wijnants_d

Aangemaakte reacties

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 15)
 • Auteur
  Berichten
 • In reactie op: Eigen risico Glasverzekering #8770
  wijnants_d
  Deelnemer

   @William
   De gedachtegang is ontstaan vanuit mijn initiële vraag en hiermee de situatie in de VvE waarin ik deelneem.
   Binnen onze VvE zijn bepaalde delen gemeenschappelijk; terug te lezen in eerdere opmerkingen van mij. Het zijn dan ook geen verzekeringsvoorwaarden, maar bepalingen in de reglementen van deze VvE.

   In reactie op: Eigen risico Glasverzekering #8766
   wijnants_d
   Deelnemer

    @K. Rab
    Inderdaad; gevoelsmatig leek me dit al het juiste.
    Deze bijzondere aanvullingen hebben behoorlijk wat moeilijkheden opgeleverd.
    De balkonvloeren, -muren en -constructie waren ernstig aan renovatie toe. In eerste instantie is het opknappen vanuit de VvE geïnitieerd. Maar een lid wees op deze aanvullingen waardoor uiteindelijk de bewoners zelf verantwoordelijk waren voor de renovatie.
    Hoe kan een balkonconstructie niet gemeenschappelijk zijn… blijft vreemd.
    nb. Overigens zijn de kosten voor de balkonconstructie en -muren gedekt door de VvE vanuit gezamenlijk overleg en doordat deze werkzaamheden reeds (deels) uitgevoerd waren toen de onduidelijkheid ontstond.

    In reactie op: Eigen risico Glasverzekering #8759
    wijnants_d
    Deelnemer

     Uiteraard; de eerste voorwaarde is dat het als gemeenschappelijk aangemerkt moet zijn. 🙂

     In reactie op: Eigen risico Glasverzekering #8756
     wijnants_d
     Deelnemer

      Bedankt Bob!
      Voorstel vanuit de VvE wordt het glas gemeenschappelijk te houden; genoemde artikelen verwijzen hiernaar vanwege de afgesloten gemeenschappelijke verzekering.
      En er is inderdaad geen afwijking genoemd voor glas (terecht of niet…).
      In de basis is een verzekerde “altijd” verantwoordelijk voor het eigen risico, vanuit de VvE lijkt het mij onlogisch om hier van af te wijken.
      …als het dak (gemeenschappelijk) eraf waait en de opstalverzekering bevat een eigen risico, dan valt dit ook niet onder de verantwoording van de eigenaren.
      Groeten Danny

      In reactie op: Eigen risico Glasverzekering #8750
      wijnants_d
      Deelnemer

       Bedankt voor de heldere toelichting heren.
       Helaas is er geen duidelijk uitsluitsel op het probleem. De eenvoudigste weg lijkt om de leden een standpunt in te laten nemen en dit vast te leggen in het huishoudelijk reglement. Al zal dit waarschijnlijk juridisch niet standhouden. Daarbij lijkt eventueel de uitspraak van een rechter op pure willekeur uit te draaien.
       …of de glasverzekering opzeggen; grapje.
       Groeten Danny

       In reactie op: Eigen risico Glasverzekering #8711
       wijnants_d
       Deelnemer

        Goedemiddag,
        Bedankt voor alle reacties! Het is een behoorlijke discussie geworden. :O
        Volgens het model reglement 1983 is de VvE aansprakelijk, aangezien er een gezamenlijke verzekering voor opstal en glas is afgesloten.
        Volgens mij staat dit duidelijk omschreven in artikel 17 lid 6 i.c.m. artikel 8.
        Mijn twijfel ligt meer in de afwijkingen die in het splitsingsreglement van de VvE zijn opgenomen m.b.t. artikel 2 lid 1 en 3 van het model reglement 1983.
        Het artikel van Rijssenbeek omschrijft een situatie waarbij iemand aansprakelijk kan worden gesteld. Dat gaat in deze situatie (weersomstandigheden) niet op.
        Is dit wel het geval dan kan de verzekerde (de VvE) het eigen risico verhalen, lijkt mij.
        Bij de eerstvolgende vergadering maar bespreken hoe om te gaan met toekomstige situaties. In dit geval lijkt me het eerlijk dat de VvE het eigen risico draagt, aangezien deze de verzekerde is en er geen schuldige partij is om de kosten op te verhalen.
        Indien de verzekering de kosten niet vergoed vanwege een mogelijke clausule, dan is er geen glasverzekering voor het specifieke voorval en vervalt artikel 17 van het model reglement 1983. Dus dan zijn de volledige kosten toch voor de bewoner zelf?
        Groeten Danny
        p.s. Artikel 9 kent geen aanpassing in het splitsingsreglement.

        In reactie op: Eigen risico Glasverzekering #35001
        wijnants_d
        Deelnemer

         Bedankt voor de reactie; hierbij de aanvullende informatie:
         Splitsingsakte:
         2.  In het model Reglement worden de volgende aanvullingen en wijzigingen aangebracht:
         a. Artikel 2 lid 1 dient te worden gelezen als volgt:
         “Ieder van de eigenaars is voor het in de omschrijving van zijn appartementsrecht
         genoemde aandeel in de gemeenschap gerechtigd”
         b. Conform het bepaalde in artikel 2 lid 3 van het Model Reglement worden de gemeenschappelijke kosten en schulden door de eigenaars gedragen in verhouding, waarin zij tot de gemeenschap zijn gerechtigd.
         In afwijking van het bovenstaande komen, onverminderd de bevoegdheid van de vergadering tot beslissing omtrent de uitvoering… (zie vorig bericht).
         Wederom bedankt!
         Groeten Danny

         In reactie op: Onjuiste uitvoering splitsingsakte #5011
         wijnants_d
         Deelnemer

          Goedenavond,
          Iedereen bedankt voor de inbreng.
          Inmiddels is de vergadering achter de rug en is de situatie (gelukkig) naar ieders tevredenheid opgelost.
          De verdeelsleutel is over de afgelopen 5 jaar hersteld, waarbij de premie van € 60,00 als nominale premie is opgevat. Dit betekent dat een aantal leden een nabetaling verschuldigd zijn en een aantal leden een restitutie ontvangen. De restitutie is vervolgens uit coulance voor de helft kwijtgescholden.
          Vanwege het geringe bedrag heeft het nagenoeg geen impact op de reserve van de VvE.

          In reactie op: Evenredige opname reservefonds #34941
          wijnants_d
          Deelnemer

           Bedankt voor de reactie.
           Na controle blijkt de splitsingsakte eerlijk, maar nooit juist toegepast…
           Ik heb hiervoor een nieuw onderwerp aangemaakt:
           http://www.vve-forum.nl/onderwerp/onjuiste-uitvoering-splitsingsakte/

           In reactie op: Onjuiste uitvoering splitsingsakte #4946
           wijnants_d
           Deelnemer

            Het is ook een beetje de interpretatie van de vve-bijdrage.
            Wat houdt 60,00 in?
            …nominaal, 1/14 of 3/28. Hierdoor is “toveren” wellicht geen fantasie 😉
            Bewoners verrassen met een naheffing is natuurlijk niet leuk. Het verleden achterwege laten vinden een aantal “lastigste” leden en degene met een achterstand vast geen goed plan…

            In reactie op: Onjuiste uitvoering splitsingsakte #4936
            wijnants_d
            Deelnemer

             Zeg dat…
             Bedankt voor het antwoord.
             Begrijp inmiddels dat er een verjaringstermijn van 5 jaar is.
             In de eerstvolgende vergadering (volgende week) leg ik een aantal opties voor om het verleden te corrigeren.
             De optie om de VvE-bijdrage van € 60,00 te laten gelden als 3/28 lijkt mij hierin de beste keuze. 1/14 geeft in deze een bijdrage van € 40,00.
             Resitutie voor eigenaren* met 1/14 deel: € 20,00 * 12 maanden *5 jaar = € 1.200,00
             Hiermee hoeven een aantal eigenaren geen flinke som bij te betalen en valt de impact op de algemene reserve enigszins mee.
             * Eén eigenaar heeft inmiddels het huis verkocht, krijgt deze ook alsnog zijn te veel ingelegde bijdrage terug? …als ik ze kan bereiken.
             Andere optie: 3/28=77,14 en 1/14= 51,43 (nominaal 60,00)
             Andere optie: 3/28=90,00 en 1/14=60,00 (huidige bijdrage)
             Vanaf heden kan de algemene reserve dan weer aangevuld worden met een juiste verdeelsleutel en nieuw vast te stellen bijdrage.

             In reactie op: Evenredige opname reservefonds #4918
             wijnants_d
             Deelnemer

              Yeeh 🙂 Bedankt voor het antwoordt.
              Toch vind ik het apart:
              De splitsingsakte heeft een standaard breukdeel van 1/12 per lid (woning), de bijdrage per lid is ook gelijk voor alle leden.
              De benedenwoningen lijken in deze akte een nadeel te kennen:
              – balkons zijn opgenomen in de akte (alleen voor bovenwoningen)
              – bergingen zijn opgenomen in de akte (alleen voor bovenwoningen)
              – contract voor algemeen licht in portieken (alleen voor bovenwoningen)
              – schuren en schuttingen niet in de akte opgenomen (voor benedenwoningen)

              In reactie op: Evenredige opname reservefonds #4916
              wijnants_d
              Deelnemer

               De eigenaren met een berging willen graag onderhoud laten uitvoeren.
               Dit is bij de VvE aangevraagd om op te pakken, dus de aanbesteding wordt in opdracht van de VvE uitgevoerd.
               De overige 4 leden hebben niets met deze bergingen te maken, maar ook hun ingelegde gelden (opname uit reservefonds) worden hiervoor ingezet.
               Is dit eerlijk of krijgen ze een evenredig deel uitgekeerd?

               In reactie op: Evenredige opname reservefonds #4914
               wijnants_d
               Deelnemer

                Dat de onderhoudskosten uit het reservefonds betaald worden is duidelijk.
                De vraag is of de leden zonder berging een evenredig deel ontvangen uit het reservefonds.
                De 8 leden met een berging vragen voor onderhoud een opname van bv. € 16.000.
                Deze opname komt uit een reservefonds die door 12 leden is opgebouwd.
                Ontvangen de 4 leden zonder berging een evenredige opname van € 2.000, zodat er een totale opname van € 24.000 uit het reservefonds plaatsvindt?

                In reactie op: Evenredige opname reservefonds #4912
                wijnants_d
                Deelnemer

                 Bedankt voor de snelle reactie!
                 Zeker niet. De eigenaar “verkoopt” als het ware zijn deel van het reservefonds aan de nieuwe eigenaar. Er veranderd bij verkoop dus niets aan het reservefonds.
                 Er bestaat maar één reservefonds (…spaarrekening). Vandaar mijn vraag over evenredigheid bij deze specifieke opname.

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 15)