Coronavirus leidt tot annuleringen VvE vergadering

Veel Verenigingen van Eigenaren (VvE ’s) houden traditiegetrouw in de eerste maanden van het jaar de verplichte VvE-vergadering, maar door het coronavirus zijn veel VvE vergaderingen de komende maanden geannuleerd. VvE’s gaan nu op zoek naar alternatieve communicatiemiddelen. “Wij merken de laatste jaren al dat er een verschuiving plaatsvindt waarbij gedeeltes van de VvE vergadering via onze app plaatsvinden, ondanks dat de eigenaren voor het formele gedeelte wel fysiek bij elkaar moeten komen.” zegt Martin Pruim van de online VvE app VvE-site.nl.

Juridische gevolgen

In de VvE-vergadering wordt het jaarverslag gepresenteerd en wordt het exploitatieoverzicht en de balans besproken. Ook wordt de begroting van het komende jaar vastgesteld evenals de servicekosten.

In de meeste splitingsreglementen is bepaald dat de VvE-vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt gehouden. Alleen in het modelreglement van 2017 is de mogelijkheid opgenomen om deze termijn te verlengen. Voor de eerdere modelreglementen zijn geen sancties bekend voor het overschrijden van de termijn van 6 maanden, maar gezien de huidige situatie met het coronavirus in Nederland zal een termijnoverschrijding te rechtvaardigen zijn.

Ondanks coronavirus toch vergaderen

Wanneer VvE’s besluiten om de vergadering toch doorgang te laten vinden doen zij er goed aan om in ieder geval anderhalve meter afstand van elkaar te houden en de voorschriften van het RIVM op te volgen. Eventueel kunnen de leden van de VvE gebruik maken van machtigingen aan het bestuur om in een zo klein mogelijk committee alsnog aan de verplichting te kunnen voldoen.

Dit bericht is geplaatst op  zondag 22 maart 2020.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.