook tijdens de 1e vergadering mits quorum voldoende natuurlijk.

  #12620
  teckelodorus
  Deelnemer

  Dank je RonaldL, het zit ‘m toch steeds weer in één enkel woord. Duidelijk.
  Heb je ook nog een advies/antwoord op het voorgaande wat ik heden heb gepost?

  #12621
  RonaldL
  Deelnemer

  Dat snap ik en is ook duidelijk, maar is geen antwoord op mijn vraag:
  Er is geen voorzitter van de vergadering en er is geen bestuur, dat moet toch eerst afgewerkt worden voordat je aan de rest begint en bovendien bepaalt afwerking van de rest de VvdV e/o het nieuwe bestuur.

  MR1992 art 33.6
  Bestuur is afgetreden. Er is dus geen voorzitter van bestuur, en dus ook geen voorzitter van de vergadering (waarschijnlijk in een en dezelfde figuur gevat in het verleden).
  33.6 zegt dat vervolgens de vergadering in eigen voorzitter voorziet,
  Dat is dus punt 1 van de agenda.
  Alle zaken geregeld door het oude bestuur tot aan datum aftreden kunnen door de vergadering besproken worden en goedgekeurd worden. Dus ook de jaarrekeningen uit die periode.
  Een nieuw bestuur wordt immers niet ingesteld om in de eerste plaats het oude bestuur te controleren. Mwt andere woorden de oude jaarrekening opnieuw op te stellen.
  Dat laat onverlet dat te allen tijde geconstateerde fouten uit een ver verleden in het heden nog gecorrigeerd kunnen worden, maar dat heeft niks met bestuurswisseling te maken.
  Bestuur of geen bestuur, de ALV kan besluiten nemen.
  Maar verstandig is om “nieuw beleid” eerst door het nieuwe bestuur te laten voorbereiden, wikken en wegen en aan een volgende ALV in te brengen.

  #12622
  teckelodorus
  Deelnemer

  Dank je, Ronald.
  Kan ik hieruit concluderen, dat het afgetreden bestuur, eigenlijk een andere agenda moet maken en dan op persoonlijke titel(zij zijn immers geen bestuur meer) een vergadering moet uitschrijven met als belangrijke punten:  Aanstelling VvdV – Aanstelling nieuw bestuur en misschien de oude zaken nog.
  Kan je misschien aangeven, welke no’s van de agendapunten wel door hen mag worden aangegeven?

  #12623
  RonaldL
  Deelnemer

  AGENDA:
  1. Opening en verkiezing VvdV (voorzitter van de vergadering)
  1.a VvdV zit voor.
  2. Vaststellen van het aantal stemmen met inachtname van breukdelen en schriftelijke mschtigingen. Vaststelling quorum door VvdV
  3. Vaststellen notulen 26-11-2019 lojkt me prima
  4. Financieel overzicht
  a) verklaring kascommissie kan
  b) 1. Balans per 31-12-19 kan
  b) 2. Exploitatierekening 2019.  kan
  c)Decharge penningmeester moet zijn decharge bestuur. Het is een bestuurs aangelegenheid. Mis vaststelling definitieve bijdrage. Kan gedaan worden volgens mij
  d)Goedkeuring bestuursbeleid zou niet weten wat dit is
  5. Aftredend lid kascommissie verkiezing nieuw lid, kan denk ik wel
  6. Servicekosten 2021 lijkt me niet kunnen, is voor volgende bestuur om uit te werken. Begroting 2020?
  7. Mededelingen en ingekomen stukken
  8. Nieuw bestuur. Kandidaten graag schriftelijk aanmelden vóór 21 sept. bij de secretaris a.i.kandidaten kunnen zich tijdens de vergadering melden, er is geen ballotage
  9) Rondvraag. prima
  10) Sluiting. prima
  zomaar mijn spontane gedachten

  #12624
  RonaldL
  Deelnemer

  Overigens ten aanzien van de jaarrekening las ik op internet:
  https://www.verenigingen.nl/414/wettelijke-eisen-jaarrekening.htm#rijtje

  #12625
  teckelodorus
  Deelnemer

  RonaldL, wederom bedankt voor het meedenken.
  Waar voor mij de “‘pijn” zit is dat er middels de uitnodiging voor de ALV gewoon gedaan wordt alsof zij nog het huidige bestuur zijn. a) er is geen agendapunt voor aanstellen/benoemen VvdV.  b) punt 8 wordt gesproken over schriftelijk aanmelden bij de secretaris a.i..
  Uitnodiging afgesloten met: NAMENS HET BESTUUR   …… SECRETARIS A.I.
  Hiermede wordt naar een ieder toe benadrukt, dat zij de touwtjes in handen hebben. Mijn suggestie is om hen dat mede te delen, dat zij op persoonlijke titel deze vergadering moeten uitschrijven en dan met toevoeging:                    agendapunt 1. aanstellen Voorzitter van de vergadering  vervolgens weglaten bij punt 8. kandidaten graag schriftelijk aanmelden vóór 21 sept. bij de secretaris a.i. (letterlijke tekst)
  Vervolgens de volgende tekst weglaten: “Eventuele vragen of opmerkingen graag vóór 21 sept. a.s. schriftelijk melden bij de secretaris. (letterlijke tekst)
  Weglaten de volgende ondertekening: Namens het bestuur  ……. secretaris a.i. En deze tekst vervangen door de namen van de afgetreden bestuursleden zonder verdere vermeldingen zoals secrearis a.i.
   
   

  #12626
  teckelodorus
  Deelnemer

  Met automatisch bedoel ik dat b.v, MR1992 art 37.2 stemmen over personen uiteindelijk gaat over de meeste stemmen, en dat is wat anders dan de meerderheid. Ook tijdens de 1e vergadering mits quorum voldoende natuurlijk.

  In onze AvS  staat onder 37.2 “Indien bij stemming over personen geen hunner de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen verkrijgt, wordt herstemd, etc.
  Mijn vraag in deze is: Als het quorum aanwezig is en zich slechts één iemand zich beschikbaar stelt en deze krijgt maar een paar stemmen en de rest is of tegen of neutraal, is hij dan gekozen of niet??

  #35054
  monaster
  Deelnemer

  Zolang het aantal te verkiezen bestuurskandidaten niet groter is dan het aantal beschikbare posities binnen het bestuur, worden alle kandidaten verkozen die minimaal 50% + 1 van de uitgebrachte stemmen binnenhalen. Als het aantal kandidaten groter is dan het aantal posities zullen alle kandidaten nog steeds 50% + 1 van de uitgebrachte stemmen nodig hebben om te worden verkozen, maar zal de verkiezing mogelijk over meerdere rondes plaatsvinden, waarbij steeds de kandidaat met de minste stemmen afvalt totdat het aantal kandidaten even groot is als het aantal beschikbare posities.

  #12629
  teckelodorus
  Deelnemer

  Dank je Monaster voor de reactie.
  Dus slechts één kandidaat voor de (niet meer) bestaande 3 posities tegelijk, kan slechts, na kandidatuur stelling, met 50%+1 van de uitgebrachte stemmen in functie treden?  Dit kan in de praktijk wel eens heel moeilijk zijn en als dat niet lukt dan blijf je dus een “slapende” VvE.

  #12630
  monaster
  Deelnemer

  Tsja, als de meerderheid in de ALV de bestuurskandidaat niet wil benoemen Zul je naar andere oplossingen moeten zoeken. Misschien dat het eerder geopperde mediation dan wel voor een oplossing kan zorgen.

15 berichten aan het bekijken - 196 tot 210 (van in totaal 220)
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.