VvE vergadering opnemen, mag dat?

In sommige gevallen kan het handig zijn als je geluidsopnames hebt van de vergadering van je Vereniging van Eigenaren (VvE), vooral als er vaak discussie is over de inhoud van de notulen. Met geluidsopnames van de VvE vergadering kan je altijd aantonen hoe iets besproken of besloten is. Maar mag dat wel, de VvE vergadering opnemen? Je leest het hier, op Nederlandvve.nl.

Geluidsopnames van de VvE vergadering en het recht op privacy

Als een particulier, zoals een VvE lid, een gesprek opneemt dan mag dat. Ook als hij niet vooraf mededeelt dat hij het gesprek gaat opnemen, en ook als hij daarvoor geen toestemming heeft van de andere deelnemers aan het gesprek. Dat geldt dus ook voor een VvE vergadering. Wel is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing, maar die verbiedt het opnemen niet als het gaat om een opname voor privé doeleinden. Dat is dus anders als bijvoorbeeld een VvE-beheerder zonder toestemming de vergadering opneemt.

Opnemen kan onder omstandigheden verstandig zijn

In sommige gevallen kan het ook heel verstandig zijn om de VvE vergadering op te nemen. Zo voorkom je later discussie over de inhoud van de notulen. Ook kan het juist helpen bij het opstellen van de notulen: vooral als het een ingewikkelde vergadering is, waarin veel standpunten worden uitgewisseld. Daarnaast kan het handig zijn als al op voorhand het vermoeden bestaat dat tegen een te nemen besluit een vernietigingsverzoek wordt gedaan. Dan is de opname ook in de procedure bruikbaar als bewijsmiddel.

Keerzijde van het (stiekem) opnemen van de VvE vergadering

De keerzijde is echter dat veel VvE leden het niet leuk zullen vinden als de vergadering wordt opgenomen. En als het stiekem gebeurt, dan kan het zelfs zijn dat ze boos worden. Dat is vaak ook niet helemaal onterecht, want stiekem opnemen getuigt van wantrouwen en is ook vrij onfatsoenlijk. Bovendien kunnen de gespreksdeelnemers zich terughoudender opstellen als ze weten dat de vergadering wordt opgenomen, zodat ze niet zeggen wat ze eigenlijk willen zeggen, wat ook weer de besluitvorming kan beïnvloeden.

VvE vergadering opnemen: wel of niet doen?

Of de vergadering wel of niet moet worden opgenomen valt dus niet in zijn algemeenheid te zeggen. Het hangt altijd af van alle omstandigheden die er binnen de VvE zijn, en van de interne verhoudingen. Advies is wel om het gewoon te bespreken, en aan te geven waarom je de vergadering wilt opnemen. Maar in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als je wilt bewijzen hoe je wordt behandeld of als men hetgeen besproken is steeds ontkent, kan het juist weer tactisch zijn om het niet te melden.

Dit bericht is geplaatst op  vrijdag 28 april 2017.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

1 reacties over “VvE vergadering opnemen, mag dat?

  1. Albert Jan Gombert schreef:

    Wat zijn mijn rechten als deelnemer van zo’n vergadering? Mag ik de opname in zijn geheel opeisen bij verschil van mening bijvoorbeeld? Mag een secretaris, die de opname in zijn bezit heeft weigeren die opname met mij te delen?

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.