VvE wil studenten het gebouw uit, van de rechter mogen ze blijven

Vier studenten huren een appartement waarin het volgens het reglement van de vereniging van eigenaren (VvE) van het gebouw verboden is om een ‘kamerverhuurbedrijf’ te exploiteren. Eén van de VvE-leden vorderde daarom dat de kamergewijze verhuur aan de studenten zou worden gestaakt. Twee weken voor de kerst bepaalde de rechter dat de studenten niet op straat komen te staan. Maar is dat wel terecht? Advocaat VvE-recht Robert van Ewijk bespreekt het vonnis.

Door: Robert van Ewijk | voorheen werkzaam bij AMS Advocaten, nu als advocaat en partner werkzaam bij Lexys Advocaten.

Appartement voor studerende kinderen

De gedaagden in deze zaak waren de eigenaren van het betreffende appartement. Zij zijn de ouders van één van de vier studenten aan wie zij het appartement zijn gaan verhuren. Samen met een andere appartementseigenaar zijn gedaagden de enige leden van de VvE. Het gaat namelijk om een VvE die bestaat uit twee appartementsrechten. De andere appartementseigenaar is de eiser in deze zaak.

Verbod in VvE op kamerverhuurbedrijf

De eiser vond dat verhuur aan studenten in strijd is met de splitsingsakte van de VvE. Daarin staat namelijk dat het verboden is om een kamerverhuurbedrijf te exploiteren. Hij startte daarom een kort geding, en vorderde dat de rechter het de verhuurders zou verbieden om het appartement nog langer aan studenten te verhuren.

Lexys VvE Advocaat

Is kamerverhuur aan studenten verboden?

De rechter was het echter niet met de eisers eens. Hij was van mening dat uit de formulering van de splitsingsakte blijkt dat ‘kamerverhuur’ alleen verboden is als het gaat om commerciële exploitatie, en niet in geval van (kamergewijze) verhuur van het appartement als woning. Dat leidt de rechter af uit het feit dat in de splitsingsakte gebruik is gemaakt van de term ‘pension- of kamerverhuurbedrijf’, terwijl daaraan is toegevoegd dat ‘bed and breakfast’ daar ook onder moet worden begrepen. Volgens de rechter was het dus de bedoeling om alleen short-stay verhuur in de VvE te verbieden.

Uitspraak voor discussie vatbaar

De studenten mogen daarom in het appartement blijven wonen. Of deze uitspraak terecht is, is voor discussie vatbaar. Zo heeft de kantonrechter van dezelfde rechtbank een paar maanden geleden een uitleg gegeven over het begrip ‘kamerverhuurbedrijf‘. Die bepaalde dat daar al sprake van is, omdat een dergelijk verbod beoogt te voorkomen dat een appartement ‘kamergewijs’ aan de man wordt gebracht. En dat is zo in het geval van vier studenten die elk een kamer bewonen, al dan niet met het gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen. Vermoedelijk zal de betekenis van het woord ‘kamerverhuurbedrijf’ in de komende jaren in de jurisprudentie wel meer uitgekristalliseerd worden, net zoals sinds 2012 is gebeurd met het begrip ‘woning’.

Video: Kamerverhuur in de VvE, mag dat?

Dit bericht is geplaatst op  woensdag 27 februari 2019.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.