VvE bijdrage aan huurder doorbelasten, mag dat?

De eigenaar van een appartement mag de maandelijkse VvE bijdrage niet aan de huurder doorbelasten. Dat bepaalde de kantonrechter in Amsterdam enige tijd geleden. De verhuurder moet nu een bedrag van ruim € 16.500,- aan de huurder terugbetalen. Nederlandvve.nl bespreekt de uitspraak, en legt uit waarom de bijdrage voor de Verenigingen van Eigenaren (VvE ‘s) niet aan de huurder doorbelast mag worden.

LET OP: in haar arrest van 30 oktober 2018 heeft het Gerechtshof Amsterdam het vonnis dat in onderstaand artikel wordt besproken vernietigd. Het Gerechtshof heeft bepaald dat aangezien het gaat om een woning in de vrije sector, dat het partijen vrij stond om overeen te komen dat de servicekosten van de VvE voor rekening van de huurder kwamen. Klik hier voor het arrest van het Gerechtshof.

Servicekosten VvE doorbelast aan de huurder

In deze zaak had de appartementseigenaar jarenlang een bedrag van € 200,- aan VvE servicekosten aan de huurder doorbelast. In het huurcontract stond ook dat dit gebeurde. Daarin stond namelijk naast een post voor de kale huurprijs (€ 740,-), voorschot GWL (€ 110,-) en huur van de inboedel (€ 450,-), ook een bedrag van € 200,- onder het kopje “Service cost V.V.E.”.

Huurder vordert betaalde VvE bijdrage terug

De huurder heeft op enig moment gezegd dat ze vindt dat ze de servicekosten van de VvE ten onrechte aan de verhuurder heeft betaald. Want: de vergoeding van € 200,- per maand is namelijk niet voor levering of een dienst die de verhuurder aan de huurder levert, maar het gaat om kosten die de verhuurder aan de VvE verschuldigd is. Die mogen niet zomaar doorbelast worden aan de huurder, stelt zij. Daarom zijn de VvE bijdragen onverschuldigd betaald, en vordert zij die terug.

Rechter: VvE bijdrage aan huurder doorbelasten mag niet

De rechter is het met de huurder eens. De verhuurder mocht de VvE bijdrage niet 1 op 1 aan de huurder doorbelasten. Dat mag alleen voor zover die kosten betrekking hebben op het gebruik van het appartement. Ook mag de verhuurder geen winst maken op de doorbelaste kosten. Omdat de verhuurder geen overzicht heeft verstrekt van welk gedeelte van de servicekosten daadwerkelijk betrekking hebben op aan de huurder geleverde diensten (bijvoorbeeld elektra voor het trappenhuis, etc.), heeft de huurder iedere maand een bedrag van € 200,- onverschuldigd betaald.

Verhuurder moet VvE servicekosten terugbetalen aan huurder

De verhuurder moet daarom de aan de huurder doorbelaste VvE bijdrage terugbetalen. Ook moet zij enkele andere (grote) bedragen terugbetalen. In totaal gaat het om een bedrag van € 16.500,-.

Huurders en VvE servicekosten: hoe zit het precies?

De conclusie is dus dat een appartementseigenaar de VvE bijdrage uitsluitend mag doorbelasten voor zover die kosten rechtstreeks betrekking hebben op het gebruik van het appartement. Dus het gedeelte dat betrekking heeft op het onderhoud en op verzekeringen niet, maar het gedeelte voor elektra en water weer wel. De huurder kan wel door de VvE aangesproken worden op betaling van de servicekosten, maar alleen als de eigenaar niet betaalt: de modelreglementen voorzien namelijk in een zogenaamde (verplichte) borgstelling door de huurder. De huurder kan wat zij onder de borg aan de VvE betaalt, vaak weer verrekenen met de maandelijkse huurbetaling. De huurder ondervindt daarvan dus geen nadeel.

Dit bericht is geplaatst op  maandag 15 januari 2018.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.