Verplichtingen/verantwoordelijkheid van kascommissie bij direct aftreden bestuur

15 berichten aan het bekijken - 106 tot 120 (van in totaal 220)
 • Auteur
  Berichten
 • #11628
  Bob
  Deelnemer

   Met ingang van datum opstappen is van de (bestuurlijke) bevoegdheid van het voormalige bestuur niets meer over, en rest hen nog slechts de plicht om als goed huisvader zorg te dragen dat geen onnodige schade ontstaat (met risico van aansprakelijkheid).

   En daar hoort het voldoen van rekeningen die stammen uit (lang)lopende contracten, verzekeringen en eerder door derden geleverde prestaties gewoon bij. En betalen uit eigen zak? Waar haal je het vandaan?
   De leden blijven gewoon doorbetalen en de rekeningen moeten gewoon door de VvE worden voldaan, en niet door gewone leden die zich voorheen op vrijwillige basis tot bestuur lieten benoemen.
   De voornoemde plicht om het minimale te blijven doen vind je in het eerder aangehaalde artikel uit BW 2.

   #11629
   Bob
   Deelnemer

    Dank Bob, uiteraard heb/bewaar ik die gegevens zorgvuldig, maar het is toch eigenlijk een knotsgekke situatie. Ik wil niets liever dan dat er met op- aanmerkingen, welgemeende adviezen door dit afgetreden bestuur zorgvuldig wordt om gegaan i.p.v. dit alles maar als een aanval te zien en zichzelf als de alleswetende “grote baas” van de VvE te presenteren. Regelmatig hebben zij zich in het verleden en recentelijk laten informeren door VvE Belang en gek genoeg lijken ze met deze abrupte beslissing van DIRECT aftreden geen adviezen te hebben ingewonnen, want dan zou je het toch anders aangepakt hebben, lijkt mij. “Wordt vast en zeker vervolgd”

    Sterkte en succes gewenst !!

    #11630
    teckelodorus
    Deelnemer

     Ja Rob, wat jouw laatste alinea betreft, heb je volkomen gelijk.
     Een voorzitter van de vergadering uit eigen leden, lijkt mij wel een vereiste en idd als er geen gegadigden( leden of andere belanghebbenden, zoals kinderen, die toch altijd als gemachtigde op de vergaderingen zijn) desnoods een beheerder als bestuurder.
     Maar iemand zal moeten bewegen en ik zal dat niet zijn om reeds eerder aangegeven redenen, dus ligt de bal bij de overige ongeïnteresseerde leden en vooral bij het afgetreden bestuur, gezien hun verantwoordelijk- en aansprakelijkheid.

     #11631
     Rob
     Deelnemer

      En betalen uit eigen zak? Waar haal je het vandaan?

      Wat mij betreft de enige mogelijkheid om aan die verplichtingen te blijven voldoen !
      Waar haal jij vandaan dat iemand die niet bestuurder is gewoon over de middelen van de VvE mag blijven beschikken?
      Dat is m.i. niet de strekking van het aangehaalde artikel uit BW2
       

      #11632
      Bob
      Deelnemer

       Een voorzitter van de vergadering uit eigen leden, lijkt mij wel een vereiste en idd als er geen gegadigden( leden of andere belanghebbenden, zoals kinderen, die toch altijd als gemachtigde op de vergaderingen zijn) desnoods een beheerder als bestuurder.

       Zodra er een (echt/benoemd) bestuur is (uit de leden of een als bestuur benoemde beheerder) is de rol en “armslag” van de voorzitter van de vergadering (VvdV) naast het bestuur een (zeer) beperkte, een voorzitter van de vergadering is zeker geen “semi-bestuurder”. Beide organen, bestuur en VvdV, hebben een geheel eigen rol en taak binnen de VvE. Houd dat in het achterhoofd!

       #11633
       teckelodorus
       Deelnemer

        Is me bekend, Bob.
        VvdV heeft in ieder geval mede volmacht over de spaarrekening en dat is wel zo prettig met een extern bestuur(beheerder) en bovendien is de VvdV ook gerechtigd om vergaderingen uit te schrijven. Als die er in onze situatie was geweest, had er, als er geen Corona was geweest, natuurlijk allang een vergadering geweest. Direct na 10 maart.

        #11634
        Bob
        Deelnemer

         VvdV heeft in ieder geval mede volmacht over de spaarrekening en dat is wel zo prettig met een extern bestuur(beheerder)

         Hier merk ik voor de volledigheid op dat sinds de Wwft (de wet van 15 juli 2008 ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) de banken géén rechtstreekse zaken meer (kunnen) doen met een VvdV en/of iedere ander willekeurig lid, die/dat (immers) niet als bestuurder in het handelsregister staat ingeschreven.
         Wwft is van hoger orde dan enig MR (waar de bank niets mee heeft).
         Verder dan werkafspraken met de bestuurder (die beheerder is) gaat men niet komen, rechtstreeks met de bank zaken doen kan (de VvdV) absoluut niet.

         #11635
         teckelodorus
         Deelnemer

          Hoewel je verwijst naar een wet uit 2008 is dat voor mij geheel nieuw, maar goed je bent nooit te oud om te leren.
          Kan de VvdV zich dan ook niet inschrijven bij de KvK of ben je dan verplicht ook nog een bestuursfunctie te hebben?
          Kan me zo voorstellen dat een externe beheerder, die als enige bestuurder staat ingeschreven, wel de nodige tools in handen heeft om wit te wassen.

          #11636
          Rob
          Deelnemer

           Kan de VvdV zich dan ook niet inschrijven bij de KvK……

           Gelet op de tekst in BW5:133 “Bij belet of ontstentenis van het bestuur wordt dit vervangen door de voorzitter van de vergadering van eigenaars, tenzij in de statuten of door de vergadering een andere voorziening is getroffen.” een zeer goede vraag !
           Waarvan ik het antwoord niet weet 😉
            

           #11637
           Bob
           Deelnemer

            De KvK registreert bestuurders (naast commissarissen en vereffenaars), met functie, titel, taak en bevoegdheden middels formulier 22.
            Een en ander is HIER na te lezen.
            Precies, besturende beheerders kunnen ontzettend veel, tot en met plunderen van alle rekeningen van alle beheerde VvE’s om vervolgens ergens te rentenieren of de bak in te draaien. 😉

            #11640
            teckelodorus
            Deelnemer

             Gezien, echter op formulier 5 staat aangegeven dat er wel gevolmachtigden opgegeven kunnen worden via formulier 13. De gevolmachtigde handelingen moeten dan wel vermeld staan in de statuten en dat staat er dus.
             Hoe zit dat dan?

             #11641
             Bob
             Deelnemer

              De gevolmachtigde kan een professioneel beheerder zijn die in AvS/MR’n door de vergadering kan worden aangewezen om, gevolmachtigd door de VvE, de taken van het bestuur over te nemen en onder volmacht geheel zelfstandig uit te voeren (heeft daarmee onder volmacht dezelfde bevoegdheid als het bestuur). Zie ook formulier 13 en wat ingevuld kan en/of moet worden.
              De VvdV heeft een uiterst beperkte functie (géén volmacht namens de VvE/de vergadering) bij alléén maar onttrekkingen aan de spaarrekening, en daarenboven niet eens zelfstandig, maar met een ander (aangewezen) lid. Daar komt nog eens bij dat daarbij eerst machtiging van de vergadering voor nodig is. Zie ook dat het meest recente MR (mede om die reden) die taak al helemaal niet meer toedicht aan de VvdV.
              De VvdV heeft hier geen (statutaire) opdracht, maar is samen met een tweede persoon, na toestemming van de vergadering, een ingebouwde veiligheid om misbruik van het grote geld voor te zijn. Een veiligheidsklep net als bij spoedeisende uitgaven.
              De bank doet zaken met bestuurders en gaat echt niet voor de VvE ook nog eens (per overboeking) controleren of de vergadering een rechtsgeldig besluit heeft genomen waaraan de VvdV samen met een ander zijn bevoegdheid kan/zou kunnen ontlenen. De volmacht is noch geschikt, noch bedoeld voor de VvdV.

              #11649
              teckelodorus
              Deelnemer

               Ik zag dat als een eventuele toekomstige oplossing, als er geen nieuwe bestuurders zich aanmelden(dat laat zich natuurlijk aanzien), en dan in combinatie met een externe beheerder als bestuur. Er zal er toch wel één( al moet ik dat zelf zijn) onder de leden zijn, die met een minimaal takenpakket als VvdV kan functioneren en derhalve meteen interne controle op de spaarrekening kan houden.
               De KvK biedt dus wel deze mogelijkheid voor een gevolmachtigde.

               #11660
               teckelodorus
               Deelnemer

                Met ingang van datum opstappen is van de (bestuurlijke) bevoegdheid van het voormalige bestuur niets meer over, en rest hen nog slechts de plicht om als goed huisvader zorg te dragen dat geen onnodige schade ontstaat (met risico van aansprakelijkheid).
                Valt onder deze plicht dan ook niet het zorgen dat er een nieuw bestuur komt middels een vergadering,  rekening houdend met het juiste aantal breukdelen om een vergadering te kunnen uitschrijven, zij zijn immers leden. Bovendien hebben zij er toch ook belang bij dat er decharge verleend kan worden en de inschrijving KvK ongedaan gemaakt kan worden.

                #11667
                Rob
                Deelnemer

                 @teckelodorus  in het boek ‘de modelreglementen toegelicht’ van mr. Rijssenbeek staat te lezen “… Maar tussentijds ontslag laat onverlet, dat van de bestuurders mag worden verwacht dat deze zich inspant om te voorkomen, dat de VvE na zijn aftreden zonder bestuur achterblijft. Volgens GS Rechtspersonen (Overes), art. 37 aant. 6 is dat een uit artikel 2:9 BW voortvloeiende ambtsplicht.”
                 Daarnaast, is het t.a.v. de functie Voorzitter van de Vergadering niet vreemd dat deze niet ingeschreven kan worden bij de KvK, nu wettelijk is geregeld dat deze VvdV het bestuur vervangt bij belet en ontstentenis?
                 Nergens is bepaald dat bepaalde taken, zoals noodzakelijke betalingen, uitgesloten zouden zijn.
                 Het is m.i. dus ook vreemd dat banken niet meewerken aan iets dat wettelijk geregeld is.
                  

                15 berichten aan het bekijken - 106 tot 120 (van in totaal 220)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.