Een gedeelde auto voor de VvE, kan dat?

In de laatste editie van het VvE Magazine van Stichting VvE Belang staat een advertentie waarmee een VvE-beheerder aandacht vraagt voor het leasen van een auto door de Vereniging van Eigenaars (VvE), die zij vervolgens aan haar leden beschikbaar stelt. De VvE zou dan maandelijks een leasebedrag betalen, en de leden van de VvE kunnen de auto gebruiken. Als zij dat doen, betalen zij een kilometervergoeding. Dat klinkt op zichzelf leuk natuurlijk, maar blijft dat zo als je er beter naar kijkt? 

Kan de VvE een auto leasen? En waarom adverteert de beheerder daarmee?

Nederlandvve.nl werd naar aanleiding van de advertentie in het magazine van VvE Belang meermaals benaderd met de vraag of dat wel kan en mag. Het antwoord daarop is kort en simpel: neen, de VvE kan en mag geen auto leasen. Waarom de VvE-beheerder daar dan toch mee adverteert, en dus doet voorkomen alsof het wel mogelijk zou zijn is niet duidelijk. In elk geval is hieronder uiteengezet hoe het zit.

VvE behartigt gemeenschappelijke eigenarenbelangen…

Het doel van de VvE is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Dat betekent dat het moet gaan om belangen die de eigenaren hebben en rechtstreeks voortvloeien uit het feit dat zij mede-eigenaar van het gebouw zijn. Kort gezegd komt het er dus op neer dat de VvE het behoud van de gemeenschappelijke eigendommen tot doel heeft, bijvoorbeeld door die te verzekeren en te onderhouden. Daarnaast heeft de VvE ook (tot op zekere hoogte) tot doel om de leefkwaliteit op peil te houden.

…maar individuele belangen die men gemeenschappelijk heeft…

Andere belangen dan de belangen die uit het zijn van appartementseigenaar voortvloeien, vallen niet onder de taken en bevoegdheden van de VvE. Ook niet als meerdere eigenaren dat belang met elkaar delen. Te denken valt het belang bij het hebben van een mooie kerstboom in de hal van de VvE, een biljarttafel in de centrale ruimte, het belang om elk jaar gezellig met de buren een barbecue te organiseren of het belang om de wekelijkse boodschappen met de auto te kunnen doen c.q. het belang om omwille van het milieu geen eigen auto te hebben.

…zijn geen gemeenschappelijke belangen

Die belangen hebben namelijk één ding gemeen: ze hebben niets te maken met het zijn van appartementseigenaar. Ze hebben wel te maken met het creëren van een kerstgevoel, de wil tijd door te brengen met de buren of het comfortabel kunnen doen van de wekelijkse boodschappen mèt zorg voor het milieu.

VvE heeft geen bevoegdheid die belangen te behartigen

De VvE heeft dan ook geen bevoegdheid om die belangen te behartigen. Besluiten die daartoe strekken – zoals een besluit om een auto te leasen en uit de VvE kas te betalen – kunnen door de VvE dus ook niet genomen worden. Die besluiten zijn nietig. Dat klemt te meer omdat een leasecontract wel alle eigenaren bindt: de VvE wordt namelijk partij bij dat contract. Hoe leuk en creatief een dergelijk idee ook is: het is niet aan de VvE om auto-delen te regelen. Natuurlijk kan de VvE het faciliteren (bijvoorbeeld door toestemming te geven voor een laadpaal) als een klein groepje samen het initiatief neemt en de kosten draagt, maar het zelf regelen kan en mag de VvE het niet.

Dat zou een VvE ook niet moeten willen.

Beheerder moet VvE ervan weerhouden, niet ertoe bewegen!

Kortom: de VvE kan geen auto leasen. De professioneel VvE-beheerder die dat toch organiseert, zou zich wat ons betreft wellicht nog een keer achter de oren moeten krabben over wat een VvE inhoudt en welke rechten en plichten VvE’s hebben. Sterker nog: een professioneel VvE-beheerder moet zaken als autolease niet voorstellen aan VvE’s, maar VvE’s er juist van moeten weerhouden.

Leuk idee, maar besluit nietig

Ten aanzien van nieuwjaarsborrels, barbecues, enzovoorts geldt natuurlijk wel dat het organiseren daarvan zeker valt toe te juichen, mede gelet op de onderlinge verstandhouding van de leden en ook ‘gewoon’ omdat het gezellig is, maar het is dan het beste om – ter voorkoming van misverstanden en geschillen – het buiten de VvE om te laten lopen en de deelnemers zelf een bijdrage daarvoor te laten betalen. Doet de VvE dat niet, dan is het gevolg dat een nietig besluit wordt genomen met de kans dat de VvE in een rechterlijke procedure wordt betrokken.

Dit bericht is geplaatst op  maandag 7 maart 2016.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.