VvE vraag: moet eigenaar begane grond meebetalen aan de liftkosten?

In een vereniging van eigenaren (VvE) in het Rotterdamse stadsdeel IJsselmonde, hoeft de begane grond eigenaar niet meer mee te betalen aan de liftkosten. De lift is op grond van het toepasselijke modelreglement wel gemeenschappelijk. Maar, in de splitsingsakte is bepaald dat als zaken alleen dienstbaar zijn aan bepaalde eigenaren of een groepje eigenaren, dat de andere(n) dan niet mee hoeven te betalen. De rechtbank Rotterdam kwam in dit geval tot de conclusie dat lift niet dienstbaar is aan de begane grond eigenaar. Nederlandvve.nl bespreekt de uitspraak, die afgelopen vrijdag werd gepubliceerd.

Uitgangspunt: kosten gemeenschappelijke zaken gedeeld, tenzij…

Het uitgangspunt is dat alle eigenaren meebetalen aan de gemeenschappelijke kosten, tenzij in de splitsingsakte wat anders is bepaald. Dus als er niets is bepaald over de kosten van de lift, dan betalen alle eigenaren daar gewoon aan mee. Ook als ze van de lift zelf geen profijt hebben. In de splitsingsakte van deze Rotterdamse VvE was echter afgeweken van de hoofdregel. Daarin is namelijk de volgende bepaling opgenomen, die ook voor de liftkosten van belang is:

“De schulden en kosten verbonden aan (…) en gemeenschappelijke zaken die slechts dienstbaar zijn aan één eigenaar of een bepaalde groep van eigenaars worden gedragen en betaald door die eigenaar voor het geheel, dan wel door die groep van eigenaars in de onderlinge verhouding als is bepaald in artikel 2 derde lid. (…)”

Geschil in VvE over kosten van de lift

De eigenaar van het appartement op de begane grond had daarom aan de rechtbank gevraagd om te bepalen dat de lift niet dienstbaar is aan hem. Volgens hem was de lift alleen dienstbaar aan de appartementen van de bovengelegen appartementen. Vooral ook omdat er geen kelder is, waar hij via de lift kan komen. De VvE – die in deze procedure werd bijgestaan door Stichting VvE Belang – was het daar niet mee eens, en voerde aan dat de begane grond eigenaar de lift ook kon gebruiken als hij op bezoek ging bij andere appartementseigenaren. Volgens de VvE is de lift dus aan een eigenaar ‘dienstbaar’, als die voor hem ‘beschikbaar’ is. Daarom vond de VvE dat ook de begane grond moest bijdragen aan de kosten van de lift.

Rechtbank: dienstbaar betekent ‘bevorderlijk voor’ of ‘van nut’

De rechtbank gaat niet met die redenering mee. Het begrip dienstbaar moet gedefinieerd worden als ‘bevorderlijk voor’, ‘van nut’ of ‘voordelig’. Aangezien de begane grond eigenaar de lift niet gebruikt, is die hem dus niet van nut. Ook strekt die lift hem niet tot enig voordeel. Het enkele feit dat de lift dienstbaar is aan het gebouw als geheel, maakt dat niet anders. Volgens de splitsingsakte moet het gaan om dienstbaarheid aan de eigenaar. Ook de stelling de betreffende eigenaar van de lift gebruik kan maken als hij bij zijn bovenburen op bezoek gaat, is geen reden voor een andere conclusie. De lift is dan namelijk dienstbaar aan de appartementseigenaar die bezoek ontvangt.

Belang van deze uitspraak voor meer VvE’s

De rechtbank bepaalt daarom dat de begane grond eigenaar niet mee hoeft te betalen aan de liftkosten. Maar, dat geldt dus alleen voor deze VvE. In haar akte is daarvoor namelijk een specifieke bepaling opgenomen. In andere VvE’s moeten begane grond eigenaren dus gewoon meebetalen aan de kosten van de lift. Wel is de uitleg van het begrip ‘dienstbaar’ van belang voor eventuele discussies over artikel 9 lid 2 van modelreglement 1992 (*), waarin staat dat de kosten van technische installaties die uitsluitend ‘ten dienste’ staan aan één privé gedeelte, niet gemeenschappelijk zijn. Voor het beslechten van discussies daarover biedt de uitspraak van de rechtbank Rotterdam dus een goed houvast.

* In die bepaling staat dat ook gemeenschappelijk zijn: “b. de technische installaties (…) voor zover die installaties niet uitsluitend ten dienste van één privé gedeelte strekken.” Een gelijkluidende bepaling is te vinden in artikel 17 van modelreglement 2006. In modelreglement 2017 is afgestapt van de begrippen dienstbaar en ten dienste, en zijn in artikel 12 specifieke kosten genoemd die privé zijn.
Dit bericht is geplaatst op  maandag 3 december 2018.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

7 reacties over “VvE vraag: moet eigenaar begane grond meebetalen aan de liftkosten?

 1. Bob schreef:

  Helder en uitstekend verhaal.

  Met vriendelijke groet, Bob

 2. Ed schreef:

  Denk dat het toch meer ingewikkeld is, mijn visie:

  In de VvE krijgt iedere koper drie functies;
  1. Bewoner
  2. Gebruiker
  3. Eigenaar

  Als bewoner heb je rechten binnen de eigen woning;
  Als gebruiker betaal je mee aan hetgeen jouw ten dienste staat:
  Voor de lift is dit bijv.onderhoud-energie-schoonmaak:
  Als eigenaar is de lift dus ook van iedere koper, ook van degene die er geen direct nut van heeft. Volgens mij houdt dit in dat je mede-betaald aan de verzekering van de lift en het vernieuwen van de installatie als de uiterste levensduur is bereikt.

 3. Guusje Witte Glasbergen schreef:

  Als een lift is afgekeurd mogen ze hem dan wel gebruiken

 4. Freek van Hoek schreef:

  De beneden woningen van de flat hebben een klein terras. Maar, die moeten opnieuw betegeld worden wie betaald de kosten?

 5. Willem de Wijs schreef:

  Door de LV is verzocht aan het bestuur of er Electrische deurdrangers kunnen worden geplaatst op de deuren naar de galerijen. het bestuur heeft dit onderzocht en een offerte gekregen voor het plaatsen van E- deurdrangers. Omdat dit niet in de begroting is gereserveerd moeten de leden dit zelf in een 1 malige kosten betalen als men dat toch wil. De bewoners/eigenaren op de beganegrond geven aan dat zij niet mee willen betalen omdat zij geen voordeel of vruchtgebruik hiervan hebben. Is deze aanname terecht of niet? men is niet tegen deze deurdrangers, maar wel tegen meebetalen en onderhoudskosten.

 6. D.Kling schreef:

  Het appartementen gebouw heeft in totaal 13 appartementen.
  twee daarvan zijn gelegen op de begane grond met een eigen ingang op straatniveau. Het VVE heeft nu de servicekosten voor de beide ,op de begane grond gelegen, appartementen verhoogd met de kosten voor het vervangen van de liftkooi en revisiekosten van de liftkooi alsmede de revisie van de installatie. In de akte splitsing appartementsrechten is opgenomen dat de twee appartementen op de begane grond geen onderhoudskosten hoeven bij te dragen.
  Argument van VVE is dat het niet gaat om onderhoud.
  Gaarne uw advies

 7. Henk schreef:

  Ik vind het een merkwaardige en slechte uitspraak. Een appartementencomplex is gebouwd op een klein stuk grond en kan alleen gerealiseerd worden als meerdere mensen meedoen. Zonder bijv. een derde verdieping is er geen appartement op de begane grond mogelijk. Het dakonderhoud van de bovenste etage heeft ook geen nut voor de bewoners voor de begane grond, maar ik neem aan dat die kosten wel gedeeld worden. Ik zou kijken of met meerderheid van stemmen binnen de vve de splitsingsacte kan worden aangepast.

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.