Verplichtingen/verantwoordelijkheid van kascommissie bij direct aftreden bestuur

15 berichten aan het bekijken - 181 tot 195 (van in totaal 220)
 • Auteur
  Berichten
 • #12527
  teckelodorus
  Deelnemer

   Beste monaster,
   Deze opmerking van jou, daar begrijp ik helemaal niets van en ik kan er ook niks mee. Ik schets slechts de situatie wat uitgebreid n.a.v. de vraag hoeveel leden er zijn.
   De invulling/interpretatie van mijn mededeling komt geheel voor jouw rekening.

   #12529
   teckelodorus
   Deelnemer

    Waarom ik geen vergadering bijeenroep, moge duidelijk zijn als U alle postings heeft gelezen.

    #12530
    johbwol
    Deelnemer

     Het is misschien goed als u de reden nog eens kort en bondig formuleert.

     #12531
     teckelodorus
     Deelnemer

      Dat ga ik dus niet doen, temeer daar ik met de volgende stap bezig, zoals U uit de laatste berichten kunt lezen.

      #12532
      johbwol
      Deelnemer

       Dat vind ik jammer. Wiens probleem is de ontstane situatie? En hoe laat het probleem voor die persoon  zich omschrijven.

       #12537
       teckelodorus
       Deelnemer

        Beste johbwol,
        Ik probeer in dit forum antwoorden/adviezen te krijgen wat wel en niet kan/mag t.b.v. ontstane VvE problemen en dan is het aan de orde stellen van persoonlijke opvattingen en wiens probleem  het is niet relevant. De ontstane situatie is uiteindelijk een probleem voor alle leden.
        Nogmaals: lees alle berichten en je krijgt wat meer inzicht in de situatie.
        Uiteindelijk kunnen de aangedragen adviezen en antwoorden bijdragen tot  oplossingen van problematieken binnen een VvE en dat is volgens mij ook het doel van dit forum.  De bijdragers bedank ik hier dan ook voor.

        #12538
        johbwol
        Deelnemer

         U bent bijna 6 maanden op dit forum mee bezig. Wat heeft u bereikt?

         #35051
         teckelodorus
         Deelnemer

          Ga lekker op een forum voor psychologen zitten.

          #12540
          johbwol
          Deelnemer

           Heeft u daar zelf ook al eens aan gedacht?

           #12541
           johbwol
           Deelnemer

            Als ik alles van de afgelopen 6 maanden terug lees kan ik me niet van de indruk onttrekken dat uzelf een belangrijk onderdeel bent van het probleem. U heeft heeft over het raadplegen van psychologische adviezen. U zou ook kunnen denken aan het inschakelen van een mediator.

            #12582
            teckelodorus
            Deelnemer

             2. Of u stelt zich kandidaat en stemt zelf op uzelf. Als er geen andere kandidaat is bent u automatisch verkozen. Dan bent u bestuur. Dan organiseert u de volgende ALV waarin alleen op de agenda staat het aanstellen van een beheerder. Daarna treedt u af. Beheerder aangesteld of niet.

             Hoezo automatisch gekozen als er geen andere kandidaat is? Moet dat dan niet voldoen aan de meerderheid van de stemmen bij het vereiste quorum, althans bij de eerste vergadering?

             #12611
             teckelodorus
             Deelnemer

              NIEUWE WENDING.
              Heden de volgende mededeling ontvangen:
              14 september 2020.
              Betreft: Algemene Ledenvergadering.
              Geachte medebewoners,
              Bijgaand de stukken ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering van de VvE …, welke gehouden zal worden op maandag 28-09-2020 om 20.00 uur in … te .. De opgelegde Corona-maatregelen zullen in acht worden genomen!
              AGENDA:
              1. Opening
              2. Vaststellen van het aantal stemmen
              3. Vaststellen notulen 26-11-2019
              4. Financieel overzicht a) verklaring kascommissie b) 1. Balans per 31-12-19
              b) 2. Exploitatierekening 2019.  c)Decharge penningmeester
              d)Goedkeuring bestuursbeleid
              5. Aftredend lid kascommissie
              6. Servicekosten 2021
              7. Mededelingen en ingekomen stukken
              8. Nieuw bestuur. Kandidaten graag schriftelijk aanmelden vóór 21 sept. bij de secretaris a.i.
              9) Rondvraag.
              10) Sluiting.
              Eventuele vragen of opmerkingen graag vóór 21 sept. a.s. schriftelijk melden bij de secretaris.
              Teneinde rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen rekenen wij op Uw komst. Denk bij verhindering aan het geven van een volmacht. Een volmachtformulier is bijgevoegd.
              Met vriendelijke groet,
              Namens het bestuur
              ……….., secretaris a.i.
              Als we de discussie op dit forum goed hebben gevolgd, is de vaststelling dat er van af 10 maart 2020 GEEN BESTUUR meer is en er sparke is van een “slapende” VvE. Gezien bovenstaande uitnodiging met alle gebruikelijke agendapunten  (muv punt 8) voor een ledenvergadering wordt er geacteerd alsof het bestuur, al dan niet a.i., dit mag regelen. Bestuur en tevens ook de Voorzitter van de vergadering blijven bij deze benadering dezelfde personen.
              De belangrijkste vraag wat deze handelswijze bij mij oproept is: Als dit op deze wijze wordt doorgezet is er dan sprake van een legitieme vergadering of kan er zelfs achteraf nog sprake zijn van een NIETIGE VERGADERING?
              Voor mij persoonlijk is het een dilemma of ik voortijdig alle bewoners moet inlichten, dat er niet gehandeld wordt conform de gestelde regels van een “slapende VvE”, tenslotte moet de huidige(slapende) situatie wel veranderd worden.
              Zelf was ik in een gevorderd stadium om e.e.a. in samenwerking met een beheerder aan te pakken.
              Graag zag ik adviezen/commentaren/op- en aanmerkingen tegemoet.
               
               
               

              #12612
              johbwol
              Deelnemer

               Een vergadering kan niet NIETIG zijn. Wees verstandig, omarm deze poging om de leden van de VvE bijeen te roepen en  wees oplossingsgericht.

               #12613
               teckelodorus
               Deelnemer

                Het gaat natuurlijk niet om de vergadering an sich, maar om de wijze van de besluiten die dan genomen gaan worden of dat op een legitieme manier tot stand is gekomen.
                En natuurlijk vind ik het prima, dat er wat beweging gaande is, maar het moet natuurlijk wel op de juiste manier en niet maar wat aanmodderen naar eigen dunken.

                #12614
                johbwol
                Deelnemer

                 Dat is waar. Laat het maar gebeuren, wees tijdens de vergadering alert en nogmaals oplossingsgericht. Succes!

                15 berichten aan het bekijken - 181 tot 195 (van in totaal 220)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.