Benoeming VvE bestuur teruggedraaid door rechter

De kantonrechter in Middelburg heeft in een geschil van VvE de Middelburcht uitspraak gedaan. Daardoor werd de benoeming van een nieuw VvE bestuur teruggedraaid. Volgens de rechter was de vergadering van de VvE niet op de juiste manier georganiseerd, zodat daar geen rechtsgeldige besluiten konden worden genomen. Daarom moesten de besluiten waarbij het VvE bestuur was benoemd van tafel.

Ruzie in VvE de Middelburcht

Bij de vereniging van eigenaren (VvE) van serviceflat De Middelburcht rommelt het al langer. De leden maken onderling ruzie met elkaar over de hoogte van de maandelijkse bijdragen, die kunnen oplopen tot wel € 300,- à € 400,- per maand. Ook is er ruzie over de inzage in de administratie van de VvE en over het beheer van de VvE.

Groep draagt agendapunten aan en vraagt om ALV

Daarin heeft een groep eigenaren geprobeerd verandering te brengen. Maar het VvE bestuur stak daar een stokje voor. Zij agendeerde de aangedragen punten niet. Daarom heeft de groep verzocht om een nieuwe ALV te organiseren. Dat gebeurt vervolgens, maar het bestuur plant de vergadering niet op de door de groep verzochte datum. Ook geeft het bestuur bij de uitnodiging haar eigen visie op de agendapunten. De groep is het daar niet mee eens, en houdt vervolgens alsnog een ‘eigen’ vergadering op de door haar voorgestelde datum. Er zijn dus twee vergaderingen geweest. Één georganiseerd volgens de reglementen, en één op initiatief van de groep, op een andere datum.

VvE vergadering, maar niet op juiste wijze bijeengeroepen

Die VvE vergadering vond plaats op 7 maart 2017. In die vergadering is het huidige VvE bestuur ontslagen, een nieuw bestuur benoemd en zijn een accountant een VvE beheerder aangesteld. Bij de oproeping voor die vergadering ging het echter mis: de groep eigenaren had niet de juiste oproepingstermijn in acht genomen. Ook negeerde de groep dat er al een vergadering was georganiseerd op een manier die wel overeenstemde met het VvE reglement: namelijk bijeengeroepen door het bestuur. Het recht om zelf een vergadering bijeen te roepen ontstaat namelijk pas als het bestuur niet aan een rechtsgeldig verzoek daartoe voldoet. En dat is in deze zaak dus juist wel gebeurd.

Benoeming VvE bestuur teruggedraaid

Omdat de besluiten genomen zijn in een vergadering die niet op de juiste manier is bijeengeroepen, vernietigt de rechter de genomen besluiten. Daarmee is de benoeming van het VvE bestuur dus teruggedraaid. Het is echter de vraag of de kantonrechter in die uitspraak de juiste toets heeft aangelegd.

Besluit VvE De Middelburcht vernietigbaar of nietig?

In dit geval was niet de totstandkoming van het besluit, maar de vergadering op zichzelf ongeldig. Dat moet tot nietigheid leiden, en niet tot vernietigbaarheid. De regel die de groep negeerde (dat een ALV door het bestuur moet worden georganiseerd) heeft namelijk niet betrekking op de wijze waarop een besluit wordt genomen (wat tot vernietigbaarheid leidt), maar heeft betrekking op de manier waarop de ALV moet worden georganiseerd. Als die regel wordt geschonden, vindt er strikt genomen dus geen ALV plaats. Dat betekent dat de daar genomen besluiten niet bestaan. Die zijn nietig dus. Wij menen daarom dat de kantonrechter de besluiten ten onrechte heeft vernietigd. Hij had ze nietig moeten verklaren, maar dat was niet gevorderd. Het resultaat is echter hetzelfde: de benoeming van het nieuwe VvE bestuur is van tafel.

Dit bericht is geplaatst op  maandag 20 november 2017.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.