Nieuw! Modelreglement kleine VvE ‘s

Er is weer een nieuw modelreglement voor Verenigingen van Eigenaren (VvE). VvE-juristen Astrid Luijk van Stichting VvE Belang en Claudia Siewers van Stichting Visitatie Woningcorporaties hebben speciaal voor kleine VvE’s een modelreglement opgesteld. Hieronder bespreekt Nederlandvve.nl het nieuwe Modelreglement kleine VvE ‘s.

Beheer van kleine VvE vaak moeizaam

Het beheer van kleine VvE’s gaat vaak moeizaam. De standaard modelreglementen zijn niet voor kleine VvE’s geschreven terwijl niet elke notaris daar bij splitsing voldoende rekening mee houdt. De opstellers van het nieuwe modelreglement hebben daarom een oplossing bedacht die zoveel mogelijk op maat is gesneden voor kleine VvE’s. Het model is speciaal gemaakt voor VvE’s met 2 of 3 appartementsrechten, maar ook ietsjes grotere VvE’s (tot 5 appartementen) kunnen ermee uit de voeten.

Wat maakt het modelreglement kleine VvE ‘s zo bijzonder?

Het nieuwe modelreglement is eenvoudiger van opzet dan de standaard modelreglementen. Dit zijn de bijzonderheden:

 • Eenvoud: er zijn artikelen weggelaten die niet per se in het modelreglement hoeven te staan. Bijvoorbeeld zaken die al in de wet zijn geregeld.
 • Stemverhoudingen: alle besluiten worden met een gewone meerderheid van stemmen genomen. Met slechts 2 of 3 eigenaren wordt een gekwalificeerde meerderheid namelijk toch niet bereikt. Dat staat in feite gelijk aan unanimiteit. Daarnaast is er een regeling voor het geval dat de stemmen staken (de helft voor, de helft tegen). Een deskundige neemt dan een bindend besluit.
 • Gemeenschappelijke gedeelten en zaken: in plaats van een opsomming van wat wel gemeenschappelijk is, staat in het modelreglement kleine VvE ‘s een opsomming van wat niet gemeenschappelijk is. De redenering wordt dan omgedraaid in vergelijking met de traditionele modellen. Alles dat niet in het lijstje staat, is gemeenschappelijk.
 • Kascommissie: in een kleine VvE is het vaak niet te doen om een kascommissie de jaarrekening te laten controleren. Lees dit maar eens. Daarom staat in het nieuwe modelreglement dat de verplichting tot kascontrole vervalt als de jaarrekening unaniem wordt goedgekeurd.
 • Bestuur: in een kleine VvE zijn bestuursfuncties vaak lastig te verdelen. Daarom zijn in het nieuwe modelreglement kleine VvE ‘s alle leden ook bestuurder. Zij moeten wel door de vergadering gekozen worden.
 • Patstelling: tot slot is er een regeling die voorziet in een oplossing als de de andere eigenaar niet te bereiken is of nergens aan meewerkt.

Tekst van modelreglement kleine VvE nu online

Het modelreglement kleine VvE is nu online te raadplegen. Klik op de link hieronder om het reglement te downloaden.

Dit bericht is geplaatst op  woensdag 11 augustus 2021.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

7 reacties over “Nieuw! Modelreglement kleine VvE ‘s

 1. Carla schreef:

  Dit lijkt mij een goede ontwikkeling. Daar zijn vast de kleine VvE’s heel blij mee. Ben nieuwsgierig naar de complete inhoud van dit Reglement. Moest wel even glimlachen vanwege het feit dat alle leden bestuurders worden, met tegelijk de restrictie dat ze wel gekozen moeten worden. 😉

  1. Nederlandvve.nl schreef:

   Hi Carla,
   Dank voor je reactie. Dat elementje vond onze redactie ook wel interessant/grappig, zo stond het beschreven in het VvE Magazine. Het was mede daarom dat we de (concept) akte van het nieuwe modelreglement hebben opgevraagd bij een van de opstellers bij VvE Belang om te zien hoe het daar precies in staat. We weten dat hopelijk aankomende week. Houd je onze site in de gaten? we berichten jou en onze andere lezers dan zo snel mogelijk.
   Hartelijke groet,
   Redactie Nederlandvve.nl

 2. Bob schreef:

  Artikel 35
  Het bestuur. Vertegenwoordiging vereniging
  1. Alle appartementseigenaars zijn tevens bestuurder, tenzij de vergadering
  anders besluit.
  2. De bestuurders worden door de vergadering voor onbepaalde tijd, al dan
  niet uit de leden van de vereniging, benoemd. Zij kunnen te allen tijde
  door de vergadering worden geschorst en ontslagen.
  3. Het bestuur dient onmiddellijk de vereniging, de bestuurders en de
  eventuele beheerder die als gevolmachtigde van het bestuur kan
  optreden alsmede wijzigingen in het bestuur of een beheerder als
  hiervoor bedoeld, te laten inschrijven in het Handelsregister.
  4. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Voor zover het
  reglement of het eventuele huishoudelijk reglement niet anders bepaalt
  of de vergadering niet anders besluit, draagt het bestuur zorg voor de
  tenuitvoerlegging van de besluiten van de vergadering. Het bestuur
  beheert de middelen van de vereniging, met inachtneming van het
  bepaalde in artikel 27. De vergadering kan nadere regels vaststellen met
  betrekking tot dit beheer.
  5. Het bestuur heeft de machtiging nodig van de vergadering voor het
  instellen van en berusten in rechtsvorderingen of
  verzoekschriftprocedures, het aangaan van
  vaststellingsovereenkomsten, en voor het verrichten van
  rechtshandelingen en het geven van kwijtingen die een belang van een
  nader door de vergadering vast te stellen bedrag te boven gaan. Zolang
  de vergadering het bedoelde bedrag nog niet heeft vastgesteld, bedraagt
  dit bedrag vijfduizend euro (€ 5.000,=). Het bestuur heeft geen
  machtiging nodig om in een geding verweer te voeren, en evenmin voor
  het nemen van conservatoire maatregelen en voor het voeren van
  incassoprocedures.

 3. Bob schreef:

  Hi Carla,
  Die restrictie is er niet, zie artikel 35.
  Met vriendelijke groet,
  Bob

 4. Roos schreef:

  Is dit nieuwe reglement al gepubliceerd? Zou deze graag willen bekijken!

 5. Wim Aalbers schreef:

  Wat is het gevolg van het invoeren van het Modelreglement voor kleine VvE’s?
  Moet daarvoor de Acte van Splitsing worden herzien en opnieuw vastglegd?

 6. Yvet Frieser schreef:

  Hallo ,

  Ik lees zojuist dit artikel.

  Ik zit in een hele kleine vve 3 eigenaren en 2 bewoners met het oude reglement.

  Is het juridisch mogelijk om het oude reglement om te zetten maar het nieuwe en met wat voor kosten moet men rekening houden?

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.

 • Ken jij #VvE-TV al?

  Mis vanaf nu geen enkele video meer:

  Klik hier!!