Contactverbod na stalken VvE beheerder

De rechtbank in Amsterdam heeft onlangs in een opmerkelijke uitspraak een contactverbod opgelegd aan een lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE). De reden daarvoor is dat het lid VvE beheerders stalkte en de VvE bestookte met meerdere procedures. Hieronder bespreekt Nederlandvve.nl hoe de rechter tot zijn beslissing kwam.

Procedures tegen de VvE

De gedaagde in deze zaak heeft in de afgelopen jaren meerdere procedures tegen de VvE gevoerd. In enkele gevallen is hij in het gelijk gesteld, in andere gevallen niet. De VvE had in die tijd een beheerovereenkomst gesloten met VvE beheerder VBA uit Amsterdam. Het VvE lid in kwestie heeft veelvuldig contact met VBA gezocht, heeft haar pand meerdere keren bezocht en op een bepaald moment is de spanning daarbij zo hoog opgelopen, dat de man door de politie uit het pand is verwijderd. Die gang van zaken heeft VBA doen besluiten de beheerovereenkomst met de VvE op te zeggen.

Beheerovereenkomst beëindigd wegens wangedrag VvE lid

Voor de leden van de VvE was dit aanleiding om aan de gedaagde te verzoeken om problemen – in voorkomend geval – eerst aan het bestuur voor te leggen, die het dan met de beheerder zou kunnen bespreken. Hij deed dat echter niet. Toen de man er lucht van kreeg dat de VvE een nieuwe beheerder had, heeft hij met die beheerder contact opgenomen. Hij heeft de medewerkers van die beheerder dusdanig bejegend, dat die besloot om de beheerovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

VvE vordert contactverbod

Voor de VvE is de maat daarom vol. De VvE dagvaardt de man en vordert een contactverbod. De rechter oordeelt dat een contactverbod ver gaat, maar toegewezen kan worden als er in hoge mate feiten en omstandigheden zijn die dat rechtvaardigen: er moet sprake zijn van een onhoudbare situatie. De rechter vindt dat de wijze waarop de man contact zoekt met de beheerders van de VvE, ertoe heeft geleid dat de VvE nu geen beheerder meer kan vinden die bereid is voor haar te werken. Twee VvE beheerders hebben hun relatie met de VvE al beëindigd vanwege het gedrag van de man.

Rechter verbiedt contact met beheerder VvE

Daar staat tegenover dat de man helemaal geen contact met de beheerders hoeft op te nemen om zijn belangen te behartigen. Hij kan zijn visie aan de ledenvergadering voorleggen of contact opnemen met het bestuur van de VvE. De rechter wijst daarom de vordering toe. Voor iedere keer dat de man met een nieuwe VvE beheerder contact opneemt, verbeurt hij een dwangsom van €1.000,-. Ook wordt de man veroordeeld om de proceskosten van de VvE te betalen.

Dit bericht is geplaatst op  woensdag 31 mei 2017.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.

  • Heb je een vraag over je VvE?

    Hier krijg je het antwoord!

    VvE-Forum.nl