Verplichtingen/verantwoordelijkheid van kascommissie bij direct aftreden bestuur

15 berichten aan het bekijken - 136 tot 150 (van in totaal 220)
 • Auteur
  Berichten
 • #11692
  Bob
  Deelnemer

   ” In deze Nieuwsbrief laat het bestuur u weten per DIRECT af te treden!”

   Ze geven zelf ook aan dat alleen het bestuur is afgetreden.
   De VvdV is een ander orgaan van de VvE.

   #11693
   Rob
   Deelnemer

    Daarnaast, is het t.a.v. de functie Voorzitter van de Vergadering niet vreemd dat deze niet ingeschreven kan worden bij de KvK, nu wettelijk is geregeld dat deze VvdV het bestuur vervangt bij belet en ontstentenis?

    Neen, dat is helemaal niet “vreemd”. Het handelsregister legt voor derden vast wie standaard bevoegd zijn namens de VvE. Dat zijn de bestuurders en eventueel een gevolmachtigde (beheerder). Het handelsregister legt niet vast wie in een bijzondere, uitzonderlijke en tijdelijke situaties (belet/ontstentenis) wel eens bevoegd zou kunnen zijn. Voorts is het niet aan (het handelsregister raadplegende) derden om zelf onderzoek te doen naar, noch om zelf vast te stellen of, er (juridisch gezien) daadwerkelijk sprake is van belet/ontstentenis. Merk verder nog op dat feitelijk(e) belet/ontstentenis zich slechts (zeer) zelden zal voordoen bij een “meerkoppig” bestuur c.q. een besturend beheerder, en dat in heel veel VvE’s wel een bestuur wordt benoemd, maar (helaas!!) veel minder vaak daadwerkelijk ook een VvdV wordt benoemd. Droevig, maar dit terzijde. Treedt in enige VvE onverhoopt(e) belet/ontstentenis op, dan is het aan de VvdV, zo die al benoemd is, om de bal op te pakken en zich als (tijdelijk!) vervanger aan derden (waar op dat moment al zaken mee wordt gedaan, of een derde waar de VvE zaken mee moet gaan doen) bekend te maken (en aan te tonen en/of te bewijzen op welke grond hij/zij bevoegd is om (tijdelijk!) in de plaats te treden van het in/uit het handelsregister bekende bestuur). De VvdV weet wanneer feitelijk sprake is van belet of ontstentenis (en zoals gezegd moeten derden dat niet zelf gaan uitzoeken/vaststellen).

    Helder, dank je wel !
    Ik neem aan dat op basis van bovenstaande een bankinstelling in voorkomend geval ook zijn medewerking zal verlenen aan de VvdV.
     

    #11695
    teckelodorus
    Deelnemer

     Duidelijk verhaal, zoals het zou moeten zijn.
     Ons HHR, welk in 2011 door ditzelfde afgetreden bestuur is gerealiseerd, staan o.a. de volgende begrippen en artikelen:
     Voorzitter “wordt bedoeld de door de vergadering gekozen en benoemde voorzitter van de vereniging”
     Bestuur “wordt bedoeld het door de leden van de vereniging benoemd bestuur”
     Art. 4. Bestuur “bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester” Het Bestuur wordt door de vergadering benoemd. Bestuursleden dienen eigenaar te zijn.
     Art. 7. Het gezamenlijk bestuur vervult de taak van Administrateur
     Art. 9. De voorzitter van het bestuur leidt alle vergaderingen. Met de penningmeester tekent hij alle officiële stukken.
     Art. 11.Voor alle betalingen hoger dan 2.500,= is mede goedkeuring van de voorzitter en de secretaris vereist.
     Art. 13. Het bestuur vergadert telkens als de voorzitter, of de twee andere bestuursleden, dit noodzakelijk achten. In dat laatste geval geven de betrokkenen van hun wens kennis aan de voorzitter, die vervolgens binnen 14 dagen na ontvanhst van een dergelijke kennisgeving een vergadering doet houden. Indien binnen deze termijn geen vergadering is gehouden zijn de aanvragers bevoegd zelf een vergadering uit te schrijven, welke zelf zijn voorzitter kiest.
     Dit HHR rammelt m.i. aan alle kanten, maar roept bij mij wel de vraag op:
     Is de voorzitter van het bestuur tevens voorzitter van de vergadering en zijn dan bij DIRECT aftreden beide functies opgeheven?

     #35034
     Bob
     Deelnemer

      Helder, dank je wel ! Ik neem aan dat op basis van bovenstaande een bankinstelling in voorkomend geval ook zijn medewerking zal verlenen aan de VvdV.

      Graag gedaan. 😉
      Vast en zeker.

      #11697
      Bob
      Deelnemer

       Dit HHR rammelt m.i. aan alle kanten, maar roept bij mij wel de vraag op:
       Is de voorzitter van het bestuur tevens voorzitter van de vergadering en zijn dan bij DIRECT aftreden beide functies opgeheven?

       1. Ik zit momenteel een slordige 2200 kilometer verderop, en ik kan het hier zelfs horen rammelen !! 😉
       2. De voorzitter van het bestuur kan ook VvdV zijn, maar zoals reeds aangegeven is daar een separate benoeming (daartoe strekkend vergaderbesluit) vereist. De VvdV wordt niet verstopt in een Huishoudelijk Reglement en passant eventjes benoemd. Geen correcte benoeming, geen VvdV.
       3. De nieuwsbrief leert dat het bestuur is opgestapt, de VvdV wordt niet genoemd. Er is ook geen VvdV, alleen wordt een niet bestaande grootheid gedefinieerd.
       4. Als er al een VvdV zou zijn moet die separaat zijn functie neerleggen. Dat twee aparte functies onder voorwaarden door één persoon mogen worden bekleed maakt dat niet anders.

       #11698
       teckelodorus
       Deelnemer

        Sympathiek van je, Bob, om zelfs op 2200 km afstand nog te reageren. Hoop dat je daar in ieder geval wel safe zit. Jouw conclusie is dus, dat je niet uit dit HHR het gevolg kan trekken, dat er hier toch sprake is van een VvdV, want dan zou het ook zo moeten zijn dat de functie dan separaat moet worden neergelegd, ook al is het dezelfde persoon. Had een kleine hoop, dat dat wel het geval zou zijn, dan had deze meervoudige functionaris er op aangesproken kunnen worden.

        #11699
        Bob
        Deelnemer

         Sympathiek van je, Bob, om zelfs op 2200 km afstand nog te reageren. Hoop dat je daar in ieder geval wel safe zit.

         Dank je wel, graag gedaan. Zit hier in Spanje toch onder een wat strikter huisarrest dan in Nederland, en het gevoel voor humor bij de handhavers is zeer begrijpelijk niet zo hoog. Op een enkeling na is de bevolking behoorlijk gedisciplineerd. Wat een toestanden allemaal!

         Jouw conclusie is dus, dat je niet uit dit HHR het gevolg kan trekken, dat er hier toch sprake is van een VvdV, want dan zou het ook zo moeten zijn dat de functie dan separaat moet worden neergelegd, ook al is het dezelfde persoon. Had een kleine hoop, dat dat wel het geval zou zijn, dan had deze meervoudige functionaris er op aangesproken kunnen worden.

         Correct verwoord ! Het HHR schept alleen maar verwarring.
         Als ik me goed herinner heb jij de benoeming van het opgestapte bestuur meegemaakt. Een separate benoeming van een VvdV zou jou opgevallen zijn, en bekend moeten zijn.
         Je hebt ook gelijk met de laatste opmerking. Mocht de opgestapte bestuurder die zich voorzitter (bestuur) noemt zelf van mening zijn dat hij wel een echte en benoemde VvdV zou zijn dan had hij ook die functie separaat moeten neerleggen. Dat heeft hij op zijn minst niet duidelijk geschreven, en dientengevolge zou hij dan nog wel (vermeend) VvdV zijn. Als dat het geval zou zijn ligt het op met name zijn bordje om, gegeven het directe opstappen van het bestuur, als VvdV een vergadering uit te roepen. Dat heeft betrokkene ook niet gedaan.
         Dit bestuur heeft zichzelf wat mij betreft keurig in een onmogelijke situatie en dito valkuil gestort. 😉

         #11700
         RonaldL
         Deelnemer

          Ons HHR, welk in 2011 door ditzelfde afgetreden bestuur is gerealiseerd, staan o.a. de volgende begrippen en artikelen:
          Voorzitter “wordt bedoeld de door de vergadering gekozen en benoemde voorzitter van de vereniging”

          Er bestaat een voorzitter van het bestuur en wen voorzitter van de vergadering, maar niet de voorzitter van de vereniging (in vve land tenminste)
          Bestuur “wordt bedoeld het door de leden van de vereniging benoemd bestuur”
          Het bestuur wordt niet benoemd, dat is er al volgens de statuten. Sommige personen worden benoemd als bestuurslid.
          Art. 9. De voorzitter van het bestuur leidt alle vergaderingen. Met de penningmeester tekent hij alle officiële stukken.
          Welke vergaderingen? Ik zou in dit verband zeggen de bestuursvergaderingen, niet de ALV.
          Art. 13. Het bestuur vergadert telkens als de voorzitter, of de twee andere bestuursleden, dit noodzakelijk achten. In dat laatste geval geven de betrokkenen van hun wens kennis aan de voorzitter, die vervolgens binnen 14 dagen na ontvanhst van een dergelijke kennisgeving een vergadering doet houden. Indien binnen deze termijn geen vergadering is gehouden zijn de aanvragers bevoegd zelf een vergadering uit te schrijven, welke zelf zijn voorzitter kiest.
          Ook dit slaat allemaal op de bestuursvergaderingen, niet op de ALV.

          #11701
          Rob
          Deelnemer

           Art. 4. Bestuur “bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester” Het Bestuur wordt door de vergadering benoemd. Bestuursleden dienen eigenaar te zijn.

           Met het oog op de toekomst viel deze mij ook direct op 😉
           Tenzij er in jullie splitsingsakte een wijziging aangebracht is, is het met MR1992 geheel niet verplicht dat het bestuur uit eigenaren moet bestaan.
            

           #11705
           teckelodorus
           Deelnemer

            In de laatste “Nieuwsbrief” van het afgetreden bestuur d.d. 3 april met als inhoud de blokkering/deblokkering van de betaalpassen wordt er ondertekend door de namen met vermelding “voorzitter a.i” – “secretaris a.i.”- “penningmeester a.i.” is dat niet een beetje voorbarig om jezelf meteen deze titel aan te meten? Na het Directe Aftreden hebben zij toch de status van lid van de VvE gekregen, net als ieder ander lid?
            Wat mag een zelfbenoemd “ad interim” bestuur wel of niet doen? Kan dit verder gaan als handelen als een “goed huisvader”?

            #11706
            Bob
            Deelnemer

             Het bestuur is juridisch gezien aantoonbaar afgetreden, de VvE slaapt nu, het bestuur heeft geen bestuursbevoegdheden meer en nog slechts de dure plicht om als goed huisvader schade te voorkomen. Het bestuur heeft bijzonder weinig mogelijkheden iets (nieuws) te doen en zichzelf keurig buitenspel gezet. Ze hebben zichzelf perfect in ce eigen voet geschoten!!

             Het bestuur (dat zeker geen bestuur meer is) kan en mag niets meer dan wat strikt noodzakelijk is in het kader van “damage control”.
             Bij alles wat de opstappers meer doen dan dat nemen ze het risico daarvoor voor de rechter te worden gedaagd! Zeker nu het opgestapte bestuur ook niet de moeite neemt een vergadering uit te schrijven.
             Wat mij betreft maken ze zichzelf onsterfelijk belachelijk en volkomen ongeloofwaardig. Pure blufpoker! Denken ze de komende jaren a.i. bestuur te blijven, nooit meer te vergaderen en maar wat te doen??
             De andere kant van het verhaal is dat iemand (1 of meer eigenaars) die deze “jokers” (kwalificatie voor mijn rekening) aan het kleed wil komen voor enig onbevoegd handelen als zijnde bestuurder wel naar de rechter zal moeten om recht te halen. Vandaar ook dat ik met enige regelmaat schrijf dat iemand die in deze tijd, en zeker als lid van de VvE, geen rechtsbijstandverzekering heeft het echt niet begrijpt. Waarmee overigens absoluut niet gezegd is dat het eenvoudig is om zelfs met een rechtsbijstandverzekering gratis een zaak aan te spannen.
             Helaas zijn we daarmew weer “terug bij af”, géén actie, géén oplossing!
             Dat geldt voor alle leden, inclusief het opgestapte niet meer in functie zijnde bestuur.
             Met blufpoker en armpje drukken komt er zeker geen oplossing, maar slechts nog meer gegarandeerde ellende!

             #11931
             teckelodorus
             Deelnemer

              Even een tussenbericht en vraag:
              Er zit nog geen beweging in, maar het afgetreden bestuur wat zich nu Ad Interim noemt, neemt wel haar verantwoordelijkheid wat de lopende zaken betreft.
              De vraag: mag het Ad Interim bestuur, welke niet aan het vereiste genoemde breukdelen in de akte voldoet, formeel wel of niet een vergadering beleggen? Of ligt dat in het verlengde van: als goed huisvader handelen?
              Te bedenken valt, dat er met in werking treden van de nieuwe Corona regels, er weer fysiek vergaderd kan worden.

              #11932
              Bob
              Deelnemer

               Goed te horen dat de lopende zaken worden opgepakt/afgehandeld. Hoop dat het opgestapte (ad interim geeft slechts verwarring, er is geen bestuur meer) bestuur daarbij de grenzen goed in acht neemt, ook in hun eigen belang!
               Over de vraag: Nu er geen bestuur is, maar slechts een slapende VvE, doen de breukdelen er niet meer toe. Uitgaande van de (acuut) slapende VvE kan en mag ieder lid (of clubje leden) een vergadering uitschrijven (denk aan alle termijnen en voorwaarden), dus ook het opgestapte bestuur (maar niet in hoedanigheid van bestuurder).
               Op de agenda zou formeel gezien het benoemen van een bestuur moeten staan (of mogelijk zelfs het herbenoemen van het opgestapte bestuur).
               Daarnaast zou in de vergadering kunnen (lees moeten) worden besproken hoe het allemaal zo is ontaard, en vooral hoe verder in de toekomst.
               Kort; iemand moet een vergadering uitschrijven, dus neem de makkelijkste weg en accepteer dat het opgestapte bestuur het (werk) doet. 😉

               #35047
               teckelodorus
               Deelnemer

                Even een tussenbericht:
                Ik heb op 26 juli een briefje geschreven naar de Kascommissie, welke toch eigenlijk nog in functie is, of zij de boeken over 2019 vóór 30 juni 2029 nog hebben gecontroleerd en hoe de financiële huishouding er op dit moment voor staat en of zij de leden hierover willen informeren.
                Ach je probeert wat open te breken, vooral in de wetenschap dat zij ook erg nauw waren met het afgetreden bestuur.
                En ja, op 27 juli antwoord ontvangen, dat zij de boeken over 2019 op 6 maart 2020 ( dus 4 dagen vóór het opstappen van het bestuur) hebben gecontroleerd en in orde hebben bevonden en dat zij de leden in de vergadering willen voorstellen om décharge te verlenen aan het opgestapte bestuur, echter nu is dat nog niet mogelijk vanwege de Corona.
                Zij besluiten met mede te delen dat zij ervan uitgaan dat het afgetreden bestuur z.s.m. een vergadering uitschrijft, zodra dit mogelijk is binnen de gegeven omstandigheden rond het corona virus.
                Mijn conclusie: Het lijkt een kwestie van tijd om weer te vergaderen, waarbij het initiatief genomen gaat worden door het afgetreden bestuur.
                 

                #12327
                Roel
                Sleutelbeheerder

                 Een afgetreden bestuur is dus geen bestuur. Maar wie dan ook een vergadering uitschrijft: het eerste om te doen is een voorzitter kiezen om die vergadering te leiden. Die bepaalt het vervolg in hoge mate en mag ook vaak een extern iemand zijn. Een voorzitter kan bijvoorbeeld de vergadering schorsen (tijd kopen) en moet vastleggen cq tekenen voor de concept notulen. Tot er een nieuw bestuur is heeft de voorzitter de leiding.

                 Ik weet niet alles, maar daar weet ik dan wel alles van...

                15 berichten aan het bekijken - 136 tot 150 (van in totaal 220)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.