Vernietiging besluit VvE: termijn begint vóór ontvangst notulen!

Als een lid van een Vereniging van Eigenaars (VvE) zich niet kan verenigen met een door de vergadering genomen besluit, kan de kantonrechter dat besluit vernietigen. De termijn daarvoor is echter kort: het verzoek moet binnen één maand na kennisname van het besluit worden ingediend bij de rechtbank. En daar zijn wat belangrijke aandachtspunten bij. Hieronder een uiteenzetting.

Vernietiging moet binnen een maand

In de wet staat dat een verzoek tot vernietiging van een besluit van de VvE moet worden gedaan binnen één maand nadat de verzoeker van het besluit kennis heeft genomen of kennis heeft kunnen nemen. De vraag wanneer de termijn is gaan lopen, hangt dus af van diverse factoren. Als de verzoeker bijvoorbeeld aanwezig was op de VvE-vergadering waarin het besluit werd genomen, dan begint de vernietigingstermijn daags na de vergadering te lopen. Echter, als de verzoeker niet aanwezig was, dan begint de termijn te lopen op het moment dat hij de notulen van de vergadering ontvangt waarin het besluit staat genoemd. Ook kan de termijn voor vernietiging van een besluit beginnen te lopen als er uitvoering aan het besluit wordt gegeven. Te denken valt aan een besluit tot het opleggen van een boete, waarna het VvE-lid in kwestie een betalingsverzoek krijgt.

Verschillende termijnen voor verschillende VvE-leden

Als gevolg daarvan kan het zo zijn dat een vernietigingsverzoek dat twee maanden na de vergadering wordt gedaan door het ene VvE-lid niet-ontvankelijk is omdat hij aanwezig was op de vergadering, terwijl het verzoek van een ander VvE-lid, dat op precies hetzelfde moment wordt ingediend, wel ontvankelijk is omdat hij niet aanwezig was en de notulen pas een paar dagen in zijn bezit heeft. Het tweede VvE-lid heeft pas kort voor zijn verzoek kennis genomen van het besluit, terwijl het eerste VvE-lid al twee maanden met het besluit bekend was.

VvE-lid: houd de termijnen goed in de gaten

Het is daarom van groot belang om je ervan bewust te zijn dat de termijn voor vernietiging al snel kan gaan lopen. Er mag zeker niet van uit worden gegaan dat dit pas het geval is op het moment van ontvangst van de notulen: de vernietigingstermijn kan dan namelijk al lang en breed verstreken zijn. Ook moeten er alarmbellen gaan rinkelen als er uitvoering wordt gegeven aan besluiten waar je het niet mee eens bent. Ook als je niet aanwezig was op de vergadering of nog geen notulen hebt ontvangen, zou het namelijk betoogbaar kunnen zijn dat dan de vernietigingstermijn op dat moment is gaan lopen.

VvE-bestuurder: houd de termijnen goed in de gaten

Ook voor VvE-bestuurders is het van belang de termijnen goed in de gaten te houden, vooral wanneer aan omstreden besluiten uitvoering wordt gegeven. Het kan namelijk in het belang van de VvE zijn om daarmee te wachten totdat het besluit onherroepelijk is geworden. Dat is (bijvoorbeeld) het geval als de notulen op de juiste wijze aan alle leden zijn verzonden, en daarna een maand is verstreken en geen vernietigingsverzoek is gedaan. Let op: een besluit kan dan nog wel nietig zijn. En voor nietigverklaring geldt niet de termijn van één maand

Dit bericht is geplaatst op  zaterdag 9 april 2016.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

1 reacties over “Vernietiging besluit VvE: termijn begint vóór ontvangst notulen!

  1. Jan Boslooper schreef:

    Vorig april heeft een VvE vergadering plaats gevonden. De voorzitter, tevens beheerder heeft een besluit verkeerd in de notulen gezet. Ik wilde dit wijzigen, maar de notulist vertelde dat het binnen 30 dagen moest gebeuren. Volgens kan ik op de volgende vergadering het onderwerp bezwaar maken en laten wijzigen? Het us geen vernietiging, maar een wijziging. Wat is juist, de opmerking van de notulist of die van mij?

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.